Βιολογικές Καλλιέργειες – Πρόσκληση 2019

9 Ιανουαρίου, 2019
2viologika

Νέα πρόσκληση στις 31/12/2018 για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» όσον αφορά τις Δράσεις 11.1.1 «Ενισχύσεις για την μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής» και 11.2.1 «Ενισχύσεις για την διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής».

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης και συμμετοχής στις παραπάνω Δράσεις είναι από 19/02/2019 έως και  21/03/2019.

Σύμφωνα με την πρόσκληση οι επιλέξιμες προς επιδότηση καλλιέργειες είναι:

  • Αροτραίες καλλιέργειες (αραβόσιτος κτηνοτροφικός και εδώδιμος, χειμερινά σιτηρά, μηδική, τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή)
  • Μόνιμες καλλιέργειες (ελιά, σταφίδα, οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια, ακρόδρυα)
  • Όσπρια
  • Φυλλώδη Λαχανικά-Σταυρανθή, Βολβώδη, Καρότο και Πατάτα

Τα μέγιστα ύψη επιδότησης/εκτάριο επιλέξιμης καλλιέργειας/ έτος παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες:

1) Δράση 11.1.1 «Ενισχύσεις για την μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους», που είναι τριετούς διάρκειας δέσμευσης.
ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/έτος
Με περίοδο μετατροπής Εργαστηριακές αναλύσεις (πρόσθετο κόστος) Πιστοποίηση (κόστος συναλλαγής) Με περίοδο μετατροπής
Ελαιοκομία 629 50 679
Σταφίδα 669 50 719
Επιτραπέζια σταφύλια 850 50 900
Σταφύλια οινοποιήσιμα 795 50 845
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός 550 50 600
Αραβόσιτος εδώδιμος 513 50 563
Χειμερινά σιτηρά 72 50 122
Μηδική, τριφύλλι 535 50 585
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή 380 50 430
Όσπρια 406 50 456
Φυλλώδη Λαχανικά   – Σταυρανθή / Βολβώδη / Καρότο     / Πατάτα 550 50 600
Ακρόδρυα 850 50 900
2) Δράση 11.2.1 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους», που είναι πενταετούς διάρκειας δέσμευσης.
ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/έτος
Χωρίς περίοδο μετατροπής Εργαστηριακές αναλύσεις (πρόσθετο κόστος) Πιστοποίηση (κόστος συναλλαγής) Χωρίς περίοδο μετατροπής
Ελαιοκομία 415 50 40 505
Σταφίδα 483 50 103 636
Επιτραπέζια σταφύλια 735 50 115 900
Σταφύλια οινοποιήσιμα 499 50 108 657
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός 516 50 34 600
Αραβόσιτος εδώδιμος 452 50 42 544
Χειμερινά σιτηρά 51 50 19 120
Μηδική, τριφύλλι 506 50 18 574
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή 353 50 88 491
Όσπρια 353 50 88 491
Φυλλώδη Λαχανικά    – Σταυρανθή   / Βολβώδη    / Καρότο      / Πατάτα 488 50 62 600
Ακρόδρυα 506 50 60 616

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ   ΜΠΑΛΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΗΛ.2373025020 & 2310365189