Αναπτυξιακός Νόμος 01/2010

5 Ιανουαρίου, 2010

Σήμερα θα ασχοληθούμε με το πρόγραμμα που τιτλοφορείται: «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση», ένα πρόγραμμα  που σχεδιάστηκε μεταξύ άλλων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και είναι ενεργό αυτήν τη στιγμή. Το πρόγραμμα είναι περισσότερο γνωστό ως «αναπτυξιακός νόμος», όπως έχει χαρακτηρισθεί ο νόμος 3299/2004 που περιέχει τις διατάξεις που αφορούν στο πρόγραμμα. Όπως αναφέραμε σε προηγούμενο άρθρο με απόφαση της υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Λούκα Τ. Κατσέλη, παρατείνεται μέχρι τις 29 Ιανουαρίου 2010 η υποβολή επενδυτικών σχεδίων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

 

Σήμερα λοιπόν θα εξετάσουμε ειδικότερα πως αυτός ο πολυσυζητημένος νόμος –που χαρακτηρίστηκε αναπτυξιακός ακριβώς για την  σημαντικό του ρόλο σε όλους σχεδόν τους επιτελικούς κλάδους της οικονομίας- μπορεί να ωφελήσει έναν από τους πιο σπουδαίους για τη χώρα μας και την περιοχή μας  πλουτοπαραγωγικό κλάδο όπως είναι ο τουρισμός.

Για να καταδείξουμε όμως πως ο αναπτυξιακός νόμος μπορεί να υποστηρίξει την τουριστική βιομηχανία, ας δούμε κάποια στατιστικά δεδομένα. Κατά την πρώτη φάση της υλοποίησης του ν. 3299/2004 (έως 30/6/2009), κατατέθηκαν 4.228 επενδυτικές προτάσεις συνολικής αξίας 10,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι 1.175 προτάσεις αφορούσαν επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού συνολικού ύψους 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Νωρίτερα όμως ας παραθέσουμε κάποιες πιο γενικές πληροφορίες για το ν. 3299/2004. Ο αναπτυξιακός νόμος σκοπό έχει να ενδυναμώσει την ισόρροπη ανάπτυξη, την αύξηση της απασχόλησης, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την προώθηση της τεχνολογικής αλλαγής και της καινοτομίας, την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση ενέργειας και την επίτευξη της περιφερειακής σύγκλισης.

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα κίνητρα του νόμου αντλούν τις παρακάτω χρηματοδοτήσεις:

  • Επιχορήγηση δωρεάν από το δημόσιο του χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου.
  • Επιδότηση ως κάλυψη από το δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
  • Φορολογική απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των μη διανεμόμενων κερδών από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης της πρώτης δεκαετίας από την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, με το σχηματισμό ισόποσου αφορολόγητου αποθεματικού.
  • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης από το επενδυτικό σχέδιο απασχόλησης που συνίσταται στην κάλυψη από το δημόσιο, για μια διετία,

τμήματος του μισθολογικού κόστους των δημιουργούμενων, εντός της πρώτης

τριετίας από την ολοκλήρωσή του επενδυτικού σχεδίου, θέσεων απασχόλησης.

Στα πλαίσια χορήγησης επιδοτήσεων από τον αναπτυξιακό νόμο η χώρα έχει διαιρεθεί σε τρεις ομάδες περιοχών εφαρμογής του νόμου, και αναλόγως καθορίζονται τα ποσοστά της επιχορήγησης.

ΠΕΡΙΟΧΗ Α΄. Περιλαμβάνει τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης πλην των

Βιομηχανικών Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ) και των νησιών των Νομών αυτών

που εντάσσονται στην Περιοχή Β΄.

ΠΕΡΙΟΧΗ Β΄. Περιλαμβάνει τους νομούς των περιφερειών: Θεσσαλίας, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Κεντρικής Μακεδονίας , Δυτικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδος

ΠΕΡΙΟΧΗ Γ΄. Περιλαμβάνει τους νομούς των  περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας

και Θράκης, Ηπείρου, Βορείου, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος _1

Ως επενδυτικά σχέδια στα πλαίσια του παρόντος νόμου θεωρούνται οι επενδύσεις, τα

επιχειρηματικά σχέδια και τα προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Ένας άλλος παράγοντας που καθορίζει το ύψος του ποσοστού της επιχορήγησης είναι το μέγεθος της επιχείρησης, με βάση τον ορισμό της Μικρομεσαίας Επιχείρησης (EE L124, 20-5-2003).

Το ύψος της χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει το 60% της συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης. Να σημειώσουμε βέβαια ότι ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει την ίδια συμμετοχή ώστε να μπορεί να καλύψει το 25% της επενδυτικής του πρότασης.

Τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται σε πέντε κατηγορίες ανάλογα με τον τομέα της οικονομικής δραστηριότητας. Πχ. Τα επενδυτικά σχέδια του πρωτογενή τομέα υπάγονται ως προς τα ποσοστά επιχορήγησης στην κατηγορία 2. Το ίδιο και τα επενδυτικά σχέδια του δευτερογενή τομέα με εξαίρεση, σχέδια που υπάγονται στην κατηγορία 1.

Σε ότι αφορά τον τομέα του τουρισμού, τα επενδυτικά σχέδια που προβλέπουν εκσυγχρονισμούς και επενδύσεις σε κάποιες γενικές μορφές τουρισμού καταχωρούνται στην Κατηγορία 1, ενώ στην κατηγορία 2 εντάσσονται ιδρύσεις και επεκτάσεις ξενοδοχειακών μονάδων.

Τα επενδυτικά σχέδια που διεκδικούν χρηματοδότηση στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόμου, θα πρέπει να προβλέπουν:

_ τη δημιουργία νέας μονάδας (όταν αναφερόμαστε σε ξενοδοχεία αυτά πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 *),

_ την επέκταση υπάρχουσας μονάδας (όταν αναφερόμαστε σε ξενοδοχεία αυτά πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 *),

_ τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας προς νέα, πρόσθετα

προϊόντα,

_ τη θεμελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία υπάρχουσας

μονάδας.

Μελετώντας τον αναπτυξιακό νόμο, και έχοντας κατά νου πώς μπορεί να ευνοηθεί η τουριστική βιομηχανία, διαπιστώνει ότι ο νόμος παρέχει πληθώρα κινήτρων για τη δημιουργία συμπληρωματικών εγκαταστάσεων σε υφιστάμενα ξενοδοχεία αλλά και σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια. Στα κριτήρια του νόμου υπάγονται και επιχειρηματικά σχέδια ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού χιονοδρομικών κέντρων, συνεδριακών κέντρων, κέντρων προπονητικού τουρισμού, μαρίνων, αυτοκινητοδρομίων, γηπέδων γκολφ κ.τ.λ. Σε κάθε περίπτωση όμως οι δαπάνες πρέπει να είναι από 100 χιλιάδες ευρώ και πάνω.

Οι δαπάνες  που ενισχύονται κατά κατηγορία επένδυσης καθορίζονται με υπουργική απόφαση. Στο νόμο 3299/04 περιέχεται κατάλογος με τις δαπάνες που καλύπτονται από τις διατάξεις του αλλά και αυτών που δεν καλύπτονται.

Από το 2004 μέχρι σήμερα ο αναπτυξιακός νόμος έχει γνωρίσει αρκετές αλλαγές υπό τη μορφή τροποποιήσεων που στόχο είχαν τη βελτίωση του συστήματος χρηματοδότησης, την αντιμετώπιση των αδυναμιών του, την απλοποίηση των διαδικασιών του και γενικότερα τον εξορθολογισμό του. Για παράδειγμα η τροποποίηση του 2008 (ΦΕΚ 922/20.05.008), επέτρεψε σε όσους υποψήφιους (μικρές επιχειρήσεις) αξίωναν επιδότηση για την κάλυψη του κόστους του οικοπέδου όπου θα ανεγειρόταν η νέα μονάδα που θα ίδρυαν, να μην υποβάλουν ειδικά δικαιολογητικά (Ειδική Γνωμάτευση και έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων σύμφωνα με την αντίστοιχη απόφαση καθορισμού δικαιολογητικών για την ίδρυση ξενοδοχειακών μονάδων).

Η τροποποίηση του 2009 προβλέπει για τις τουριστικές επενδύσεις τις παρακάτω ρυθμίσεις:

  • Προϋπόθεση για την κάλυψη δαπανών εκσυγχρονισμού συνιστά η αναβάθμιση της μονάδας σε μονάδα 4 *. Μέχρι το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ ενισχύεται το κόστος εκσυγχρονισμού  ολοκληρωμένης μορφής σε ξενοδοχεία 3*. Αλλά και για να ενταχθεί ξανά η ξενοδοχειακή επιχείρηση στον αναπτυξιακό νόμο θα πρέπει να μεσολαβήσουν οκτώ-κι όχι πέντε- έτη από την τελευταία ένταξη στον ίδιο νόμο (για επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής).
  • Η ΚΥΑ σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις ίδρυσης ξενοδοχειακών μονάδων σε περιοχές με κορεσμένη ξενοδοχειακή υποδομή μπορεί να τροποποιηθεί ή να καταργηθεί.
  • Το ανώτατο όριο ενίσχυσης ανά πενταετία για ανεξάρτητες επιχειρήσεις ορίζεται το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ ενώ σε 20 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το ποσό αυτό για συνδεδεμένες ή ανεξάρτητες επιχειρήσεις.
  • Τα επιπλέον ποσά ενίσχυσης ανέρχονται έως 10% (μέχρι τα 10 εκατομμύρια ευρώ) για μικρές επιχειρήσεις ενώ για τις μεσαίες επιχειρήσεις ποσοστό και ποσό φτάνουν αντίστοιχα το 20% και τα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Όσοι ενδιαφέρονται για επενδύσεις μικρότερης τάξης στον τουριστικό κλάδο, θυμίζουμε τα προγράμματα της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας του ΕΟΜΜΕΧ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, ΕΠΑΝ ΙΙ 2007-2013) με συνολικό προϋπολογισμό 40 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50% (60% για νησιά που μετά την απογραφή του 2001 έχουν λιγότερους από 5.000 κατοίκους), ενώ το ποσό ενίσχυσης ξεκινά από τα 30.000 ευρώ και φτάνει τα 200.000 ευρώ.

Επίσης αναμένονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώσεις που να αφορούν στα μέτρα 3.11 (διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες), 3.12 (στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων) και 3.13 (ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 που επίσης αφορούν ενισχύσεις τουριστικών και συναφών δραστηριοτήτων. Η εφαρμογή των εν λόγω μέτρων μπορεί να γίνει σε οριοθετημένες περιοχές παρέμβασης (ορεινές-μειονεκτικές) έως 3.000 κατοίκους και για πολύ μικρές επιχειρήσεις. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στο 60%του συνολικού κόστους της επένδυσης και να φτάσει –ανάλογα με το μέτρο και τη δραστηριότητα- το ποσό των 600.000 ευρώ.

Αυτά όσον αφορά τον τομέα του τουρισμού. Εμείς είμαστε σε επιφυλακή για ο,τιδήποτε νεότερο, προσπαθώντας πάντα να βρισκόμαστε δίπλα σας στην ενημέρωσή σας για τις λαμπρές ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την ανάπτυξη και την ευημερία της επιχείρησής σας.

 

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για ευκαιρίες επενδύσεων  στα τηλέφωνα 2373025020 και 2399021797 ή με e-mail στο balikyr@otenet.gr

Μετά τιμής

Μπαλλή Κυριακή

Σύμβουλος Επενδύσεων και Πιστοποιήσεων

Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ

*Το αναγνωστικό μας κοινό που  μας διαβάζει κάθε Παρασκευή στην εφημερίδα “ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ” ,  μπορεί να ανατρέξει σε όλα τα άρθρα μας (και παλαιότερα διότι υπάρχει αρχείο) ,στην ιστοσελίδα της εφημερίδας στην Ηλεκτρον. Δ/νση www.epikoinonia-news.gr .