Οικονομοτεχνική - Μπαλλή Κυριακή

Αναπτυξιακή Εταιρία

Home Αναζήτηση ΚΑΔ

Αναζήτηση ΚΑΔ

AAΚΑΔΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΡΟΓ.
110.000ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ0
220.000ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ0
330.000ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΝΟ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ0
41.000.000ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ0
51.110.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΡΥΖΙΟΥ) ΟΣΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ0
61.111.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΙΤΑΡΙΟΥ0
71.111.100ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ0
81.111.200ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ0
91.111.201ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ0
101.112.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ0
111.112.001ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΧΛΩΡΟΥ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ0
121.113.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ ΣΙΚΑΛΗΣ ΚΑΙ ΒΡΩΜΗΣ0
131.113.100ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ0
141.113.200ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΙΚΑΛΗΣ0
151.113.300ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΡΩΜΗΣ0
161.114.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΡΓΟΥ ΚΕΧΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ0
171.114.100ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΡΓΟΥ0
181.114.200ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΕΧΡΙΟΥ0
191.114.900ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ0
201.115.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΧΥΡΟΥ ΚΑΙ ΦΛΟΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ0
211.116.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΣΠΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ0
221.116.100ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΣΟΛΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ0
231.116.101ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΣΟΛΙΩΝ ΜΕΣΟΣΠΕΡΜΩΝ0
241.116.200ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΠΙΖΕΛΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ0
251.116.900ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ0
261.117.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΣΠΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ0
271.117.100ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΣΟΛΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ0
281.117.200ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΥΚΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ0
291.117.300ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΕΒΙΘΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ0
301.117.400ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ0
311.117.500ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΠΙΖΕΛΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ0
321.117.900ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ0
331.118.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΣΟΓΙΑΣ ΑΡΑΠΙΚΩΝ ΦΙΣΤΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΩΝ0
341.118.100ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΣΟΓΙΑΣ0
351.118.200ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΑΠΙΚΩΝ ΦΙΣΤΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ0
361.118.300ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΑΠΙΚΩΝ ΦΙΣΤΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ (ΧΩΡΙΣ ΚΕΛΥΦΟΣ)0
371.118.400ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΩΝ0
381.119.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ0
391.119.100ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΙΝΑΡΟΣΠΟΡΟΥ0
401.119.200ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΣΙΝΑΠΙΟΥ0
411.119.300ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΚΡΑΜΒΗΣ Η ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ0
421.119.400ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΣΟΥΣΑΜΙΟΥ0
431.119.500ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ0
441.119.900ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ (Π.Δ.Κ.Α.)0
451.120.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΥΖΙΟΥ0
461.121.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΥΖΙΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΜΗ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΟ0
471.121.001ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΚΡΟΣΠΕΡΜΟΥ ΡΥΖΙΟΥ0
481.130.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΠΟΝΟΕΙΔΩΝ ΡΙΖΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΝ0
491.131.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΦΥΛΛΑ Η ΜΙΣΧΟΥΣ0
501.131.100ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΑΡΑΓΓΙΩΝ0
511.131.200ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΩΝ0
521.131.300ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΠΡΟΚΟΛΩΝ0
531.131.301ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΩΝ0
541.131.400ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΟΥΛΙΩΝ0
551.131.500ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΚΡΑΛΙΔΩΝ (ΠΙΚΡΟΜΑΡΟΥΛΩΝ-ΧΙΚΟΡΙ)0
561.131.600ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΑΝΑΚΙΟΥ0
571.131.700ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΩΝ0
581.131.900ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΦΥΛΛΑ Η ΜΙΣΧΟΥΣ0
591.132.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΕΠΟΝΟΕΙΔΩΝ0
601.132.100ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΡΠΟΥΖΙΩΝ0
611.132.900ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΠΕΠΟΝΟΕΙΔΩΝ0
621.132.901ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΕΠΟΝΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ0
631.132.902ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΕΠΟΝΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ0
641.133.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΡΠΟΥΣ (ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ)0
651.133.100ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΥΤΕΡΩΝ ΠΙΠΕΡΙΩΝ (ΤΣΙΛΙ) ΚΑΙ ΠΙΠΕΡΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ (ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ CAPSICUM)0
661.133.101ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ0
671.133.102ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ0
681.133.200ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΓΟΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΩΝ0
691.133.201ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΓΟΥΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ0
701.133.202ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΓΟΥΡΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ0
711.133.300ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΩΝ0
721.133.301ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ0
731.133.302ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ0
741.133.400ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΝΤΟΜΑΤΩΝ0
751.133.401ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΝΤΟΜΑΤΟΠΙΠΕΡΙΩΝ (ΔΙΠΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ)0
761.133.402ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΝΤΟΜΑΤΩΝ - ΑΓΓΟΥΡΙΩΝ (ΔΙΠΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ)0
771.133.403ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΝΤΟΜΑΤΩΝ - ΠΕΠΟΝΙΩΝ (ΔΙΠΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ)0
781.133.404ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΝΤΟΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ0
791.133.405ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΝΤΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ0
801.133.406ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΝΤΟΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ0
811.133.900ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΡΠΟΥΣ Π.Δ.Κ.Α.0
821.133.901ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΑΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ0
831.133.902ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ0
841.133.903ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ0
851.133.904ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ0
861.133.905ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ0
871.133.906ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΠΑΜΙΑΣ0
881.133.907ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΣΟΛΑΚΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ0
891.133.908ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΣΟΛΑΚΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ0
901.134.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΙΖΩΔΩΝ ΒΟΛΒΩΔΩΝ Η ΚΟΝΔΥΛΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ0
911.134.100ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΓΟΓΓΥΛΙΩΝ0
921.134.200ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΚΟΡΔΩΝ0
931.134.201ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΚΟΡΔΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΞΕΡΑ0
941.134.300ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΕΜΜΥΔΙΩΝ0
951.134.301ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΕΜΜΥΔΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΞΕΡΑ0
961.134.400ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ0
971.134.900ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΡΙΖΩΔΩΝ ΒΟΛΒΩΔΩΝ Η ΚΟΝΔΥΛΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΥΨΗΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕ ΑΜΥΛΟ Η ΙΝΟΥΛΙΝΗ)0
981.135.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΡΙΖΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕ ΑΜΥΛΟ Η ΙΝΟΥΛΙΝΗ0
991.135.100ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΑΤΑΤΩΝ0
1001.135.200ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΩΝ0
1011.135.300ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΑΠΙΟΚΑΣ (CASSAVA)0
1021.135.900ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΡΙΖΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕ ΑΜΥΛΟ Η ΙΝΟΥΛΙΝΗ0
1031.136.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΤΕΥΤΛΩΝ0
1041.136.001ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΛΟΚΥΘΟΣΠΟΡΟΥ0
1051.137.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΡΩΝ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ0
1061.137.100ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ0
1071.137.200ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ0
1081.138.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΥΦΩΝ0
1091.138.001ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ (ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ)0
1101.138.002ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ PLEUROTUS0
1111.138.003ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ (ΟΧΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΓΗ) ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ0
1121.139.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ Π.Δ.Κ.Α.0
1131.140.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΚΑΛΑΜΩΝ0
1141.150.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ0
1151.151.001ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ0
1161.151.002ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ ΤΥΠΟΥ "VIRGINIA"0
1171.151.003ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ ΤΥΠΟΥ "ΚΑΜΠΑ- ΚΟΥΛΑΚ"0
1181.151.004ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ ΤΥΠΟΥ "ΜΠΑΣΜΑ"0
1191.151.005ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ ΤΥΠΟΥ "ΜΠΕΡΛΕΫ"0
1201.151.006ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΠΝΟΥ ΤΥΠΩΝ "ΜΑΥΡΑ" ΚΑΙ "ΤΣΕΜΠΕΛΙΑ"0
1211.160.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ0
1221.161.100ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΕΝΟ Η ΜΗ0
1231.161.200ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΙΟΥΤΑΣ ΚΕΝΑΦ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΡΑΦΙΑΣ (ΔΗΛΑΔΗ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΦΥΤΩΝ) (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΛΙΝΑΡΙ ΚΑΝΝΑΒΗ ΚΑΙ ΡΑΜΙ)0
1241.161.900ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΙΝΑΡΙΟΥ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.0
1251.190.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΦΥΤΩΝ0
1261.191.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ0
1271.191.001ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΗ0
1281.191.002ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΙΚΟΥ0
1291.191.003ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ0
1301.191.004ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΗΔΙΚΗΣ (ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ)0
1311.191.005ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΜΗΔΙΚΗΣ0
1321.192.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΙ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΙΩΝ ΑΝΘΕΩΝ· ΣΠΟΡΩΝ ΑΝΘΕΩΝ0
1331.192.100ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΙ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΙΩΝ ΑΝΘΕΩΝ0
1341.192.101ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ0
1351.192.200ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΑΝΘΕΩΝ0
1361.193.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΤΕΥΤΛΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ· ΑΛΛΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ0
1371.193.100ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΤΕΥΤΛΩΝ (ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ) ΚΑΙ ΣΠΟΡΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ0
1381.193.900ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α.0
1391.210.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ0
1401.211.100ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ0
1411.211.200ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ0
1421.211.203ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΞΗΡΙΚΗΣ0
1431.211.204ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ0
1441.211.205ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ VQPRD0
1451.211.206ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ0
1461.211.207ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝ0
1471.220.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ0
1481.221.100ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΒΟΚΑΝΤΟ0
1491.221.200ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΠΑΝΑΝΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ0
1501.221.201ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΠΑΝΑΝΩΝ0
1511.221.202ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΠΑΝΑΝΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ0
1521.221.300ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΧΟΥΡΜΑΔΩΝ0
1531.221.400ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΥΚΩΝ0
1541.221.401ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΥΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ0
1551.221.402ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΥΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΞΕΡΑ0
1561.221.900ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ0
1571.230.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ0
1581.231.100ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΡΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΚΡΕΙΠΦΡΟΥΤ0
1591.231.101ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΚΡΕΙΠΦΡΟΥΤ ΚΙΤΡΩΝ ΚΟΥΜ-ΚΟΥΑΤ ΚΛΠ0
1601.231.200ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΕΜΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΛΥΚΟΛΕΜΟΝΩΝ0
1611.231.201ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΕΜΟΝΙΩΝ0
1621.231.300ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ0
1631.231.301ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ "ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ"0
1641.231.302ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝ0
1651.231.303ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΟΜΦΑΛΟΦΟΡΩΝ0
1661.231.400ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΝΤΑΡΙΝΑΤΩΝ (TANGERINES) ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΩΝ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΩΝ0
1671.231.401ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΩΝ0
1681.231.900ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ0
1691.240.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΗΛΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ0
1701.241.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΗΛΩΝ0
1711.242.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΜΗΛΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ0
1721.242.100ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ0
1731.242.101ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ ΤΥΠΟΥ "ΚΟΝΤΟΥΛΕΣ"0
1741.242.200ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΥΔΩΝΙΩΝ0
1751.242.300ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΕΡΙΚΟΚΩΝ0
1761.242.400ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΕΡΑΣΙΩΝ0
1771.242.500ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ0
1781.242.501ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ0
1791.242.600ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΩΝ0
1801.242.700ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΩΝ0
1811.242.701ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ0
1821.242.702ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ0
1831.242.800ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΡΟΜΗΛΩΝ (ΑΓΡΙΟΔΑΜΑΣΚΗΝΩΝ)0
1841.242.900ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΜΗΛΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ Π.Δ.Κ.Α.0
1851.242.901ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΥΣΣΙΝΩΝ0
1861.242.902ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΡΟΜΗΛΩΝ - ΤΖΑΝΕΡΩΝ0
1871.242.903ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΩΤΩΝ0
1881.242.904ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΣΠΙΛΩΝ (ΜΟΥΣΜΟΥΛΩΝ)0
1891.250.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΔΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ0
1901.251.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ VACCINIUM0
1911.251.100ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ0
1921.251.200ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΜΕΟΥΡΩΝ0
1931.251.201ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΤΟΜΟΥΡΩΝ0
1941.251.300ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΡΑΟΥΛΩΝ0
1951.251.301ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΡΑΟΥΛΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ0
1961.251.900ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΜΟΥΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ VACCINIUM Π.Δ.Κ.Α.0
1971.252.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ0
1981.253.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΓΡΙΟΥΣ ΒΡΩΣΙΜΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ ΑΡΑΠΙΚΑ ΦΙΣΤΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΝΔΙΚΕΣ ΚΑΡΥΔΕΣ)0
1991.253.100ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΩΝ0
2001.253.200ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΣΤΑΝΩΝ0
2011.253.300ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΩΝ0
2021.253.400ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΙΣΤΙΚΙΩΝ0
2031.253.401ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΕΛΥΦΩΤΩΝ ΦΙΣΤΙΚΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ0
2041.253.402ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΙΣΤΙΚΙΩΝ ΑΙΓΙΝΗΣ0
2051.253.500ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΡΥΔΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝ0
2061.253.900ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΓΡΙΟΥΣ ΒΡΩΣΙΜΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ ΑΡΑΠΙΚΑ ΦΙΣΤΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΝΔΙΚΕΣ ΚΑΡΥΔΕΣ)0
2071.259.000ΑΛΛΕΣ ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΡΠΩΝ Π.Δ.Κ.Α.0
2081.259.001ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΟΔΙΩΝ0
2091.260.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΙΩΔΩΝ ΚΑΡΠΩΝ0
2101.261.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΩΝ0
2111.261.100ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ0
2121.261.200ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ0
2131.262.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΝΔΙΚΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ0
2141.269.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΡΠΩΝ0
2151.270.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ0
2161.271.100ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΦΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΜΗ ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΟΙ0
2171.271.200ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΛΛΩΝ ΤΣΑΓΙΟΥ0
2181.271.300ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΛΛΩΝ ΜΑΤΕ0
2191.271.400ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΚΑΟΥ0
2201.280.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΡΥΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ0
2211.281.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΜΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ0
2221.281.100ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΟΥ (PIPER SPP) ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ0
2231.281.200ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΥΤΕΡΩΝ ΠΙΠΕΡΙΩΝ (ΤΣΙΛΙ) ΚΑΙ ΠΙΠΕΡΙΩΝ (ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ CAPSICUM SPP) ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΕΣ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ0
2241.281.300ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟΥ ΦΛΟΥΔΑΣ ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΑΜΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ0
2251.281.400ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΑΝΙΣΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΛΥΚΑΝΙΣΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΟΥΣ ΚΟΡΙΑΝΔΡΟΥ ΚΥΜΙΝΟΥ ΑΓΡΙΟΚΥΜΙΝΟΥ ΜΑΡΑΘΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ ΚΕΔΡΟΥ (ΑΡΚΕΥΘΟΥ) ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ0
2261.281.401ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΑΝΙΣΟΥ0
2271.281.500ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΝΕΛΛΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ0
2281.281.600ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΩΝ (ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ) ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ0
2291.281.700ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΟΡΙΖΑΣ (ΤΖΙΝΤΖΕΡ) ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ0
2301.281.800ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΝΙΛΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ0
2311.281.900ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΜΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ0
2321.281.901ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΟΚΟΥ0
2331.282.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΙΣΚΙΩΝ ΛΥΚΙΣΚΟΥ0
2341.283.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Η ΓΙΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ Η ΠΑΡΟΜΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ0
2351.283.001ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ0
2361.290.000ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ0
2371.291.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ (ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ)0
2381.292.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΚΟΜΜΕΝΑ0
2391.293.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΕΜΙΣΜΑ ΒΑΤΕΣ ΒΑΦΗ Η ΔΕΨΗ0
2401.300.000ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ0
2411.301.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ: ΖΩΝΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΩΝ ΒΟΛΒΩΝ ΚΑΙ ΡΙΖΩΝ· ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΥΑΔΩΝ (ΞΕΜΑΣΚΑΛΙΔΙΩΝ)· ΜΥΚΗΛΙΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ0
2421.301.001ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΓΛΑΣΤΡΑ0
2431.301.002ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΕΜΩΝΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑ)0
2441.301.003ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΕΜΩΝΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑ)0
2451.301.004ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΘΕΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑ)0
2461.301.005ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΘΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑ)0
2471.301.006ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΑΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΓΛΑΣΤΡΑ0
2481.301.007ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑ)0
2491.301.008ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑ)0
2501.301.009ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΑΔΙΟΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑ)0
2511.301.010ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΑΔΙΟΛΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑ)0
2521.301.011ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΑΣΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΦΥΛΛΩΔΩΝ - ΑΝΘΩΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ0
2531.301.012ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ0
2541.301.013ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΖΕΡΜΠΕΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ [ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΩΣ ΦΥΤΟ ΖΩΝΤΑΝΟ]0
2551.301.014ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΚΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΣΕ ΓΛΑΣΤΡΑ0
2561.301.015ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ0
2571.301.016ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΡΟΤΩΝΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΓΛΑΣΤΡΑ0
2581.301.017ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΦΥΤΩΡΙΩΝ0
2591.301.018ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΝΤΙΦΕΜΠΑΧΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΓΛΑΣΤΡΑ0
2601.301.019ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑ)0
2611.301.020ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑ)0
2621.301.021ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΓΛΑΣΤΡΑ0
2631.301.022ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΡΕΖΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑ)0
2641.301.023ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ0
2651.301.024ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΝΘΕΩΝ0
2661.301.025ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ0
2671.301.026ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ0
2681.301.027ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΕΛΙΑΣ0
2691.301.028ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΦΥΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ0
2701.301.029ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ0
2711.301.030ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ0
2721.301.031ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΛΙΓΟΥΣΤΡΟΥ0
2731.301.032ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑ)0
2741.301.033ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑ)0
2751.410.000ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ0
2761.411.000ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ0
2771.411.001ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ0
2781.411.002ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΣΚΗΣ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ0
2791.411.003ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΜΕΙΚΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ0
2801.412.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΠΟ ΒΟΟΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ0
2811.420.000ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΛΛΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΒΑΛΙΩΝ0
2821.421.000ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΛΛΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΒΑΛΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ0
2831.421.100ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΛΛΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΒΑΛΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΣΧΑΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ0
2841.421.200ΕΚΤΡΟΦΗ ΜΟΣΧΑΡΙΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΒΑΛΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ0
2851.421.201ΕΚΤΡΟΦΗ ΜΟΣΧΑΡΙΩΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ0
2861.422.000ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΒΑΛΙΩΝ0
2871.430.000ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ0
2881.431.000ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ0
2891.440.000ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΜΗΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΜΗΛΙΔΩΝ0
2901.441.000ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΜΗΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΜΗΛΙΔΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑΝΕΣ0
2911.450.000ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ0
2921.451.000ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ0
2931.451.100ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ0
2941.451.101ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ0
2951.451.200ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΙΓΟΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ0
2961.451.201ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΙΓΩΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ0
2971.452.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ0
2981.452.100ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ0
2991.452.200ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ0
3001.453.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΠΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΜΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟ ΜΑΛΛΙ ΠΟΥ ΠΛΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΙΑ0
3011.460.000ΕΚΤΡΟΦΗ ΧΟΙΡΩΝ0
3021.461.000ΕΚΤΡΟΦΗ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ0
3031.461.001ΕΚΤΡΟΦΗ ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ0
3041.470.000ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ0
3051.471.000ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ0
3061.471.100ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ0
3071.471.101ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ ΑΒΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ0
3081.471.102ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ0
3091.471.103ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ0
3101.471.200ΕΚΤΡΟΦΗ ΓΑΛΟΠΟΥΛΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑΝΕΣ0
3111.471.300ΕΚΤΡΟΦΗ ΧΗΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑΝΕΣ0
3121.471.400ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΑΠΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΑΓΚΟΚΟΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑΝΕΣ0
3131.472.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΒΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ0
3141.472.100ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΒΓΩΝ ΚΟΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ0
3151.472.200ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΒΓΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ0
3161.472.300ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΒΓΩΝ ΕΠΩΑΣΗΣ0
3171.472.301ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΟΛΑΨΗΣ ΠΤΗΝΩΝ0
3181.490.000ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΛΛΩΝ ΖΩΩΝ0
3191.491.000ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΛΛΩΝ ΖΩΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ0
3201.491.100ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ0
3211.491.200ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΤΗΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α. ΠΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ0
3221.491.201ΕΚΤΡΟΦΗ ΟΡΤΥΚΙΩΝ0
3231.491.202ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΕΡΔΙΚΩΝ0
3241.491.203ΕΚΤΡΟΦΗ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΩΝ0
3251.491.204ΕΚΤΡΟΦΗ ΩΔΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ0
3261.491.300ΕΚΤΡΟΦΗ ΕΡΠΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ (ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΦΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΧΕΛΩΝΕΣ) ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ0
3271.491.900ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΛΛΩΝ ΖΩΩΝ Π.Δ.Κ.Α. ΠΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ0
3281.491.901ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΑΤΡΑΧΩΝ0
3291.491.902ΕΚΤΡΟΦΗ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ (ΑΛΕΠΟΥΣ ΜΙΝΚ ΜΥΟΚΑΣΤΟΡΑ ΤΣΙΝΤΣΙΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ)0
3301.491.903ΕΚΤΡΟΦΗ ΣΚΥΛΙΩΝ ΓΑΤΩΝ ΚΛΠ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ0
3311.491.904ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ ΣΕ ΚΥΨΕΛΕΣ0
3321.492.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ0
3331.492.100ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΛΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ0
3341.492.200ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Π.Δ.Κ.Α.0
3351.492.300ΕΚΤΡΟΦΗ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΠΑΣΤΑ Η ΣΕ ΑΛΜΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ0
3361.492.400ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΖΩΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.0
3371.492.500ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΝΙΣΗ (ΞΕΤΥΛΙΓΑΔΙΑΣΜΑ)0
3381.492.600ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΡΙΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΠΑΡΜΑΤΣΕΤΩΝ ΕΙΤΕ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΩΝ Η ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΤΕ ΟΧΙ0
3391.492.700ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΒΡΥΩΝ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ0
3401.492.800ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΗ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΖΩΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.0
3411.493.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΠΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΩΝ0
3421.493.100ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑΤΑ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΑΡΝΙΩΝ0
3431.493.200ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑΤΑ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΑΡΝΙΩΝ0
3441.493.900ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΖΩΩΝ Π.Δ.Κ.Α. (ΝΩΠΩΝ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΜΩΣ ΥΠΟΣΤΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ)0
3451.500.000ΜΙΚΤΕΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ0
3461.610.000ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ0
3471.611.000ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ0
3481.611.001ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΚΛΠ)0
3491.611.002ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ0
3501.611.003ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ0
3511.611.004ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ0
3521.611.005ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΤΑ ΥΛΙΚΑ0
3531.611.006ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΝΤΟΜΩΝ Η ΖΩΩΝ0
3541.611.007ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΤΩΝ0
3551.611.008ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ0
3561.611.009ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ0
3571.611.010ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΑΓΡΩΝ0
3581.611.011ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΗΨΙΛΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ0
3591.611.012ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ0
3601.611.013ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΩΝ0
3611.620.000ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ0
3621.621.000ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ0
3631.621.001ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΖΩΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ0
3641.621.002ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΒΓΩΝ0
3651.621.004ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΟΥ ΖΩΩΝ0
3661.621.005ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΡΝΙΘΩΝΩΝ0
3671.621.006ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΥΡΑΣ ΖΩΩΝ0
3681.621.007ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ0
3691.621.008ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ0
3701.621.009ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΠΑΔΙΩΝ0
3711.621.010ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΖΩΩΝ0
3721.630.000ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ0
3731.631.001ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΠΝΟ0
3741.631.002ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ0
3751.631.003ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ0
3761.631.004ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ0
3771.631.005ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗΣ ΟΣΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ0
3781.631.006ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ0
3791.631.007ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗΣ ΣΥΚΩΝ0
3801.631.008ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ0
3811.631.009ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑΦΙΔΑΣ0
3821.631.010ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ0
3831.631.011ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ0
3841.631.012ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ (ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ)0
3851.631.013ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ (ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ)0
3861.631.014ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ0
3871.631.015ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ0
3881.631.016ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΡΩΣΗΣ ΚΑΡΠΩΝ0
3891.631.017ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ0
3901.640.000ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ0
3911.641.000ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ0
3921.700.000ΘΗΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΓΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ0
3931.701.000ΘΗΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΓΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ0
3941.701.001ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΔΩΝ ΓΙΑ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ0
3951.701.002ΘΗΡΑ ΑΓΡΙΩΝ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ ΘΗΡΑ ΕΡΠΕΤΩΝ0
3961.701.003ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ0
3972.100.000ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ0
3982.101.000ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΖΩΝΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΦΥΤΑ· ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΠΟΡΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ0
3992.101.100ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΖΩΝΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΦΥΤΑ0
4002.101.200ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΠΟΡΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ0
4012.102.000ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ0
4022.103.000ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ0
4032.103.001ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΑΣΥΛΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟΥ0
4042.103.002ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΕΛΑΤΩΝ0
4052.103.003ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΠΕΥΚΗΣ0
4062.200.000ΥΛΟΤΟΜΙΑ0
4072.201.000ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ0
4082.201.100ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΚΟΡΜΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΩΝΟΦΟΡΩΝ0
4092.201.200ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΚΟΡΜΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ ΜΗ ΚΩΝΟΦΟΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΤΡΟΠΙΚΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ0
4102.201.300ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΚΟΡΜΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ ΤΡΟΠΙΚΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ0
4112.201.400ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ0
4122.300.000ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΗ ΞΥΛΩΔΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ0
4132.301.000ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΟΜΜΕΩΝ0
4142.301.100ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΑΛΑΤΑΣ ΓΟΥΤΑΠΕΡΚΑΣ ΓΟΥΑΓΙΟΥΛΗΣ ΤΣΙΚΛΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΟΜΜΕΩΝ0
4152.301.200ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΑΚΑΣ ΒΑΛΣΑΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΟΜΜΕΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΩΝ0
4162.301.201ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΣΤΙΧΑΣ0
4172.301.202ΣΥΛΛΟΓΗ ΡΗΤΙΝΩΝ0
4182.302.000ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΕΛΛΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΣ Η ΜΕ ΑΠΛΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ0
4192.303.000ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ ΧΟΡΤΑΡΙΩΝ ΒΡΥΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΧΗΝΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ0
4202.304.000ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΦΥΤΩΝ0
4212.400.000ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ0
4222.401.001ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ0
4232.401.002ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ0
4242.401.003ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΥ0
4252.401.004ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ0
4262.401.005ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ0
4272.401.006ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ0
4282.401.007ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΟΥΣ0
4293.110.000ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑ0
4303.111.000ΑΛΙΕΙΑ ΨΑΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ0
4313.111.100ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ0
4323.111.200ΑΛΙΕΙΑ ΨΑΡΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ0
4333.112.000ΑΛΙΕΙΑ ΨΑΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ0
4343.112.100ΑΛΙΕΙΑ ΨΑΡΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ0
4353.112.101ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ΨΑΡΙΩΝ [ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ]0
4363.113.000ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΜΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ0
4373.113.100ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΜΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΜΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ0
4383.114.000ΑΛΙΕΙΑ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ ΝΩΠΑ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ0
4393.114.100ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΡΕΙΔΙΩΝ ΜΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ ΝΩΠΑ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ0
4403.114.200ΑΛΙΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΜΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ ΝΩΠΑ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ0
4413.115.000ΑΛΙΕΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ0
4423.116.000ΑΛΙΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΦΥΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ0
4433.116.100ΑΛΙΕΙΑ ΚΟΡΑΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΣΤΡΑΚΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ Η ΕΧΙΝΟΔΕΡΜΩΝ ΚΑΙ ΟΣΤΩΝ ΣΟΥΠΙΩΝ0
4443.116.200ΑΛΙΕΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ0
4453.116.300ΑΛΙΕΙΑ ΦΥΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΛΓΩΝ ΜΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ0
4463.116.900ΑΛΙΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΦΥΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ Π.Δ.Κ.Α.0
4473.117.000ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ0
4483.117.101ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΩΝ0
4493.120.000ΑΛΙΕΙΑ ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ0
4503.121.000ΑΛΙΕΙΑ ΨΑΡΙΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ0
4513.122.000ΑΛΙΕΙΑ ΨΑΡΙΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ0
4523.210.000ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ0
4533.211.000ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ0
4543.212.000ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ0
4553.212.301ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΒΡΑΚΙΟΥ0
4563.212.302ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ0
4573.213.000ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΜΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ0
4583.214.000ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ ΝΩΠΑ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ0
4593.214.300ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΡΕΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ ΝΩΠΑ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ0
4603.214.400ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ ΝΩΠΑ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ0
4613.214.401ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΩΝ0
4623.214.402ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΥΔΙΩΝ0
4633.214.403ΟΣΤΡΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ0
4643.215.000ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ0
4653.216.000ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΦΥΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ0
4663.216.400ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΛΓΩΝ0
4673.217.000ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ0
4683.220.000ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ0
4693.221.000ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΖΩΝΤΑ0
4703.221.501ΕΚΤΡΟΦΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ0
4713.222.000ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ0
4725.100.000ΕΞΟΡΥΞΗ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑ0
4735.200.000ΕΞΟΡΥΞΗ ΛΙΓΝΙΤΗ0
4746.100.000ΑΝΤΛΗΣΗ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ0
4756.101.000ΑΝΤΛΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΟΥΧΑ ΟΡΥΚΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ0
4766.102.000ΑΝΤΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥΧΟΥ Η ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥΧΟΥ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΣΟΥΧΩΝ ΑΜΜΩΝ0
4776.200.000ΑΝΤΛΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ0
4786.201.000ΑΝΤΛΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Η ΣΕ ΑΕΡΙΩΔΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ0
4797.100.000ΕΞΟΡΥΞΗ ΣΙΔΗΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ0
4807.101.000ΕΞΟΡΥΞΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ0
4817.210.000ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΘΟΡΙΟΥ0
4827.290.000ΕΞΟΡΥΞΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ0
4837.291.000ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ0
4847.291.100ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ0
4857.291.200ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΝΙΚΕΛΙΟΥ0
4867.291.300ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΑΡΓΙΛΙΟΥ0
4877.291.400ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ0
4887.291.500ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ0
4897.291.900ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.0
4908.110.000ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ ΓΥΨΟΥ ΚΙΜΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ0
4918.111.000ΕΞΟΡΥΞΗ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Η ΚΤΙΡΙΑ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ)0
4928.111.100ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Η ΚΤΙΡΙΑ0
4938.111.200ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΡΑΝΙΤΗ ΨΑΜΜΙΤΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Η ΚΤΙΡΙΑ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ)0
4948.112.000ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ ΚΑΙ ΓΥΨΟΥ0
4958.113.000ΕΞΟΡΥΞΗ ΚΙΜΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΦΡΥΓΜΕΝΟΥ ΔΟΛΟΜΙΤΗ0
4968.114.000ΕΞΟΡΥΞΗ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ0
4978.120.000ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΕΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΜΟΥ· ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΡΓΙΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΟΛΙΝΗΣ0
4988.121.000ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΜΟΥ0
4998.121.100ΕΞΟΡΥΞΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΜΜΟΥ0
5008.121.200ΕΞΟΡΥΞΗ ΛΙΘΟΚΟΚΚΩΝ ΨΙΛΟΥ ΧΑΛΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΘΟΣΚΟΝΗΣ· ΚΡΟΚΑΛΩΝ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ0
5018.121.300ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΚΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΡΟΚΑΛΕΣ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ ΤΑΒΑΝΟΣΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΠΥΡΙΤΗ ΛΙΘΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ0
5028.122.000ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΡΓΙΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΟΛΙΝΗ0
5038.122.100ΕΞΟΡΥΞΗ ΚΑΟΛΙΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΟΛΙΝΙΚΩΝ ΑΡΓΙΛΩΝ0
5048.122.101ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΖΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΑΠΟ ΚΑΟΛΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΟΛΙΝΙΚΕΣ ΑΡΓΙΛΟΥΣ0
5058.122.200ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΛΛΩΝ ΑΡΓΙΛΩΝ ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΤΗ ΚΥΑΝΙΤΗ ΚΑΙ ΣΙΛΙΜΑΝΙΤΗ· ΜΟΥΛΛΙΤΗ· ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΓΑΙΩΝ Η ΓΑΙΩΝ ΑΠΟ ΜΕΙΓΜΑ ΑΛΕΣΜΕΝΟΥ ΧΑΛΑΖΙΤΗ ΚΑΙ ΑΡΓΙΛΟΥ0
5068.122.201ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΖΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΥΛΕΣ0
5078.910.000ΕΞΟΡΥΞΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ0
5088.911.000ΕΞΟΡΥΞΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ0
5098.911.100ΕΞΟΡΥΞΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ Η ΑΡΓΙΛΙΟΥ0
5108.911.200ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΦΡΥΚΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΠΥΡΙΤΗ· ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ Η ΜΗ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΟΥ ΘΕΙΟΥ0
5118.911.900ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΛΛΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ0
5128.911.901ΕΞΟΡΥΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΘΕΙΙΚΟΥ ΒΑΡΙΟΥ (ΒΑΡΙΤΙΝΗΣ)0
5138.911.902ΕΞΟΡΥΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΡΥΟΛΙΘΟΥ0
5148.920.000ΕΞΟΡΥΞΗ ΤΥΡΦΗΣ0
5158.930.000ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΛΑΤΙΟΥ0
5168.931.000ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΛΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΑΝΤΛΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ0
5178.990.000ΑΛΛΕΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α.0
5188.991.000ΕΞΟΡΥΞΗ ΒΙΤΟΥΜΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΦΥΣΙΚΩΝ· ΑΣΦΑΛΤΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ0
5198.992.000ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ· ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ Η ΑΠΛΩΣ ΚΟΜΜΕΝΑ ΣΧΙΣΜΕΝΑ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗ· ΕΞΟΡΥΞΗ ΚΙΣΗΡΟΛΙΘΩΝ (ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΩΝ)· ΣΜΥΡΙΔΑΣ· ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΟΡΟΥΝΔΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΓΡΑΝΑΤ0
5208.992.100ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΙΩΝ) ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΙ Η ΑΠΛΩΣ ΚΟΜΜΕΝΟΙ Η ΧΟΝΔΡΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ0
5218.992.200ΕΞΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ Η ΑΠΛΩΣ ΚΟΜΜΕΝΑ ΣΧΙΣΜΕΝΑ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗ· ΕΞΟΡΥΞΗ ΚΙΣΗΡΟΛΙΘΩΝ (ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΩΝ)· ΣΜΥΡΙΔΑΣ· ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΟΡΟΥΝΔΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΓΡΑΝΑΤΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΕΙΑΝΤΙΚΩΝ0
5238.992.201ΕΞΟΡΥΞΗ ΚΙΣΗΡΟΛΙΘΩΝ (ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΩΝ)0
5248.992.202ΕΞΟΡΥΞΗ ΣΜΥΡΙΔΑΣ0
5258.992.900ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΛΛΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ0
5269.100.000ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ0
5279.101.000ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ0
5289.101.100ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ0
5299.101.200ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΥΡΓΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ0
5309.101.300ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ0
5319.900.000ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ0
5329.901.000ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ0
5339.901.100ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑ0
5349.901.900ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ Π.Δ.Κ.Α.0
53510.110.000ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ0
53610.111.000ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΩΝ ΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΝΩΠΟ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΛΗ ΨΥΞΗ0
53710.111.100ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΝΩΠΟ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΛΗ ΨΥΞΗ0
53810.111.200ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΝΩΠΟ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΛΗ ΨΥΞΗ0
53910.111.300ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΝΩΠΟ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΛΗ ΨΥΞΗ0
54010.111.400ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΙΓΟΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΝΩΠΟ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΛΗ ΨΥΞΗ0
54110.111.500ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΝΩΠΟ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΛΗ ΨΥΞΗ0
54210.112.000ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΩΝ ΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΛΗ ΨΥΞΗ0
54310.112.001ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΕΝΤΕΡΩΝ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ0
54410.113.000ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ· ΑΛΛΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ0
54510.113.100ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ0
54610.113.200ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ0
54710.113.300ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ0
54810.113.400ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΙΓΟΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ0
54910.113.500ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ0
55010.113.900ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΛΗ ΨΥΞΗ Η ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ0
55110.114.000ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΒΙΑ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΙΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ ΑΙΓΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΩΝ0
55210.114.100ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΒΙΑ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΜΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΛΥΘΕΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΙΑ0
55310.114.200ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΙΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ Η ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΑ0
55410.114.300ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΙΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ Η ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ0
55510.114.400ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΙΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ Η ΑΡΝΙΩΝ0
55610.114.500ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΙΩΝ ΑΙΓΩΝ Η ΚΑΤΣΙΚΙΩΝ0
55710.115.000ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΠΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΑΙΓΩΝ Η ΧΟΙΡΩΝ0
55810.116.000ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΩΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ ΜΗ ΒΡΩΣΙΜΩΝ0
55910.119.000ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ0
56010.119.901ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΦΑΓΗΣ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ0
56110.120.000ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ0
56210.121.000ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΝΩΠΟ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΛΗ ΨΥΞΗ0
56310.122.000ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ0
56410.123.000ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΠΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ0
56510.124.000ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ0
56610.125.000ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΠΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΜΕ ΦΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΟΥΠΟΥΛΑ0
56710.129.000ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ0
56810.130.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ0
56910.131.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ Η ΑΙΜΑΤΟΣ0
57010.131.100ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ Η ΚΑΠΝΙΣΤΑ (ΜΠΕΙΚΟΝ ΚΑΙ ΖΑΜΠΟΝ)0
57110.131.200ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΟΔΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΟ Η ΚΑΠΝΙΣΤΟ0
57210.131.300ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΜΗ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ Η ΚΑΠΝΙΣΤΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΔΙΝΟ ΚΡΕΑΣ)· ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΛΕΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΝΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ0
57310.131.400ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΥΚΑΝΙΚΩΝ ΣΑΛΑΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ ΕΝΤΟΣΘΙΑ Η ΑΙΜΑ0
57410.131.401ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ0
57510.131.402ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ ΑΛΛΩΝ ΖΩΩΝ0
57610.131.403ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ0
57710.131.404ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ0
57810.131.405ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ0
57910.131.500ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣΘΙΩΝ Η ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΜΕ ΚΡΕΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣΘΙΑ0
58010.131.600ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΕΥΡΙΩΝ ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΒΟΛΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ· ΙΝΩΔΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΞΙΓΚΙΩΝ0
58110.139.000ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ0
58210.139.100ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ0
58310.139.101ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ0
58410.139.102ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ0
58510.139.900ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ0
58610.200.000ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ0
58710.201.000ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΑΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΛΗ ΨΥΞΗ Η ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ0
58810.201.100ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΙΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΨΑΡΙΩΝ (ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΩΝ Η ΜΗ) ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΛΗ ΨΥΞΗ0
58910.201.200ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΚΩΤΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΒΓΟΤΑΡΑΧΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ Η ΑΠΛΗΣ ΨΥΞΗΣ0
59010.201.300ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΑΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ0
59110.201.400ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΙΛΕΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ0
59210.201.500ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΑΡΚΑΣ ΨΑΡΙΟΥ (ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΗΣ) ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ0
59310.201.600ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΚΩΤΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΒΓΟΤΑΡΑΧΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ0
59410.202.000ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ· ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΒΙΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥ0
59510.202.100ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΙΛΕΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΩΝ Η ΣΕ ΑΛΜΗ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ0
59610.202.200ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΚΩΤΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΒΓΟΤΑΡΑΧΟΥ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΩΝ Η ΣΕ ΑΛΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΕΥΡΙΩΝ ΣΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΟΡΦΗ ΣΒΟΛΩΝ (ΠΕΛΕΤΩΝ) ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ0
59710.202.300ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΑΡΙΩΝ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΩΝ Η ΜΗ Η ΣΕ ΑΛΜΗ0
59810.202.301ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΑΡΙΩΝ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ0
59910.202.400ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΕΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ0
60010.202.500ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΨΑΡΙ0
60110.202.501ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΨΑΡΙΩΝ0
60210.202.600ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΑΒΙΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥ0
60310.203.000ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ0
60410.203.100ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ0
60510.203.200ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΚΑΠΝΙΣΤΑ ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΑ Η ΣΕ ΑΛΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΑ0
60610.203.300ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΑ Η ΣΕ ΑΛΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΑ0
60710.203.400ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ· ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ0
60810.204.000ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΕΥΡΙΩΝ ΣΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΒΟΛΩΝ (ΠΕΛΕΤΩΝ) ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. ΑΠΟ ΨΑΡΙΑ Η ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ ΜΑΛΑΚΙΑ Η ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ0
60910.204.100ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΕΥΡΙΩΝ ΣΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΒΟΛΩΝ (ΠΕΛΕΤΩΝ) ΑΠΟ ΨΑΡΙΑ Η ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ ΜΑΛΑΚΙΑ Η ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ0
61010.204.200ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ0
61110.209.000ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ0
61210.209.100ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ0
61310.209.900ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ0
61410.310.000ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΤΑΤΩΝ0
61510.311.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ0
61610.311.100ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ0
61710.311.200ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ ΚΟΜΜΕΝΩΝ Η ΜΗ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ Η ΦΕΤΕΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ0
61810.311.201ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ0
61910.311.202ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΓΑΝΗΤΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ ΣΕ ΛΕΠΤΕΣ ΦΕΤΕΣ (ΤΣΙΠΣ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ0
62010.311.203ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΠΑΤΑΤΕΣ0
62110.311.300ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΑΛΕΥΡΙΩΝ ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΩΝ ΝΙΦΑΔΩΝ ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ ΣΒΟΛΩΝ0
62210.311.400ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΤΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ0
62310.319.000ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΤΑΤΑΣ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ0
62410.319.100ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΤΑΤΑΣ0
62510.319.900ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ0
62610.320.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ0
62710.321.100ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΟΥ ΝΤΟΜΑΤΑΣ0
62810.321.200ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ0
62910.321.300ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΟΥ ΓΚΡΕΙΠΦΡΟΥΤ0
63010.321.400ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΟΥ ΑΝΑΝΑ0
63110.321.500ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΟΥ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ0
63210.321.600ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΟΥ ΜΗΛΩΝ0
63310.321.700ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΧΥΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ0
63410.321.900ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΧΥΜΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ0
63510.329.000ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΥΜΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ0
63610.390.000ΑΛΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ0
63710.391.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΑΤΑΤΕΣ0
63810.391.100ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ0
63910.391.200ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ0
64010.391.300ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ0
64110.391.400ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΚΟΜΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ0
64210.391.500ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΣΟΛΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΞΙΔΙ Η ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ0
64310.391.600ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΠΙΖΕΛΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΞΙΔΙ Η ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ0
64410.391.700ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΑΤΑΤΕΣ) ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΞΙΔΙ Η ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ0
64510.391.701ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΥΡΕ ΑΠΟ ΝΤΟΜΑΤΕΣ0
64610.391.702ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ0
64710.391.703ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΠΕΛΟΦΥΛΛΩΝ0
64810.391.800ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΑΤΑΤΕΣ) ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ Η ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΞΙΔΙ Η ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ0
64910.392.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ0
65010.392.100ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ ΨΗΜΕΝΩΝ Η ΑΨΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ0
65110.392.200ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΡΜΕΛΑΔΩΝ ΖΕΛΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΡΕ ΚΑΙ ΠΟΛΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ Η ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ0
65210.392.201ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΜΠΟΣΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ0
65310.392.202ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΑΣ ΓΛΥΚΩΝ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ0
65410.392.300ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ ΑΡΑΠΙΚΩΝ ΦΙΣΤΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΑ ΑΛΑΤΙΣΜΕΝΑ Η ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ0
65510.392.301ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΡΑΓΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ0
65610.392.302ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΡΑΥΣΗΣ Η ΞΕΦΛΟΥΔΙΣΜΑΤΟΣ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ0
65710.392.400ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ0
65810.392.401ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ0
65910.392.402ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΔΑΜΑΣΚΗΝΩΝ0
66010.392.403ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΣΥΚΩΝ0
66110.392.500ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ Η ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ0
66210.393.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ0
66310.399.000ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ· ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ0
66410.399.100ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ0
66510.399.101ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ0
66610.399.900ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ0
66710.410.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ0
66810.411.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ0
66910.411.100ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΑΤΙΝΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ "SAINDOUX" (ΑΠΟ ΧΟΙΡΙΝΟ ΛΙΠΟΣ) ΕΛΑΙΟΣΤΕΑΤΙΝΗΣ ΕΛΑΙΟΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΑΤΕΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΟΥΤΕ ΑΝΑΜΕΙΧΘΕΙ ΟΥΤΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ ΑΛΛΙΩΣ0
67010.411.200ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤOΥΣ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ0
67110.411.900ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤOΥΣ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΩΝ Η ΜΗ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΧΗΜΙΚΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ0
67210.412.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ0
67310.412.100ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΓΙΕΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ0
67410.412.101ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ0
67510.412.200ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΑΧΙΔΕΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ0
67610.412.300ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ0
67710.412.301ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ0
67810.412.302ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΘΛΙΨΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ0
67910.412.400ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΙΕΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ0
68010.412.500ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ0
68110.412.600ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΑΜΒΕΛΑΙΟΥ ΡΑΦΑΝΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΝΑΠΕΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ0
68210.412.700ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΟΙΝΙΚΕΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ0
68310.412.800ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΥ ΙΝΔΙΚΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ0
68410.412.900ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ0
68510.413.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΟΝΔΡΑΔΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ (LINTER)0
68610.414.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΠΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΛΙΠΩΝ Η ΕΛΑΙΩΝ· ΑΛΕΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΙΟΥΧΟΥΣ ΣΠΟΡΟΥΣ Η ΚΑΡΠΟΥΣ0
68710.414.100ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΠΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΛΙΠΩΝ Η ΕΛΑΙΩΝ0
68810.414.101ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΑ0
68910.414.200ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΕΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΙΟΥΧΟΥΣ ΣΠΟΡΟΥΣ Η ΚΑΡΠΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΙΝΑΠΙΟΥ0
69010.415.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ0
69110.415.100ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΓΙΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΧΗΜΙΚΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ0
69210.415.101ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ0
69310.415.200ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΑΧΙΔΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΧΗΜΙΚΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ0
69410.415.300ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΧΗΜΙΚΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ0
69510.415.301ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΟΥ0
69610.415.400ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΙΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΧΗΜΙΚΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ0
69710.415.500ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΧΗΜΙΚΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ0
69810.415.600ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΑΜΒΕΛΑΙΟΥ ΡΑΦΑΝΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΝΑΠΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΧΗΜΙΚΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ0
69910.415.700ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΟΙΝΙΚΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΧΗΜΙΚΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ0
70010.415.800ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΥ ΙΝΔΙΚΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΧΗΜΙΚΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ0
70110.415.900ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΧΗΜΙΚΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ· ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ Π.Δ.Κ.Α. ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΧΗΜΙΚΑ0
70210.415.901ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ0
70310.416.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΙΚΩΝ Η ΦΥΤΙΚΩΝ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΩΜΕΝΩΝ ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ0
70410.417.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΗΡΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ) - ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (ΔΕΡΜΑΤΕΛΑΙΩΝ)· ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Η ΖΩΙΚΩΝ Η ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΗΡΩΝ0
70510.417.100ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΗΡΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ)0
70610.417.200ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (ΔΕΡΜΑΤΕΛΑΙΩΝ)· ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Η ΖΩΙΚΩΝ Η ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΗΡΩΝ0
70710.419.000ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ0
70810.419.901ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ0
70910.419.902ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ0
71010.420.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΛΙΠΩΝ0
71110.429.000ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΛΙΠΩΝ0
71210.510.000ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ0
71310.511.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ0
71410.511.100ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ0
71510.511.200ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 6% ΛΙΠΟΣ ΜΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ Η ΖΑΧΑΡΟΥΧΩΝ0
71610.512.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΗ ΜΟΡΦΗ0
71710.512.100ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ0
71810.512.200ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ0
71910.513.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΛΕΙΨΗ0
72010.514.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΥΡΟΠΗΓΜΑΤΟΣ (ΠΗΓΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΥΡΙ)0
72110.514.001ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΙΟΥ ΑΠΟ ΣΚΟΝΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ0
72210.515.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ0
72310.515.100ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ Η ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΖΑΧΑΡΗ Η ΑΛΛΕΣ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ0
72410.515.200ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Η ΚΡΕΜΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΥΜΩΣΗ Η ΟΞΙΝΙΣΗ0
72510.515.300ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΖΕΪΝΗΣ0
72610.515.400ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΡΟΠΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΖΗΣ0
72710.515.500ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ0
72810.515.600ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α.0
72910.515.601ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΥΖΟΓΑΛΟΥ0
73010.519.000ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ0
73110.520.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΩΤΩΝ0
73210.521.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΩΤΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΡΩΣΙΜΟΥ ΠΑΓΟΥ0
73310.529.000ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΓΩΤΩΝ0
73410.529.900ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΩΤΩΝ0
73510.610.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ0
73610.611.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΥΖΙΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ Η ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ Η ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΟΥ Η ΣΕ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ0
73710.611.100ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΟΥ ΡΥΖΙΟΥ0
73810.611.200ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΥΖΙΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ Η ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ Η ΣΕ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ0
73910.612.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΕΥΡΙΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΛΕΥΡΙΩΝ· ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ0
74010.612.100ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΙΤΑΛΕΥΡΟΥ Η ΑΛΕΥΡΙΟΥ ΣΜΙΓΑΔΙΟΥ0
74110.612.200ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΑΛΕΥΡΙΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ0
74210.612.300ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΛΕΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΩΝ0
74310.612.400ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ0
74410.612.401ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΥΜΗΣ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ0
74510.613.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΟΝΔΡΩΝ (ΜΠΛΙΓΟΥΡΙΟΥ) ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ0
74610.613.100ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΟΝΔΡΩΝ (ΜΠΛΙΓΟΥΡΙΟΥ) ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΩΝ ΣΙΤΑΡΙΟΥ0
74710.613.200ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΟΝΔΡΩΝ (ΜΠΛΙΓΟΥΡΙΟΥ) ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΒΟΛΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ Π.Δ.Κ.Α.0
74810.613.300ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΙΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΚΚΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ0
74910.613.301ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ0
75010.614.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΙΤΟΥΡΟΥ ΠΙΤΟΥΡΑΛΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΙΤΗΡΩΝ0
75110.619.000ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ0
75210.620.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΜΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΥΛΟΥ0
75310.621.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΜΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΥΛΟΥ· ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΙΡΟΠΙΩΝ ΖΑΧΑΡΕΩΝ Π.Δ.Κ.Α.0
75410.621.100ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΜΥΛΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ· ΙΝΟΥΛΙΝΗΣ· ΓΛΟΥΤΕΝΗΣ ΣΙΤΑΡΙΟΥ· ΔΕΞΤΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΜΥΛΩΝ0
75510.621.200ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΠΙΟΚΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΜΥΛΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΝΙΦΑΔΩΝ ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ0
75610.621.300ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΡΟΠΙΟΥ ΓΛΥΚΟΖΗΣ· ΦΡΟΥΚΤΟΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΡΟΠΙΟΥ ΦΡΟΥΚΤΟΖΗΣ· ΙΜΒΕΡΤΟΣΑΚΧΑΡΟΥ· ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΙΡΟΠΙΩΝ ΖΑΧΑΡΕΩΝ Π.Δ.Κ.Α.0
75710.621.400ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟΥ0
75810.622.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΑΜΥΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ0
75910.629.000ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΜΥΛΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ0
76010.710.000ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ· ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΩΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ0
76110.711.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΩΜΙΟΥ ΝΩΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ0
76210.711.100ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΡΕΣΚΟΥ ΨΩΜΙΟΥ0
76310.711.101ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΟΠΙΤΩΝ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ0
76410.711.102ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΡΕΣΚΟΥ ΨΩΜΙΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ0
76510.711.103ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΡΕΣΚΟΥ ΨΩΜΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ0
76610.711.200ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΩΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ0
76710.719.000ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΩΠΟΥ Η ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ ΨΩΜΙΟΥ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ0
76810.720.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ· ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ0
76910.721.100ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΨΩΜΙΟΥ ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΣΜΕΝΟΥ ΨΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ0
77010.721.200ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΛΟΨΩΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ· ΓΛΥΚΩΝ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ· ΒΑΦΛΩΝ (ΓΚΟΦΡΩΝ) ΚΑΙ ΓΚΟΦΡΕΤΩΝ0
77110.721.201ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ0
77210.721.202ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ0
77310.721.900ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΞΗΡΩΝ Η ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ0
77410.721.901ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΤΩΝ0
77510.721.902ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΛΛΩΝ ΚΡΟΥΣΤΑΣ Η ΚΑΝΤΑΪΦΙΟΥ0
77610.729.000ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ· ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ0
77710.730.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΚΑΡΟΝΙΩΝ ΛΑΖΑΝΙΩΝ ΚΟΥΣΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΑΛΕΥΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ0
77810.731.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΚΑΡΟΝΙΩΝ ΡΥΖΟΜΑΚΑΡΟΝΩΝ (NOODLES) ΚΟΥΣΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΑΛΕΥΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ0
77910.731.100ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΚΑΡΟΝΙΩΝ ΡΥΖΟΜΑΚΑΡΟΝΩΝ (NOODLES) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΑΛΕΥΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ0
78010.731.200ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΥΣΚΟΥΣ0
78110.739.000ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΚΑΡΟΝΙΩΝ ΡΥΖΟΜΑΚΑΡΟΝΩΝ (NOODLES) ΚΟΥΣΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΑΛΕΥΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ0
78210.739.901ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΥΛΙΚΑ0
78310.810.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ0
78410.811.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ Η ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΟΚΑΛΑΜΟ Η ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ·0
78510.811.100ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΟΚΑΛΑΜΟ Η ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΜΟΡΦΗ0
78610.811.200ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΟΚΑΛΑΜΟ Η ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΖΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ Η ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ0
78710.811.300ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΟΚΑΛΑΜΟ Η ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ Η ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ· ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΡΟΠΙΟΥ ΣΦΕΝΔΑΜΟΥ0
78810.811.400ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΛΑΣΩΝ0
78910.812.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΤΟΥ ΤΕΥΤΛΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ (ΒΑΓΑΣΣΗΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ0
79010.819.000ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ0
79110.819.901ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ0
79210.820.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΚΑΟΥ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΤΩΝ0
79310.821.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΣΤΑΣ ΚΑΚΑΟΥ (ΚΑΚΑΟΜΑΖΑΣ) ΑΠΟΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΗΣ Η ΜΗ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΛΙΠΟΥΣ ΚΑΙ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΚΑΟΥ ΚΑΙ ΚΑΚΑΟΥ ΣΕ ΣΚΟΝΗ0
79410.821.100ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΣΤΑΣ ΚΑΚΑΟΥ ΑΠΟΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΗΣ Η ΜΗ0
79510.821.200ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΛΙΠΟΥΣ ΚΑΙ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΚΑΟΥ0
79610.821.300ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΚΑΟΥ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Η ΑΛΛΗΣ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ0
79710.821.400ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΚΑΟΥ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Η ΑΛΛΗΣ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ0
79810.822.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ0
79910.822.100ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΑΚΑΟ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΟΥΧΑ ΣΚΟΝΗ ΚΑΚΑΟΥ) ΧΥΔΗΝ0
80010.822.200ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΑΚΑΟ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΟΥΧΑ ΣΚΟΝΗ ΚΑΚΑΟΥ) ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΤΟΣ ΧΥΔΗΝ0
80110.822.300ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΚΑΟ (ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΛΕΥΚΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ)0
80210.822.301ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΛΛΥΒΩΝ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΥΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ0
80310.822.302ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΛΒΑΔΩΝ ΚΟΥΦΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΚΟΥΜΙΩΝ0
80410.822.400ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ ΦΛΟΥΔΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΖΑΧΑΡΗ0
80510.823.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΛΥΦΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ (ΦΛΟΥΔΩΝ) ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΚΑΟΥ0
80610.829.000ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΚΑΟΥ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΤΩΝ0
80710.830.000ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΦΕ0
80810.831.100ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΦΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΑΠΟΚΑΦΕΪΝΩΜΕΝΟΣ Η ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΟΣ0
80910.831.200ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΦΕ· ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΦΕ Η ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΦΕ· ΛΟΒΟΥ ΚΑΙ ΦΛΟΙΟΥ ΚΑΦΕ0
81010.831.300ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΥΜΩΣΗ) ΜΑΥΡΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ (ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΥΜΩΣΗ) ΚΑΙ ΤΣΑΓΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΖΥΜΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΜΕΣΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ <= 3 KG0
81110.831.400ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΣΑΓΙΟΥ Η ΜΑΤΕ0
81210.831.500ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ0
81310.839.000ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΤΣΑΓΙΟΥ0
81410.840.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΤΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΩΝ0
81510.841.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΙΔΙΟΥ· ΣΑΛΤΣΩΝ· ΑΝΑΜΕΙΚΤΩΝ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΩΝ· ΑΛΕΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΟΥ ΣΙΝΑΠΙΟΥ· ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣ0
81610.841.100ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΞΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ0
81710.841.200ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΛΤΣΩΝ· ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΡΤΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΑΛΕΥΡΟΥ ΑΠΟ ΣΙΝΑΠΙ ΚΑΙ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ0
81810.841.201ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣ ΜΑΓΙΟΝΕΖΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ0
81910.842.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ0
82010.842.100ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΙΠΕΡΙΑΣ (PIPER SPP) ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΗ0
82110.842.200ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΑΥΤΕΡΩΝ ΠΙΠΕΡΙΩΝ (ΤΣΙΛΙ) ΚΑΙ ΠΙΠΕΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΕΣ (CAPSICUM SPP.) ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ0
82210.842.300ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΝΕΛΛΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΗΣ· ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ0
82310.843.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΑΤΙΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ0
82410.843.001ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΑΤΙΟΥ (ΑΛΑΤΟΤΡΙΒΕΙΟ)0
82510.849.000ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΤΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΩΝ0
82610.850.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΩΝ0
82710.851.100ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ ΤΑ ΕΝΤΟΣΘΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ΤΟ ΑΙΜΑ0
82810.851.200ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΨΑΡΙ ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΛΑΚΙΑ0
82910.851.300ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ0
83010.851.400ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ0
83110.851.900ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΠΙΤΣΑ)0
83210.859.000ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΩΝ0
83310.860.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ0
83410.861.001ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ0
83510.861.002ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ0
83610.869.000ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ0
83710.890.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α.0
83810.891.000ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΠΩΝ ΑΒΓΩΝ ΜΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ· ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΖΩΜΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ0
83910.891.100ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΠΩΝ ΚΑΙ ΖΩΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ0
84010.891.200ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΒΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΙ ΚΡΟΚΩΝ ΑΒΓΩΝ ΝΩΠΩΝ Η ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ· ΑΒΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ Η ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΩΝ· ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΑΒΓΟΥ0
84110.891.300ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΥΜΩΝ (ΕΝΕΡΓΩΝ Η ΑΔΡΑΝΩΝ)· ΑΛΛΩΝ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΕΚΡΩΝ· ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΙΟΓΚΩΤΙΚΩΝ ΣΚΟΝΩΝ0
84210.891.301ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΥΜΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ0
84310.891.302ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΠΕΙΚΙΓΚ ΠΑΟΥΝΤΕΡ0
84410.891.400ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΖΩΜΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ0
84510.891.500