ΑγροΤΕΜΠΜΕ Εγγυημένα Δάνεια και για τα Σχέδια Βελτίωσης 13/10/2010

13 Οκτωβρίου, 2010

Σε οριζόντιο μέτρο για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης όλων των επενδύσεων στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα θα εξελιχθεί το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΑΓΡΟΤΕΜΠΜΕ). Μετά την απάντηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κ. Σκανδαλίδη, στην ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ, Λ. Αυγενάκη, φάνηκε ξεκάθαρα ότι το ΑΓΡΟΤΕΜΠΜΕ θα επιδοτεί το επιτόκιο και θα εγγυάται τα τραπεζικά δάνεια όχι μόνο όσων αγροτών επενδύουν σε Σχέδια Βελτίωσης, αλλά και σε μία μεταποιητική μονάδα μέσω του Μέτρου 123 «Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων», το οποίο προσωρινά έχει σταματήσει να δέχεται αιτήσεις.

 

Βέβαια, ο κ. Σκανδαλίδης, απαντώντας ευθέως στην ερώτηση του κ. Αυγενάκη, απέκλεισε τη χρηματοδότηση μέσω του ΑΓΡΟΤΕΜΠΜΕ για την αγορά ζωοτροφών από τους κτηνοτρόφους, ως δράση που δεν θα εγκρίνει η Ε.Ε., ενώ δεν απέκλεισε να επανεξετάσει ορισμένα μέτρα του «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» με βάση τις ιδιαιτερότητες της κρητικής κτηνοτροφίας.

 

Ολόκληρος ο διάλογος, όπως εξελίχθηκε στη Βουλή στις 11 Οκτωβρίου, έχει ως εξής (από τα πρακτικά):

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Δεύτερη είναι η με αριθμό 89/5.10.2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Ελευθερίου Αυγενάκη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την ενεργοποίηση του μηχανισμού ΑΓΡΟΤΕΜΠΕ για την προμήθεια ζωοτροφών και τη στήριξη των κτηνοτρόφων.

Ο κ. Αυγενάκης έχει το λόγο.

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, αφού σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας, επιτρέψτε μου να μπω στο περιεχόμενο της επίκαιρης ερώτησης την οποία κατέθεσα.

Γνωρίζετε πολύ καλά την οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης αλλά και άλλων περιοχών της χώρας. Γνωρίζετε ότι είναι ιδιαιτέρως δύσκολη. Υπογραμμίζω ότι η οικονομική τους στενότητα έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο ώστε αρκετοί επαγγελματίες κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία να φροντίσουν επαρκώς τα ζώα τους και αδυνατούν να ζήσουν τις οικογένειές τους. Ενώ οι υποχρεώσεις τους τρέχουν και ενώ για όλα τους τα προϊόντα λαμβάνουν επιταγές από τους εμπόρους είτε για το γάλα είτε για τα αιγοπρόβατα, οι ίδιοι πρέπει να πληρώνουν τις ζωοτροφές, τα φάρμακα και τις όποιες άλλες ανάγκες τους τοις μετρητοίς.

Σε αυτό το πλαίσιο σημειώνω ότι το πρόβλημα της έλλειψης ρευστότητας θα μπορούσε να επιλυθεί από την ενεργοποίηση του μηχανισμού ΑΓΡΟΤΕΜΠΕ με τη σύνδεσή του με την προμήθεια ζωοτροφών απευθείας από τους κτηνοτρόφους. Το ποσό του δανείου θα μπορούσε να ποικίλει ανάλογα με την παραγωγή αλλά και τα κοπάδια του κάθε επαγγελματία κτηνοτρόφου. Να δίνεται αποκλειστικά για την αγορά ζωοτροφών και με συγκεκριμένο πλαφόν.

Επίσης, υπογραμμίζω ότι λόγω της ιδιαιτερότητας του κτηνοτροφικού τομέα της Κρήτης, πολύ θετικά θα λειτουργούσε η επανεξέταση από μέρους σας των προϋποθέσεων ένταξης κτηνοτρόφων της Κρήτης στα μικρά σχέδια βελτίωσης με βάση τις τοπικές ιδιαιτερότητες του κλάδου.

Κλείνοντας καταθέτω δυο πολύ ξεκάθαρα ερωτήματα:

Προτίθεστε να προχωρήσετε στην ενεργοποίηση του ΑΓΡΟΤΕΜΠΕ με τις προϋποθέσεις που ανέφερα ή με όποιες άλλες προϋποθέσεις εκ μέρους σας;

Προτίθεστε να επανεξετάσετε το πλαίσιο των προϋποθέσεων για την ένταξη κτηνοτρόφων στα μικρά σχέδια βελτίωσης, προκειμένου να γίνονται σεβαστές οι τοπικές ιδιαιτερότητες όπως αυτές που υπάρχουν στην Κρήτη;

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Κύριε συνάδελφε, σας ευχαριστώ για τις ευχές σας.

Κατ’ αρχήν θέλω να σας πω ότι με βάση το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΤΕΜΠΕ δεν μπορεί να χορηγεί εγγυήσεις στον πρωτογενή τομέα. Γι’ αυτό το λόγο έχουμε αποφασίσει δυο ταμεία εγγυήσεων αγροτικής ανάπτυξης, ένα για τον αγροτικό χώρο και ένα για το χώρο της αλιείας για να μπορούμε να κάνουμε παρόμοιες πράξεις. Το ΤΕΜΠΕ σε αυτήν την περίπτωση που θα ιδρυθούν τα ταμεία μπορεί να λειτουργήσει ως κεντρικός οργανισμός διαχείρισης χρηματοοικονομικών εργαλείων εξασφαλίζοντας υποψήφιους επενδυτές του αγροτικού και του κτηνοτροφικού τομέα, την αύξηση του βαθμού πρόσβασης σε αυτή τη διαδικασία, στις πηγές χρηματοδότησης, στη μείωση του επιτοκίου δανεισμού, στην παροχή εγγύησης σε δάνεια.

Η σύσταση του Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης αναμένεται να βοηθήσει στην ταχύτερη απορρόφηση κοινοτικών πόρων και παράλληλα στην επίτευξη μόχλευσης των κεφαλαίων που θα προσφερθούν παρέχοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα στήριξης όσο το δυνατόν περισσότερων επενδύσεων στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα. Για την υλοποίηση αυτών των πραγμάτων προβλέπεται η σύσταση του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το Ταμείο θα συσταθεί ως ανεξάρτητη χρηματοοικονομική μονάδα με ειδικό κωδικό εντός της ΤΕΜΠΕ Α.Ε. με σκοπό την παροχή εγγυήσεων καθώς και την υπό ορισμένες προϋποθέσεις, εφ’ όσον αυτό είναι εφικτό από το σχετικό νομοθετικό κανονιστικό πλαίσιο επιδότηση επιτοκίου.

Τώρα σ’ αυτή τη φάση βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο ίδρυσης αυτού του Ταμείου. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της απευθείας αγοράς ζωοτροφών μέσω του Αγροτικού ΤΕΜΠΕ, δεν προβλέπεται η χρηματοδότηση αγοράς ζωοτροφών μέσω των δράσεων του Ταμείου. Ωστόσο, το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης πρόκειται να χρηματοδοτήσει το μέτρο της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου εντάσσονται και οι ζωοτροφές, δηλαδή ιδρύσεις, εκσυγχρονισμοί, μετεγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών, μονάδων παραγωγής ζωοτροφών κλπ. Μέσα από αυτό, λοιπόν, θα περάσουμε αυτή τη διαδικασία.

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ερώτημα, πρέπει κατ’ αρχήν να σας πω ότι στην υπηρεσία μας δεν έχει τεθεί θέμα επανεξέτασης των προϋποθέσεων ένταξης από καμμιά περιοχή της χώρας, αλλά ούτε και από την Κρήτη.

Προφανώς, κύριε Αυγενάκη, θα έχετε ενημερωθεί –γιατί είστε αρκετά ενημερωμένος και βλέπω ότι ασχολείστε πολύ με το θέμα- ότι για την περιφέρεια της Κρήτης προβλέπεται η διάθεση δημόσιας δαπάνης ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ από τη συνολική δημόσια δαπάνη των 50 εκατομμυρίων ευρώ, όπου μέσω των μέτρου «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» ενισχύεται η υλοποίηση επενδύσεων μικρού κόστους, με συνολικό επιλέξιμο κόστος μέχρι 50.000 ευρώ ανά επένδυση που αφορούν τον εκσυγχρονισμό των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων της χώρας με την εισαγωγή σ’ αυτή διαφόρων καινούργιων στοιχείων και με την ενίσχυση συμπληρωματικών επενδύσεων.

Αυτή η δράση προβλέπει ουσιαστικά υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης με καταχώρηση όλων των απαιτούμενων στοιχείων που αποδεικνύουν την ιδιότητα του φορέα της επένδυσης, τη δυναμικότητα και παραγωγική ικανότητα της εκμετάλλευσης κ.λπ. και διασταυρώνονται ηλεκτρονικά με τα επίσημα αρχεία των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών, ώστε να διασφαλίζεται η κατ’ αρχήν επιλεξιμότητα.

Νομίζουμε ότι πρόκειται για ένα σύστημα καθαρό, σαφές, ένα σύστημα στο οποίο έχει πρόσβαση ο καθένας και ένα σύστημα στο οποίο γίνεται ηλεκτρονικά η διασταύρωση των στοιχείων. Επίσης, επαναλαμβάνω ότι μέχρι τώρα δεν μας έχει τεθεί κανένα θέμα επαναρρύθμισης.

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Αυγενάκης.

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα πολύ προσεκτικά και θεωρώ πως είναι χρέος μου να επιμείνω στην πραγματική ανάγκη άμεσης ενεργοποίησης του μηχανισμού ΑΓΡΟΤΕΜΠΕ αποκλειστικά για την προμήθεια ζωοτροφών απευθείας από τους κτηνοτρόφους.

Και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εγώ δεν μίλησα για επένδυση και άρα για ανάπτυξη, αλλά για ανάγκη επιβίωσης την οποία έχουν αυτήν τη στιγμή οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης, αλλά και της υπόλοιπης επικράτειας. Είναι δεδομένο ότι πληρώνοντας τοις μετρητοίς και μόνο οι ίδιοι αντιμετωπίζουν ουσιαστικά προβλήματα ρευστότητας, κάτι που καταλαβαίνετε τόσο εσείς όσο και όλοι μας εδώ μέσα.

Βεβαίως, το ποσό του δανείου που θα δίνεται αποκλειστικά για την αγορά ζωοτροφών με όποιο τρόπο και με όποια διαδικασία εσείς περιγράφετε, θα μπορούσε εύκολα να το ελέγξει το κράτος από τα παραστατικά, χωρίς να υπάρχει σπατάλη χρήματος.

Επιπροσθέτως τώρα και αναφορικά με την επανεξέταση των προϋποθέσεων για την ένταξη κτηνοτρόφων στα μικρά σχέδια βελτίωσης, λόγω των ιδιαιτεροτήτων του κτηνοτροφικού τομέα της Κρήτης, επιτρέψτε μου ορισμένες παρατηρήσεις που μπορεί να σας φανούν και χρήσιμες ειδικά στη φάση που βρίσκεστε.

Εάν δεν το γνωρίζετε ήδη, σας ενημερώνω ότι ο όρος της ελάχιστης παραδιδόμενης ποσότητας γάλακτος των 60 κιλών ετησίως, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΛΟΓΑΚ και σε εγκεκριμένη τυροκομική μονάδα, αποκλείει πολλούς ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους -και ειδικά της Κρήτης- να ενταχθούν στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού που περιγράψατε των εκμεταλλεύσεών τους μέσω της προκήρυξης των μικρών σχεδίων βελτίωσης.

Επίσης, στην Κρήτη, σε αντίθεση με την υπόλοιπη χώρα, δεν δραστηριοποιούνται στον τομέα μεταποίησης γάλακτος μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες, ενώ αρκετοί κτηνοτρόφοι αυτοεπεξεργάζονται την παραγωγή τους με την παραδοσιακή τυροκόμηση, μέθοδος που προσφέρει ιδιαίτερης ποιότητας τυροκομικά προϊόντα, με αποτέλεσμα να γίνονται ανάρπαστα, αλλά να μην υπάρχει μεγάλη ποσότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, κύριε Υπουργέ, ο Σύλλογος Επαγγελματικών Κτηνοτρόφων του Νομού Ηρακλείου σας είχε επισημάνει την ανάγκη να υπάρξει μερική –όχι συνολική- αναθεώρηση των όρων των σχεδίων απόφασης λεπτομερειών για τα μικρά σχέδια βελτίωσης.

Αν δεν την έχετε λάβει, πολύ ευχαρίστως να τους μεταφέρω –αν δεν μας παρακολουθούν αυτήν εδώ την ώρα- να στείλουν εκ νέου τις παρατηρήσεις που μπορεί να σας είναι πολύ χρήσιμες, γιατί γνωρίζω ότι είστε πολύ συνεργάσιμος και ότι επιθυμείτε και εσείς το καλύτερο.

Κρίσιμο είναι, κύριε Υπουργέ, να προβλέπεται πρώτον, η εξαίρεση της Κρήτης από τον όρο της ελάχιστης παραδιδόμενης ποσότητας γάλακτος.

Δεύτερον, η απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικής μονάδας, εφόσον αυτή δεν υποχρεούται να καταθέσει ταυτόχρονα με την υποβολή του αιτήματος, να τρέξει δηλαδή παράλληλα με την παράδοση του έργου.

Τρίτον, η απλοποίηση των διαδικασιών της ΚΥΑ που αναφέρεται στην εξαίρεση από κατεδάφιση αυθαιρέτων κτηνοτροφικών κτισμάτων. Ως εναλλακτική λύση προτείνεται η εγκατάσταση του αλμεκτικού σε πρόσθετη κατασκευή θερμοκηπιακού τύπου που δεν απαιτείται οικοδομική άδεια και κοστίζει σαφέστατα πολύ λιγότερο από τη συμβατική.

Και τέταρτον, να επαφίεται στην ευχέρεια του κτηνοτρόφου η επιλογή του τύπου του αλμεκτικού, του οποίου η δυναμικότητα σχετίζεται με την παραγωγικότητα των ζώων, αλλά και τον αριθμό των χειριστών.

Εξίσου σημαντικό, κύριε Υπουργέ, είναι να δείτε το θέμα της λειτουργίας και της οικονομικής διαχείρισης στους συνεταιρισμούς και τις αγροτικές ενώσεις, γιατί αρκετές αντιμετωπίζουν πρωτοφανή προβλήματα ρευστότητας που φτάνουν μέχρι και στο σημείο να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους απέναντι στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους των περιοχών τους.

Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι οφείλετε να πάρετε άμεσα μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του έργου των υπηρεσιών που εποπτεύονται από το Υπουργείο σας, όπως για παράδειγμα ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπογραμμίζω ότι δεν αρκεί μόνο το φιλότιμο ορισμένων ευσυνείδητων υπαλλήλων για να σωθεί η κατάσταση και να ολοκληρωθεί, για παράδειγμα, απρόσκοπτα η διαδικασία επιδότησης των αγροτών και κτηνοτρόφων.

Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να τονίσω για μια ακόμα φορά ότι χρειάζεται να δείτε όλα αυτά τα προβλήματα προσεκτικά και να παρέμβετε άμεσα. Και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνετε, διότι εσείς πρωτίστως ενδιαφέρεστε για τον τομέα τον οποίο εποπτεύετε αυτήν τη στιγμή και του οποίου έχετε την πολιτική ευθύνη.

Ευχαριστώ πολύ.

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εμείς σας ευχαριστούμε.

Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Κατ’ αρχήν, σε ό,τι αφορά τις τελευταίες σας παρατηρήσεις, είναι προφανές ότι από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα στο Υπουργείο, η πρώτη μου διαπίστωση είναι η πραγματική αλλαγή, η ριζική τομή στους μηχανισμούς που μεσολαβούν ανάμεσα στον αγρότη και στο Υπουργείο και αφορούν πρώτα το κράτος και μετά τους συνεταιρισμούς και ιδίως τις ενώσεις των αγροτικών συνεταιρισμών.

Το λέω αυτό, διότι πρόκειται για ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο γνωρίζετε πολύ καλά και το οποίο περιγράψατε με καθαρότητα. Οι πρώτες κινήσεις του Υπουργείου θα γίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση και με θεσμικό, νομοθετικό χαρακτήρα και θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε αυτά.

Δεύτερον, εγώ δεν έχω καμμία αντίρρηση να σκεφτώ ξανά το θέμα της επαναρρύθμισης και της πρότασης της μερικής αναθεώρησης. Όμως, θα ήθελα να πω κάτι το οποίο θεωρώ ως πολύ απλό. Η ελάχιστη ποσότητα των 60 κιλών ετησίως δεν είναι τόσο σημαντική. Κάπου θα πρέπει να υπάρχει και μια διαδικασία από την οποία να φαίνεται ότι ο άλλος είναι και παραγωγός. Δεν είναι απλά ότι έχει ένα ζώο στο σπίτι του και θα πρέπει να μπει σ’ αυτήν τη διαδικασία.

Επαναλαμβάνω, λοιπόν, ότι θεωρώ αυτόν τον όρο ως πολύ χαμηλό και σωστό. Όμως, θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά και να τοποθετηθούμε μετά.

Τώρα, όσον αφορά τις ζωοτροφές, πρέπει να σας πω ότι δεν είναι εύκολο μέσα από ένα Ταμείο Εγγυήσεων, που ουσιαστικά χρησιμοποιεί κοινοτικούς πόρους, να υπάρξει απευθείας χρηματοδότηση προμήθειας ζωοτροφών, γιατί δεν θα το εγκρίνει κανείς.

Εμείς, λοιπόν, λέμε ότι μέσα από αυτό το μέτρο το οποίο σας είπα προηγούμενα και είναι το μέτρο της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων που έχει μια σειρά από κινήσεις που έχουν σχέση με την επιχείρηση, μπορούμε ακριβώς να προωθήσουμε και αυτή τη δράση. Όμως, θα πρέπει να είναι συμπληρωματική μιας ευρύτερης δράσης, προκειμένου να μπορεί να δικαιολογηθεί στο Ταμείο Εγγυήσεων της Αγροτικής Ανάπτυξης. Νομίζω, λοιπόν, ότι αυτή ήταν μια πολύ συγκεκριμένη παρατήρηση που ήθελα να κάνω.

Επίσης, θα ήθελα να πω ότι είμαι στη διάθεσή σας, όταν θα πάρω το συγκεκριμένο χαρτί και συζητήσω με τις υπηρεσίες, να συζητήσουμε την καλύτερη δυνατή ρύθμιση.

ΠΗΓΗ Agronews