Μέτρο 2 του ΠΑΑ – Γεωργικές Συμβουλές επιδοτούμενες 100%.

29 Μαΐου, 2022
Afisa Agrohorizon A4 82 Scaled

Η συμβουλευτική υποστήριξη αποτελεί τη μόνη διέξοδο και το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα των Αγροτικών επιχειρήσεων, τώρα που οι εξελίξεις σε Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό επίπεδο, σε όλους τους τομείς της οικονομίας και κατά βάση στον Πρωτογενή τομέα τρέχουν καταιγιστικά και επιτακτικά, ώστε να θεωρείται επιβεβλημένη η χρήση καινοτομίας και ευφυούς ψηφιακής γεωργίας, με σκοπό την προστασία του οικοσυστήματος, την αειφόρο ανάπτυξη και τη δημιουργία υπεραξίας, με την εντατική εκμετάλλευση γαιών με ταυτόχρονο σεβασμό στο περιβάλλον, τη μείωση του κόστους, την ιχνηλασιμότητα της προέλευσης και τη παραγωγή πιστοποιημένων καθαρών αγροτικών τροφίμων , με τελικό αποτέλεσμα την ενσωμάτωση των Αγροτικών εκμεταλλεύσεων στο νέο γίγνεσθαι και τη πλήρη βιωσιμότητά τους.

Τώρα μέσω του ΠΑΑ 2014-2020 και του Υπό-Μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους γεωργούς να αποκτήσουν άμεσα πρόσβαση σε υπηρεσίες γεωργικών συμβουλών χωρίς κόστος, μέσω κονδυλίων της ΚΑΠ.

Κάθε παραγωγός δικαιούται να λάβει έως τρία πακέτα υπηρεσιών γεωργικών συμβουλών σε δύο έτη, και έως του ποσού των 1.500 € ανά πακέτο συμβουλών.

Η εταιρία «Agrohorizon Ι.Κ.Ε.» αποτελεί τη μοναδική Πιστοποιημένη Δομή Γεωργικών Συμβούλων στη Χαλκιδική και έχει γραφεία και δράση σε όλη τη Κεντρική Μακεδονία.

Οι συμβουλές που παρέχονται από την Agrohorizon έχουν σχέση με :

 • Πολλαπλή συμμόρφωση
 • Πρασίνισμα
 • ΣΟΔ/Agro
 • Ορθολογική χρήση νερού / Σύνταξη σχεδίου διαχείρισης
 • Ορθή διαχείριση υδάτων / Ορθολογική χρήση λιπασμάτων / Μείωση ρύπανσης υδάτων
 • ΟΦΠ
 • Μετριασμός κλιματικής αλλαγής ή προσαρμογή σε αυτή
 • Χρήση υποπροϊόντων, αποβλήτων κ.λπ. για την βιοοικονομία
 • Μείωση αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας
 • Υποστήριξη Μ11 – Βιολογική παραγωγή
 • Υποστήριξη Μ10 – Γεωργοπεριβαλλοντικά
 • Καινοτομία / Εκσυγχρονισμός / ΤΠΕ
 • Μείωση κόστους παραγωγής
 • Νέοι και νεοεισερχόμενοι γεωργοί
 • Καθετοποίηση
 • Προσανατολισμός στην αγορά

Η Agrohorizon είναι στελεχωμένη από έμπειρους πιστοποιημένους Συμβούλους Γεωπόνους , Οικονομολόγους και Κτηνίατρο με μακρότερή συμβουλευτική εμπειρία και κατάρτιση και απευθύνεται σε όλο το φάσμα των γεωργών και κτηνοτρόφων. Επι σειρά ετών τα στελέχη της συμβάλουν στην ανάπτυξη ων γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, μέσω στοχευμένων πακέτων συμβουλών.

Θα μας βρείτε στα γραφεία μας:

 • Χαλκιδική – Νέα Μουδανιά, τηλ.: 2373021998
 • Θεσσαλονίκη – Πυλαία – Θερμοκοιτίδα Τεχνόπολις, τηλ.: 2310365120
 • Πιερία – Κατερίνη, τηλ.: 2351046191,

και στα Παραρτήματα μας σε άλλους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας.

Περισσότερα, στην ιστοσελίδα μας www.agrohorizon.gr

Γεωπόνοι Πιστοποιημένοι Γεωργικοί Σύμβουλοι

ΜΠΑΛΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠΑΠΑ ΜΑΡΙΝΑ & Οικονομολόγος-Πιστοποιημένος Γεωργικός Σύμβουλος ΝΤΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, με πλειάδα συμμετεχόντων πιστοποιημένων γεωργικών συμβούλων, μετόχων και στενών συνεργατών.