Από τις 30 Δεκεμβρίου το πρόγραμμα για επενδύσεις μονάδων επεξεργασίας και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, Μέτρο 123Α