Αδήλωτα νοικιασμένα, ΑΤΑΚ και δασικά μπλέκουν το ΟΣΔΕ

18 Μαρτίου, 2018
1 Sxedia Veltiwsis

Έντονες αντιδράσεις, αρκετές ασάφειες, σειρά διευκρινήσεων και καµία ουσιαστική διευθέτηση µέχρις ώρας, έχει προκαλέσει το τελευταίο διάστηµα η ανακοίνωση για την υποχρεωτική αναγραφή του ΑΤΑΚ στις φετινές δηλώσεις ΟΣ∆Ε.

Κι ενώ το άνοιγµα των πυλών από το τέλος Φεβρουαρίου έδινε αρκετό περιθώριο σε αγρότες και κτηνοτρόφους να τακτοποιήσουν προσεκτικά την ενιαία αίτηση ενίσχυσής τους για το 2018, προκειµένου να µη χαθούν δικαιώµατα και κατ’ επέκταση ενισχύσεις, το ζήτηµα του Αριθµού Ταυτότητας Ακινήτου έφερε τα πάνω κάτω.

Η µεγαλύτερη µερίδα παραγωγών και φορέων τους ζητούν την κατάργηση της υποχρέωσης αυτής, τουλάχιστον µέχρι να λυθούν κάποια από τα βασικά προβλήµατα που ανακύπτουν σχετικά µε τα ενοικιαστήρια, την ιδιοκτησία των µικρών αγροτεµαχίων, τα κληρονοµηθέντα χωράφια µε πολλούς αποδέκτες, αλλά και το θέµα µε το κτηµατολόγιο.

Κυριότερο πρόβληµα, σύµφωνα µε τον αγροτικό συνεταιρισµό ΕΑΣ Βισαλτίας, θεωρείται η αδυναµία τεκµηρίωσης του «ιδιοκτησιακού καθεστώτος» σε πολλά αγροτεµάχια, το οποίο και είναι αδύνατο να επιλυθεί µέχρι το Μάιο του 2018, που κλείνει το φετινό ΟΣ∆Ε, µε δεδοµένο ότι το Εθνικό Κτηµατολόγιο δεν έχει ολοκληρωθεί.

Να σηµειωθεί ότι την αποκλειστική ευθύνη της δήλωσης ενός αγροτεµαχίου στο Ε9, ώστε αυτό να αποκτήσει ΑΤΑΚ, έχει ο εκάστοτε ιδιοκτήτης της έκτασης και όχι ο γεωργός-καλλιεργητής, ο οποίος τελικά θα «υποστεί την τιµωρία» της απώλειας ενισχύσεων.

Προς το παρόν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προχωρούν στην επικαιροποίηση του καταλόγου µε τις εξαιρέσεις επί της υποχρεωτικής αναγραφής του ΑΤΑΚ, µε µια από τις σηµαντικές να αφορά τα πολυετή προγράµµατα. Ειδικότερα, όσον αφορά γεωργούς µε πολυετή µισθωτήρια µε σύναψη συµβολαιογραφικής πράξης µε µεταγραφή στο υποθηκοφυλακείο, για πολυετή προγράµµατα όπως:

  • Μακροχρόνια παύση γεωργικών γαιών
  • ∆άσωση γεωργικών γαιών
  • Αναδιάρθρωση αµπελώνων και είναι διάδοχοι γεωργών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα πρόωρης σύνταξης, το αγροτεµάχιο εξαιρείται από την υποχρέωση αναγραφής ΑΤΑΚ. Ωστόσο υπογραµµίζεται ότι στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωτική η επισύναψη του µισθωτηρίου.

<>
Bρείτε εδώ αναλυτικά το σχετικό δημοσίευμα<>
<>
Πηγή<>
<>