Επιδότηση 100% για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στους γεωργούς, στα πλαίσια του Μέτρου 2.1 του ΠΑΑ 2014-2020

18 Ιουνίου, 2022
Afisa Agrohorizon A41 Scaled
Επιδότηση 100% για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στους γεωργούς, στα πλαίσια του Μέτρου 2.1 του ΠΑΑ 2014-2020.

Μέσω του Υπό-Μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών», όλοι οι αγρότες – κτηνοτρόφοι έχουν την δυνατότητα της ΔΩΡΕΑΝ παροχής, έως και 3 πακέτων, γεωργικών συμβουλών σε δύο έτη.

Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι του προγράμματος είναι:

1) Οι γεωργοί και κυρίως οι νέοι γεωργοί να βελτιώσουν την αειφόρο διαχείριση και τη συνολική απόδοση της εκμετάλλευσής τους και να υποστηριχθούν ώστε να παίρνουν τις ορθές αποφάσεις για τη συνολική τεχνική – οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους.

2) Να ενθαρρύνεται η χρήση των συμβουλών από τους γεωργούς και τους νέους γεωργούς, χωρίς αυτοί να επιβαρύνονται με το κόστος της συμβουλής.

Οι συμβουλές συμβάλουν άμεσα στον εγκάρσιο στόχο της καινοτομίας, μεταξύ άλλων και με τη διάχυση επιτυχημένων προσπαθειών καινοτομίας των επιχειρησιακών ομάδων ΕΣΚ στις ομάδες στόχου. Οι παρεχόμενες συμβουλές που σχετίζονται με το περιβάλλον και το κλίμα συμβάλουν άμεσα στην αειφορία του αγροδιατροφικού συστήματος και στους οριζόντιους στόχους του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής

Οι συμβουλές που παρέχονται στις γεωργικές (φυτικής ή/και ζωικής κατεύθυνσης) εκμεταλλεύσεις κατατάσσονται στα εξής έξι Πακέτα Συμβουλών:

– 1ο Πακέτο Συμβουλών: Συμβουλές που παρέχονται για τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης ή/και πρότυπα για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα καθώς και την διατήρηση της βιοποικιλότητας.

– 2ο Πακέτο Συμβουλών: Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη, για την εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά.

– 3ο Πακέτο Συμβουλών: Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, ιδίως όσον αφορά στη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.

– 4ο Πακέτο Συμβουλών: Συμβουλές στο γεωργικό τομέα σχετικά με δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας.

– 5ο Πακέτο Συμβουλών: Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των Μέτρων 10 «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα» και 11 «Βιολογική Γεωργία».

– 6ο Πακέτο Συμβουλών: Συμβουλές που αποσκοπούν στη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του γεωργικού προϊόντος.

Λίγα λόγια για την εταιρία:

Η AGROHORIZON, I.K.E. ιδρύθηκε το 2021 στην Χαλκιδική και αποτελείται από μια ομάδα 11 έμπειρων γεωτεχνικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προερχόμενους από το Γεωτεχνικό κυρίως τομέα και επιστημονικά πεδία, με ειδικότητα στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους αγρότες και με εμπειρία στον πρωτογενή τομέα και στη χρήση νέων και ψηφιακών εφαρμογών ευφυούς γεωργίας και με απώτερο στόχο να μπεί το λιθαράκι της αειφόρου ανάπτυξης και να διαμορφωθεί σταδιακά βιωσιμότητα στον αγροτικό τομέα.

Η AGROHORIZON, είναι πιστοποιημένος από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (αρ. μητρώου: ΑΦ1003, διαθέτει εξειδικευμένα επιστημονικά στελέχη με πολυετή εμπειρία στην παροχή γεωργικών συμβουλών και κατευθύνει καθημερινά τους ωφελούμενους – παραγωγούς για την πλήρη αξιοποίηση του Μέτρου.

Αποτελεί τη μοναδική Πιστοποιημένη Δομή Γεωργικών Συμβούλων, ΦΠΓΣ, στη Χαλκιδική και είναι στελεχωμένη από έμπειρους πιστοποιημένους Συμβούλους Γεωπόνους, Οικονομολόγους και Κτηνίατρο με μακροετή συμβουλευτική εμπειρία και κατάρτιση, απευθύνεται δε σε όλο το φάσμα των γεωργών και κτηνοτρόφων. Επι σειρά ετών, τα στελέχη της συμβάλουν στην ανάπτυξη των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, μέσω στοχευμένων πακέτων συμβουλών.

Η πολυετής εμπειρία της ομάδας μας, σε συνδυασμό με τη διαρκή έρευνα και την εργασία πεδίου, δίπλα στους αγρότες, έδωσαν ξεχωριστή εξειδίκευση στην AGROHORIZON, ώστε να είναι σήμερα σε θέση να προσφέρει όλες τις ενότητες γεωργικών συμβουλών στο σύνολο των αγροτών της Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, το μικροκλίμα, το ανθρώπινο δυναμικό και τους διαθέσιμους κάθε φορά πόρους.

Τα μέλη της ΙΚΕ η ομάδα συνεργατών :

Γεωπόνοι Πιστοποιημένοι Γεωργικοί Σύμβουλοι

  • ΜΠΑΛΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
  • ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
  • ΠΑΠΑ ΜΑΡΙΑ

Οικονομολόγοι Πιστοποιημένοι Γεωργικοί ΣύμβουλοιQ

  • ΝΤΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  • ΠΑΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

Συμμετέχουν επίσης και άλλοι 6 πιστοποιημένοι γεωργικοί σύμβουλοι.

Θα μας βρείτε στα γραφεία μας:

  • ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ – ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ, 2 ΓΡΑΦΕΙΑ – τηλ.: 2373021998
  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ, τηλ.:2310365120
  • ΠΙΕΡΙΑ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ, Τηλ.: 2351046191,

και μέσω συνεργατών μας σε άλλους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας.

Περισσότερα στην ιστοσελ΄ίδα μας: www.agrohorizon.gr