Ενημέρωση

Home Uncategorized Βιολογικά 2022 – Μέτρο 11 του Π.Α.Α. 2014-2020

Συνολικά 49 είδη αροτραίων και μόνιμων καλλιεργειών και τέσσερα είδη εκτροφών, που αφορούν τη ζωική παραγωγή, μπορούν να ενταχθούν ως επιλέξιμες στο πλαίσιο των δράσεων του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες».

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως, ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης ή ανα αριθμό κατεχόμενων κυψελών/παραφυάδων, για την περίπτωση των μελισσοσμηνών, για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για και το διαφυγόν εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, που καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο του μέτρου, οι επιλέξιμες καλλιέργειες και κατηγορίες καλλιεργειών είναι οι εξής: ελαιοκομία, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια, σταφύλια οινοποιήσιμα, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, εσπεριδοειδή, αραβόσιτος κτηνοτροφικός, αραβόσιτος εδώδιμος, χειμερινά σιτηρά, ρύζι, μηδική/τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή, όσπρια, βαμβάκι, λινάρι, ελαιοκράμβη, ηλίανθος, σόργο και άλλες αροτραίες καλλιέργειες, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, ροδιά, ακτινίδιο, συκιά, μικρόκαρπες/δάσους, αβοκάντο, ακρόδρυα, καπνός, φυλλώδη λαχανικά-σταυρανθή/βολβώδη/καρότο/πατάτα, φραγκόσυκα, αγκινάρα, φασολάκια υπαίθρια, φασολάκια θερμοκηπίου, αρακάς (χλωρός), κουκιά (χλωρά), μπάμια (λοβός), καρπούζι υπαίθριο, καρπούζι θερμοκηπίου, πεπόνι υπαίθριο, πεπόνι θερμοκηπίου, φράουλα υπαίθρια, φράουλα θερμοκηπίου, αγγούρι υπαίθριο, αγγούρι θερμοκηπίου, γλυκοπατάτα, ντομάτα υπαίθρια, ντομάτα θερμοκηπίου, αρωματικά κουζίνας (μάραθος, άνηθος, σέλινο, μαϊντανός, ρίγανη κ.λπ.), άγρια λαχανευόμενα (ραδίκι, σέσκουλο, βλίτα, σπανάκι, σταμναγκάθι κ.λπ.), πιπεριά υπαίθρια, πιπεριά θερμοκηπίου, μελιτζάνα υπαίθρια, μελιτζάνα θερμοκηπίου.

Όσον αφορά τις δράσεις 11.1.2 και 11.2.2, που αφορούν τη ζωική παραγωγή, δύνανται να ενταχθούν οι εκτροφές: αιγοπρόβατα, βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή κατεύθυνση, βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση και κατεχόμενες κυψέλες/παραφυάδες, για τις οποίες εκτροφές υπάρχει βοσκότοπος, που έχει δηλωθεί στην τελευταία ΕΑΕ του υποψηφίου μαζί με τα εκτρεφόμενα ζώα.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες, πρέπει να έχουν δηλωθεί στην τελευταία ΕΑΕ. Στη βοοτροφία, συμπεριλαμβάνονται η αγελαδοτροφία και η βουβαλοτροφία. Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των έξι μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των δώδεκα μηνών, τα οποία έχουν σημανθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Μέγιστο ετήσιο ύψος ενίσχυσης

Το μέγιστο ετήσιο ύψος ενίσχυσης ανά καλλιέργεια φυτικής παραγωγής ή ανά τύπο ζωικού κεφαλαίου, διαμορφώνεται σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣΔΑΠΑΝΕΣΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/έτος
Με περίοδο μετατροπήςΕργαστηριακές αναλύσεις (πρόσθετο κόστος)Πιστοποίηση (κόστος συναλλαγής)Με περίοδο μετατροπής
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός550550
Χειμερινά σιτηρά7272
Μηδική, τριφύλλι535535
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή380380
Βαμβάκι446446
Ελαιοκομία629629
Επιτραπέζια σταφύλια850850
Σταφύλια οινοποιήσιμα795795
Πυρηνόκαρπα850850
Αρωματικά-Φαρμακευτικά φυτά550550
Ακτινίδιο850850
Ακρόδρυα850850
Φυλλώδη Λαχανικά Σταυρανθή / Βολβώδη / Καρότο / Πατάτα550550
Φασολάκια υπαίθρια600600
Καρπούζι υπαίθριο600600
Πεπόνι υπαίθριο600600
Αγγούρι υπαίθριο600600
Αγγούρι θερμοκηπίου600600
Τομάτα υπαίθρια550550
ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣΔΑΠΑΝΕΣΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/έτος
Χωρίς περίοδο μετατροπήςΕργαστηριακές αναλύσεις (πρόσθετο κόστος)Πιστοποίηση (κόστος συναλλαγής)Χωρίς περίοδο μετατροπής
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός51634550
Χειμερινά σιτηρά511970
Μηδική, τριφύλλι50618524
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή35388441
Βαμβάκι43135466
Ελαιοκομία41540455
Επιτραπέζια σταφύλια735115850
Σταφύλια οινοποιήσιμα499108607
Πυρηνόκαρπα76684850
Αρωματικά-Φαρμακευτικά φυτά375175550
Ακτινίδιο74575820
Ακρόδρυα50660566
Φυλλώδη Λαχανικά Σταυρανθή / Βολβώδη / Καρότο / Πατάτα48862550
Φασολάκια υπαίθρια481,48118,52600
Καρπούζι υπαίθριο497103600
Πεπόνι υπαίθριο481,82118,18600
Αγγούρι υπαίθριο483,58116,42600
Αγγούρι θερμοκηπίου480120600
Τομάτα υπαίθρια46288550
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥΔΙΑΦΥΓΟΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/κατεχόμενη κυψέλη ή παραφυάδα/έτος
Κατεχόμενες κυψέλες/παραφυάδες26,3926,39
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥΔΙΑΦΥΓΟΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/κατεχόμενη κυψέλη ή παραφυάδα/έτος
Κατεχόμενες κυψέλες/παραφυάδες26,396,532,89
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥΔΙΑΦΥΓΟΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ηα/έτος
Αιγοπρόβατα211211
Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή κατεύθυνση267267
Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση333333
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥΔΙΑΦΥΓΟΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ηα/έτος
Αιγοπρόβατα21136247
Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή κατεύθυνση26713280
Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση33314347
Κριτήρια ένταξης

Τα κριτήρια για την ένταξη μιας εκμετάλλευσης στο Μέτρο 11 διακρίνονται σε:

  • Κριτήρια επιλεξιμότητας, τα οποία πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης.
  • Κριτήρια επιλογής – βαθμολογίας.
Κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων
 • Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί. Ενεργοί γεωργοί είναι οι κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που έλαβαν ενισχύσεις από την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (αίτηση ΟΣΔΕ) λιγότερες των 5.000 ευρώ, σύμφωνα με το πρόσφατο φορολογικό έτος, αλλά και εκείνοι που έλαβαν ενισχύσεις περισσότερες των 5.000 ευρώ, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις και προϋποθέσεις, όπως η εγγραφή στο Μητρώο Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων κ.ά.
Κριτήρια απόρριψης δικαιούχων

Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας πρόσκλησης, έστω κι αν πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:

 • Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.
 • Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης, για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα έτη.
 • Όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο, ή δράση στη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο ημερολογιακών ετών από την αποβολή.
Κριτήρια επιλεξιμότητας εκμετάλλευσης

Προκειμένου να ενταχθούν σε κάποια από τις δράσεις του Μέτρου 11, τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια, κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες, βοσκότοποι και ζωικό κεφάλαιο, κατά περίπτωση, πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:

 • Να είναι δηλωμένα στην τελευταία ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου
 • Να κατέχονται νόμιμα.
 • Στην περίπτωση των μόνιμων φυτειών (δενδρώδεις καλλιέργειες, μικρόκαρπες/δάσους, ακτινίδιο και αμπελώνες), τα προς ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην τελευταία ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου με επιλέξιμη για τη δέσμευση μόνιμη καλλιέργεια.
 • Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 μηνών, τα αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών και οι κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες, τα οποία έχουν σημανθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.
 • Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια ή βοσκότοποι ή εκτροφές που είναι ενταγμένα σε άλλες δράσεις των μέτρων 10 και 11
 • Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια που είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσοστό συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100% στην ΕΑΕ του 2021 του υποψηφίου,
 • Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια, βοσκότοποι για τα οποία, κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης, δεν έχουν λήξει οι συμβατικές τους υποχρεώσεις στο πλαίσιο των προσκλήσεων α) 130/5917/18.01.2017 δράση 11.2.1, β) 539/27369/20.02.18 δράση 11.2.2, γ) 4075/182059/31.12.18 και δ) 1102/72525/08.04.19 του Μέτρου 11 του ΠΑΑ 2014-2020
 • Αποκλείεται από την ένταξη για τις προκηρυσσόμενες δράσεις 11.1.1 και 11.2.1, γεωργική έκταση που στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2021 έχει δηλωθεί αμιγώς με τις ακόλουθες κατηγορίες καλλιεργειών – χρήσεων: ανθοκομικές καλλιέργειες θερμοκηπίου, βοσκότοποι, γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα, δασικά δέντρα, μανιτάρια, μπανάνες, φυτώρια, χώροι εκτροφής σαλιγκαριών
Κριτήρια επιλογής – βαθμολογίας

Οι υποψήφιοι, οι εκμεταλλεύσεις των οποίων πληρούν, κατ’ αρχήν, τα κριτήρια επιλεξιμότητας για κάθε δράση και σε επίπεδο πρόσκλησης, κατατάσσονται βάσει κριτηρίων επιλογής. Αν, όμως, ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης στη δράση της αντίστοιχης πρόσκλησης του Μέτρου 11 είναι μεγαλύτερος του ποσού που έχει προκηρυχθεί, τότε ισχύουν οι παρακάτω αρχές κριτηρίων επιλογής:

 • Δράση 11.1.1: Γεωργοί νεαρής ηλικίας – Έκταση σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές – Παραγωγή ζωοτροφών – Μέγεθος εντασσόμενης έκτασης προς τη συνολική δηλωθείσα – Εντασσόμενη έκταση που ανήκει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές (Natura, Εθνικά Πάρκα, HNV)
 • Δράση 11.2.1: Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής βιολογικού συστήματος – Έκταση σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές – Επαγγελματίας Αγρότης – Εντασσόμενη έκταση που ανήκει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές (Natura, Εθνικά Πάρκα, HNV)
 • Δράση 11.1.2: Γεωργοί νεαρής ηλικίας – Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών.
 • Δράση 11.2.2: Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής βιολογικού συστήματος – Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών – Επαγγελματίας Αγρότης.

Για τους υποψήφιους των μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων, οι οποίοι πληρούν, κατ’ αρχήν, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, για τις δράσεις 11.1.2 και 11.2.2 εφαρμόζεται η αρχή του κριτηρίου επιλογής «Γεωργοί νεαρής ηλικίας» και «Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής βιολογικού συστήματος», αντίστοιχα.

Δεσμεύσεις
 1. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων ξεκινούν από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης πράξεων του Μέτρου 11 που τους περιλαμβάνει και είναι τριετούς διάρκειας.
 2. Οι δεσμεύσεις εφαρμόζονται σε σταθερά αγροτεμάχια καθ’ όλη τη διάρκεια της τριετίας, τα οποία κατέχονται νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης. Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων/βοσκοτόπων που έχει δηλωθεί στην ΕΑΕ του υποψηφίου να ανέρχεται σε 1 στρ. Το ελάχιστο μέγεθος εκμετάλλευσης στο οποίο εφαρμόζεται η δράση θα πρέπει να ανέρχεται σε 2 στρ. για αροτραίες καλλιέργειες, 3 στρ. για μόνιμες φυτείες και 3 στρ. για μεικτές εκμεταλλεύσεις. Όσον αφορά την ομάδα καλλιέργειας «ελαιοκομία», η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 8 ελαιόδεντρα/στρ. προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα.
 3. Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων / βοσκοτόπων και το είδος των ζώων, τον αριθμό των κατεχόμενων κυψελών και παραφυάδων με τα οποία εντάχθηκαν στο μέτρο, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας – εξαιρετικών περιστάσεων.
 4. Να διατηρούν σταθερά τα αγροτεμάχια με τα οποία έχουν ενταχθεί στο μέτρο, καθώς δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι δεσμεύσεις της παρούσας.
 5. Για τις Δράσεις 11.1.2 και 11.2.2, οι κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες που διατηρεί κατ’ έτος ο δικαιούχος θα πρέπει να είναι καταχωρημένες στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο και ο ελάχιστος αριθμός αυτών να είναι πέντε (5).
 6. Οι δικαιούχοι των δράσεων του υπομέτρου 11.1 που κατέχουν αγροτεμάχια/βοσκοτόπους, είδος ζώων, κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες, τα οποία δεν είναι ενταγμένα στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής γεωργίας μέχρι την ημερομηνία της πρόσκλησηςυποχρεούνται να συνάψουν σύμβαση με ΟΕ&Π εντός χρονικού διαστήματος δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της απόφασης ένταξης πράξεων
 7. Να τηρούν τις απαιτήσεις της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τις εθνικές διατάξεις που εκδίδονται για την εκτέλεση εφαρμογής αυτών
 8. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να καλύπτονται κατ’ έτος από νόμιμη σύμβαση με σύμβουλο, ο οποίος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας
 9. Να υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωμής
 10. Nα δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα

Με εκτίμηση,

 

Μπαλλή Κυριακή &
Μπαλατσός Κωνσταντίνος

Θέλετε αναλυτική ενημέρωση;

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν ενημέρωση.