ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΟΣΔΕ 2019

22 Φεβρουαρίου, 2019
201410241453056111

Το ΟΣΔΕ αποτελεί τη βάση, για την ένταξή σας σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα του ΠΑΑ, Νέοι Γεωργοί, Σχέδια Βελτίωσης, Βιολογικά, Πρόγραμμα Απονιτροποίησης, Ομάδες παραγωγών, κ.α., καθώς επίσης και των παροχών του Ν 2520/97 για γεωργούς έως 40 ετών.

Επίσης είναι η βάση, για την απόδειξη επίτευξης των άμεσων και μακροχρόνιων υποχρεώσεων των προγραμμάτων Νέων Γεωργών, Σχεδίων Βελτίωσης, Μέτρου 6.3, Βιολογικών κ.α., στα οποία έχετε εγκριθεί και υλοποιείτε.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ότι δηλαδή όλα ξεκινούν και όλα καταλήγουν στο ΟΣΔΕ, η εταιρεία μας Οικονομοτεχνική Μπαλλή Κυριακή, είναι πιστοποιημένος φορέας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ και θα επιμεληθεί με κάθε λεπτομέρεια, το ΟΣΔΕ σας για το έτος 2019, που ανοίγει άμεσα, για αποφυγή λαθών και παραλείψεων με πολύ σοβαρές συνέπειες.

Λίγα λόγια για τις ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ!

Τώρα η δημιουργία Ομάδας αποτελεί αναγκαιότητα και γίνεται με απλές διαδικασίες, με πέντε άτομα στην Φυτική Παραγωγή είτε στη Κτηνοτροφία.

Πληροφορίες πλεονεκτημάτων αναγνωρισμένων ομάδων παραγωγών:

  • Χρηματοδότηση 500.000 ευρώ στη 5ετία, μπορούν να πάρουν οι ομάδες, μέσω του Μ 9 του Π.Α.Α., ως επιστροφή ποσοστού επί των πωλήσεων.
  • Μόνο 13% φόρος κ χωρίς μερίσματα για τα μέλη της ομάδας.
  • 20% επιπλέον επιδότηση σε όλα τα προγράμματα των μελών της ομάδας.
  • 65-80% επιδότηση σε συλλογικές επενδύσεις της ομάδας .
  • 100% επιδοτούμενο γεωργικό Σύμβουλο.
  • Υψηλότερες τιμές διάθεσης των προϊόντων, καλύτερη διαπραγματευτική δύναμη .
  • Εκτός των παραπάνω και πολλά άλλα …!

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΠΑΛΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΗΛ.2373025020 & 2310365189