Δύο νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις» υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπ. Ανάπτυξης