Εμπειρία

Η ΟικοΝομοΤεχνική ιδρύθηκε το 1986 και είναι στελεχωμένη με δυναμικό συμβούλων υψηλής τεχνογνωσίας, που διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία και γνώση της αγοράς.

Το όραμα μας

Το όραμά μας είναι η ΟικοΝομοΤεχνική να αποτελέσει προστιθέμενη αξία στους πελάτες της, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες γνώσεις και υψηλή τεχνογνωσία.

Η φιλοσοφία μας

Η φιλοσοφία μας είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου σε επίπεδο Coaching Consulting, δημιουργώντας έτσι πυρήνες επιχειρήσεων αποδεκτών αυτών των υπηρεσιών.

ISO9001
ISO14001
ISO27001

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε

Αξιοποιώντας τη μακροχρόνια Τεχνογνωσία μας & βασισμένοι στη σύγχρονη και επιστημονική γνώση μας, παρέχουμε εξατομικευμένες προτάσεις σε κάθε επιχείρηση και φορέα οργανισμό.

ANALYZE-YOUR-BUSINESS-ICON

Business
Consulting

BUSINESS-STRATEGIES-ICON

Εργαλεία
Χρηματοδότησης

mechin-2-0-70x70

Στήριξη
Καινοτομίας

mechin-1

ΟικοΝομοΤεχνική
Academy

mechin-1-2-70x70

Περιφερειακή
Ανάπτυξη

search-2-70x70

Συστήματα Διαχείρισης
Πιστοποιήσεις

mechin-1-2-70x70

Περιβάλλον
& Ενέργεια

mechin-1-2-70x70

Τουρισμός

Οι πελάτες μας

Ιδιωτικοί Φορείς

Η ικανότητα της εταιρίας ΟικοΝομοΤεχνική να δημιουργεί μακροετείς σχέσεις και συνεργασίες με τους ανθρώπους που την εμπιστεύονται, είναι ο κορμός της επιτυχίας της.

Δημόσιοι Φορείς – Οργανισμοί

Στα πλαίσια μιας ραγδαία αναπτυσσόμενης παγκοσμιοποιημένης αγοράς, η εταιρία ΟικοΝομοΤεχνική έχει συνεργαστεί και υλοποιήσει σημαντικά έργα για δημόσιους φορείς και οργανισμούς.

Line

GDPR: Αφήστε το επάνω μας

Η Οικονομοτεχνική με την μακρόπνοη εμπειρία της στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών, σας εγγυάται, πως μπορεί να αναλάβει με επιτυχία και τα τρία στάδια ώστε να επιτευχθεί η συμμόρφωση με τον GDPR.