ΑΝΟΙΞΕ Ο ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (3908/2011)

10 Μαρτίου, 2011

Νέα Γενιά Επενδύσεων – Νέα κίνητρα για ανάπτυξη…..

Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή.

Ο νέος επενδυτικός νόµος 3908/2011 έχει τεθεί ήδη σε εφαρμογή, οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να υποβάλουν από τις 21/04/2011 και μέχρι το τέλος Μαΐου τα επενδυτικά τους σχέδια για υπαγωγή στις κατηγορίες των γενικών καθεστώτων του επενδυτικού νόμου, ενώ στα μέσα Μαΐου θα γίνει η προκήρυξη των ειδικών καθεστώτων για την επιχειρηματικότητα των νέων, τα clusters και τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια που θα υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Σύμφωνα με τη συνέντευξη τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την πρώτη προκήρυξη του νέου επενδυτικού νόμου (α’ εξάμηνο 2011) , θα διατεθούν κίνητρα ύψους 800 εκ ευρώ ενισχύσεων και 2,2 δις ευρώ φοροαπαλλαγών για τη γενική επιχειρηματικότητα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την περιφερειακή συνοχή.

Στα μέσα Μαΐου ξεκινάει και η προκήρυξη των ειδικών καθεστώτων με την επιχειρηματικότητα των νέων, τα clusters και τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια που θα υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Για τη Β’ προκήρυξη προβλέπονται επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές για τη γενική επιχειρηματικότητα και την περιφερειακή συνοχή, ύψους 1,2 περίπου δις ευρώ.

Σε μια περίοδο που η ανάπτυξη αποτελεί τη μόνη βιώσιμη επιλογή, η έλλειψη ενός αναπτυξιακού νόμου αποτελεί αναμφισβήτητα, βασική αιτία υστερήσεων. Γι’ αυτό και η προώθηση του νέου επενδυτικού Νόμου 3908/2011, αποτελεί την καλύτερη εξέλιξη προκειμένου να δοθεί αρχικά μια ώθηση και ανάσα στην οικονομία.

Τα βασικά σημεία του, είναι ότι θεωρεί ως επιλέξιμους όλους τους τομείς της οικονομίας, (εκτός από εκείνους που προβλέπονται στο άρθρο 2 του νόμου), ενώ ταυτόχρονα αλλάζει ριζικά τους όρους που ίσχυαν µέχρι σήμερα για τη χρηματοδότηση των ιδιωτικών επενδύσεων, εισάγοντας νέες αξίες, νέες διαδικασίες και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς παρέχει κίνητρα με φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις, leasing και χαμηλότοκα δάνεια. Εκτός αυτού  έχει προκαθορισμένο συγκεκριμένο ετήσιο προϋπολογισµό και προκαθορισμένο ύψος ενισχύσεων.

Ο νέος νόμος διαθέτει  μια νέα διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων σχεδίων, µε τη θεσμοθέτηση Εθνικού Πιστοποιημένου Μητρώου Αξιολογητών και Ελεγκτών, καθώς επίσης  κατάθεση των σχεδίων σε σταθερές ημερομηνίες υποβολής (Απρίλιος και Οκτώβριος).

Ο  νέος επενδυτικός  νόμος 3908/2011 στοχεύει σε επιχειρήσεις βιώσιμες, που σέβονται το περιβάλλον, προωθούν την καινοτομία, ενισχύουν την περιφερειακή συνοχή, δημιουργούν θέσεις εργασίας και δίνουν προτεραιότητα στη νέα γενιά. Με το νέο σύστημα  δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια υγιή και εξωστρεφή επιχειρηματική δραστηριότητα.

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

1.       Επιχορήγηση κεφαλαίου, βάσει προκαθορισμένου ποσοστού

2.       Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης με ανώτατη διάρκεια τα 7 έτη

3.      Φορολογική απαλλαγή με ανώτατη διάρκεια τα 8 έτη για τις υφιστάμενες και 10 έτη για τις νεοϊδρυόμενες

Οι παραπάνω μορφές ενισχύσεων μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά σε υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1.       Δαπάνες κατασκευής, επέκτασης και εκσυγχρονισμού κτιριακών εγκαταστάσεων. (Έως 40% του προϋπολογισμού)

2.       Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων

3.       Άυλες δαπάνες μέχρι το 50% του προϋπολογισμού

4.       Δαπάνες για έργα και προγράμματα Έρευνας & Ανάπτυξης

5.       Αμοιβές συμβούλων έως 5% του προϋπολογισμού και έως 50.000€

6.       Λειτουργικά έξοδα σε επενδυτικά σχέδια επιχειρηματικότητας των νέων.

 

ΕΙΔΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

  1. Γενικής Επιχειρηματικότητας: Μόνο Φορολογική απαλλαγή σε συνδυασμό με χαμηλότοκα δάνεια από ΕΤΕΑΝ
  2. Τεχνολογικής Ανάπτυξης και εισαγωγής καινοτομιών: 80% – 90% της ενίσχυσης επιχορήγηση ή επιδότηση leasing σε συνδυασμό με φοροαπαλλαγές, χαμηλότοκα δάνεια από ΕΤΕΑΝ
  3. Περιφερειακής συνοχής: 70% – 80% της ενίσχυσης επιχορήγηση ή επιδότηση leasing σε συνδυασμό με φοροαπαλλαγές, χαμηλότοκα δάνεια από ΕΤΕΑΝ
  4. Νεανικής Επιχειρηματικότητας: Επιχορήγηση με βάση τα ποσοστά επιχορήγησης και έως 1.000.000€ και 40% των δαπανών για τα πρώτα πέντε έτη
  5. Μεγάλα επενδυτικά σχέδια: Έως 60% της ενίσχυσης ως επιχορήγηση ή leasing σε συνδυασμό με φοροαπαλλαγές και χαμηλότοκα δάνεια από ΕΤΕΑΝ
  6. Ολοκληρωμένα Πολυετή Επιχειρηματικά Σχέδια: Φορολογική απαλλαγή
  7. Συνέργειας και Δικτύωσης: Ενισχύσεις βάσει Υ.Α.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

1.       Μεγάλες Επιχειρήσεις: 1.000.000€

2.       Μεσαίες Επιχειρήσεις: 500.000€

3.       Μικρές Επιχειρήσεις: 300.000

4.       Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις: 200.000€

5.       Ατομικές Επιχειρήσεις: 300.000€

*Για τα επενδυτικά σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας ο ελάχιστος προϋπολογισμός είναι το ήμισυ των παραπάνω ποσών.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η επικράτεια χωρίζεται σε τρεις ζώνες κινήτρων (Α, Β, Γ) με βάση το επίπεδο ανάπτυξης, σε σχέση με το μέσο όρο της χώρας. Ειδικότερα :

Στην Α’ Ζώνη κινήτρων ανήκουν οι Νομοί της Αττικής και της Βοιωτίας, οι οποίοι έχουν κατά κεφαλή ΑΕΠ υψηλότερο από το 120% του μέσου όρου της χώρας, και τα ποσοστά ενίσχυσης στους Νομούς αυτούς ανέρχονται καταρχήν σε 15% για Μεγάλες επιχειρήσεις20% για Μεσαίες επιχειρήσεις και 25% για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις.

Στη Β’ Ζώνη κινήτρων ανήκουν οι Νομοί με κατά κεφαλή ΑΕΠ μεγαλύτερο από το 75% του μέσου όρου της χώρας, και τα ποσοστά ενίσχυσης στους Νομούς αυτούς ανέρχονται καταρχήν σε 30% για Μεγάλες επιχειρήσεις35% για Μεσαίες επιχειρήσεις και 40% για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις.

Στη Γ’ Ζώνη κινήτρων ανήκουν οι Νομοί με κατά κεφαλή ΑΕΠ μικρότερο από το 75% του μέσου όρου της χώρας, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τα νησιά των Περιφερειών Νοτίου και Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, τα νησιά που ανήκουν διοικητικά σε νομούς της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και οι παραμεθόριοι Νομοί της χώρας. Τα ποσοστά ενίσχυσης στην Γ’ Ζώνη ανέρχονται καταρχήν σε 40% για Μεγάλες επιχειρήσεις, 45% για Μεσαίες επιχειρήσεις και 50% για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις.

Στα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που εγκαθίστανται σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.Π.Ε.) και Ζώνες Καινοτομίας παρέχεται, ποσοστό ενίσχυσης πέντε (5) επιπλέον ποσοστιαίων μονάδων των ποσοστών του Πίνακα και μέχρι το ανώτατο όριο του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στα νησιά και στις περιφερειακές ενότητες νήσων που ανήκουν διοικητικά στις Περιφέρειες της Ηπειρωτικής Ελλάδας παρέχονται τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, κατά μέγεθος επιχείρησης και μέχρι το ποσοστό 50% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η Ίδια Συμμετοχή του επενδυτή, ανά υπαγόμενο είδος ενίσχυσης έχει ως εξής: 25% για επενδύσεις επιχορήγησης και 25% συνεισφορά για επενδύσεις φορολογικής απαλλαγής.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος   νόμου υπάγονται επιχειρήσεις που είναι:

–   Εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια (Ατομικές, Εμπορικές και Συνεταιρισμοί)

–  Τηρούν Βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

–   Υποβάλουν επενδυτικά σχέδια στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας .

ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ & ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

01 – 03 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ (Αναμένεται σχετική υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει τα είδη των επενδυτικών σχεδίων του συγκεκριμένου τομέα)

06 – 09 ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ

10 – 33 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

35 ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (Εξαιρείται ο ΚΑΔ 35.11.10.09 – Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα)

36 – 39 ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

42 Από τα έργα πολιτικού μηχανικού, εντάσσεται μόνον η κατασκευή παράκτιων και λιμενικών έργων και οι κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές.

49 – 53 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

55* Καταλύματα

58 Εκδοτικές δραστηριότητες

59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις

61 Τηλεπικοινωνίες

62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες

63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες

82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος (γηροκομεία)

91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες

95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης

*Δεν υπάγονται στις ενισχύσεις του παρόντος Νόμου:

Η ίδρυση ή η επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς και ο εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων, εφόσον δεν ανήκουν ή δεν αναβαθμίζονται αντίστοιχα σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων. Εξαιρούνται και υπάγονται οι επενδύσεις τουρισμού υγείας.

Ο εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων δεν μπορεί να ενισχυθεί πριν παρέλθει εξαετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισμού της μονάδας.

Δεν υπάγονται επενδυτικά σχέδια αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΝΟΜΟ

Η όλη διαδικασία θα ολοκληρώνεται εντός έξι μηνών, από την προκήρυξη μέχρι την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου. Οι υποψήφιοι θα εγγράφονται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων και θα λαμβάνει έναν προσωπικό κωδικό. Θα υποβάλλει ηλεκτρονικά όλα τα τεχνοοικονομικά στοιχεία του επενδυτικού του σχεδίου και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Εν συνεχεία, θα πρέπει να υποβάλλει σε έντυπη μορφή τον επενδυτικό φάκελο (με τα πρωτότυπα έγγραφα) στο αρμόδιο γραφείο εξυπηρέτησης επενδυτών. 

Σήμερα λοιπόν παρουσιάσαμε τον νέο επενδυτικό νόµο 3908/2011 που απευθύνεται σε όλους τους τομείς της οικονομίας και προσφέρει την ευκαιρία σε πολλούς να προχωρήσουν σε επενδύσεις,  τις οποίες λόγω της πολυδιάστατης πλέον οικονομικής κρίσης δύσκολα θα αποφάσιζαν. Επίσης ευκαιρίες για νέες δουλειές προσφέρει και σε άλλα κομμάτια του επιχειρηματικού κόσμου που επίσης ταλαιπωρούνται από τη γενίκευση της κρίσης.

 

Κλείνοντας το άρθρο μας διατυπώνουμε ως εξής ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ : Εμείς θεωρούμε ότι νέος επενδυτικός νόµος 3908/2011, θα είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα της περιόδου αν όχι το πλέον επιτυχημένο.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2373025020 και 2310510733, με e-mail στο balikyr@otenet.gr ή μέσω της  ιστοσελίδας μας,  web : oikonomotexniki.com.

Μετά τιμής

Μπαλλή Κυριακή

Σύμβουλος Επενδύσεων και Πιστοποιήσεων

Αναπτυξιακή Εταιρία ΟικοΝομοΤεχνική