Ενίσχυση των ΜΜΕ από τα ΠΕΠ

30 Οκτωβρίου, 2009

Στο σημερινό άρθρο, θα αναφερθούμε σε νεότερες εξελίξεις που αφορούν τις ενισχύσεις που θα διατεθούν στις ΜΜΕ (Μικρο-Μεσσαίες Επιχειρήσεις) τουρισμού, μεταποίησης, παροχής υπηρεσιών και εμπορίου, από το ΕΣΠΑ 2007-2013, μέσω των ΠΕΠ.
Από ότι γνωρίζουμε το πρόγραμμα των ενισχύσεων βρίσκεται στη δεύτερη φάση αναθεώρησης από το Υπουργείο Οικονομικών και σύμφωνα με πηγές μας οι επιχειρήσεις αυτές θα επιδοτηθούν με 1,5 δισεκατομμύρια  €, από τα οποία 1 δισ. προέρχεται από κοινοτικούς πόρους, ενώ με 500 εκατομμύρια θα συμμετέχουν το κράτος και η ιδιωτική πρωτοβουλία.

Η αγωνία των ενδιαφερόμενων επενδυτών φαίνεται ότι πλησιάζει στο τέλος της, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την επίσπευση των διεργασιών για την υλοποίηση των προγραμμάτων, για τα έτη 2009-2010, με διευκολύνσεις που θα επιτρέψουν την άμεση απόδοση των προβλεπόμενων ενισχύσεων  μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).
Είναι σε τελικό στάδιο ο διαγωνισμός για τους δικαιούχους (διαχειριστές) του προγράμματος, οπότε σύντομα θα ανακοινωθούν τόσο οι δικαιούχοι, (εμπορικές τράπεζες στο σύνολό τους), όσο και οι όροι της ανάθεσης.
Επίσης είμαστε πολύ κοντά στην έκδοση προκήρυξης από το Υπουργείο Οικονομίας όπου θα καθοριστεί η κατανομή των πόρων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με το σκεπτικό μάλιστα ότι οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστούν κάποιο χρόνο για την σύνταξη των επενδυτικών τους προτάσεων, το Υπουργείο Οικονομικών σκοπεύει να προδημοσιεύσει τον οδηγό υλοποίησης  του προγράμματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εντός της εβδομάδας ή το αργότερο μέχρι τις αρχές της επόμενης.
Τα νέα είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα και για τους όχι και τόσο αναπτυγμένους, ή και φθίνοντες οικονομικούς κλάδους της  χώρας, όπως οι ιχθυοκαλλιέργειες, η κλωστοϋφαντουργία και οι βιοτεχνίες γουναρικών. Σε 300 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το χρηματικό ποσό από κοινοτικούς πόρους που θα διατεθούν σ’ αυτές τις επιχειρήσεις, ποσό που με την ιδιωτική και την κρατική συμμετοχή αναμένεται να φτάσει τα 400 εκατομμύρια ευρώ.
Αθροίζοντας καταρχήν τους κοινοτικούς πόρους που το οικονομικό επιτελείο του υπουργείου σχεδιάζει να αποδώσει στις δικαιούχους επιχειρήσεις, σε δυο φάσεις, βλέπουμε ότι ανέρχεται στο 1,3 δις. ευρώ και με τη συμμετοχή κρατικών και ιδιωτικών κονδυλίων το ποσό αγγίζει τα 2 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα εξυπηρετήσει αναμφίβολα το βασικό στόχο τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και της ελληνικής πολιτείας να αναστρέψει το αρνητικό οικονομικό και ψυχολογικό κλίμα που επέφερε η πρόσφατη οικονομική κρίση.
Θα παραθέσουμε τώρα κάποια στοιχεία που στηρίζονται στις πληροφορίες που έχουμε για την επικείμενη προκήρυξη, για να μυήσουμε τους άπειρους σε ευρωπαϊκά προγράμματα, υποψήφιους επαγγελματίες.
Στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλεται για διατήρηση του προσωπικού στις επιχειρήσεις για αρκετά χρόνια ακόμη και με κίνητρο την αύξηση της βαθμολογίας του επενδυτή, καθώς επίσης και εφόσον προβλέπεται και αύξηση του προσωπικού, οι επιδοτήσεις θα διατεθούν σε υφιστάμενες αποκλειστικά επιχειρήσεις εμπορίου, παροχής υπηρεσιών, μεταποίησης και τουρισμού. Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να απασχολούν από 0 έως 50 εργαζόμενους πριν την κατάθεση του επενδυτικού τους σχεδίου.
Από το πρόγραμμα αναμένεται να ευνοηθούν «ευαίσθητες» περιοχές, όπως είναι οι πυρόπληκτες και τα νησιά που κατοικούνται από λιγότερους από 3.000 κατοίκους, για τις οποίες το ποσοστό ενίσχυσης της συνολικής επένδυσης θα είναι το μέγιστο και θα είναι της τάξης του 60%. Με μικρότερο ποσοστό θα επιδοτηθούν οι υπόλοιπες περιοχές.
Το ύψος των επιχορηγούμενων δαπανών που προβλέπει το επενδυτικό σχέδιο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 350.000 €.
Πιθανότατα ένα μέρος της επιδότησης θα δίδεται προκαταβολικά, το οποίο ίσως να φτάνει το 50% της συνολικής ενίσχυσης.
Η συμμετοχή του επενδυτή θα πρέπει να φτάνει τουλάχιστον το 25 % της αξίας του έργου από ίδιους πόρους ενώ έως το 25 % της επένδυσης μπορεί προέρχεται από δανειοδότηση. Το δάνειο θα χορηγεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέσω των  εμπορικών τραπεζών με τις οποίες συνεργάζεται στην Ελλάδα.
Αξίζει να αναφέρουμε εδώ, ότι θεωρούμε πολύ πιθανό η αναμενόμενη προκήρυξη να συμπεριλάβει και τις μη κερδοφόρες επιχειρήσεις μεταξύ των δικαιούχων των επιδοτήσεων, εκφράζοντας το πνεύμα της καινούριας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή μιας «δεύτερης ευκαιρίας» στους αναξιοπαθούντες επιχειρηματίες. Αυτό ακριβώς το σημείο προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην προκήρυξη και χρήζει μάλιστα ιδιαίτερης προσοχής όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται από τις επιχειρήσεις , ώστε να πληρούνται εκείνες που βρίσκονται ουσιαστικά λίγο πριν την πτώχευση.  Θα πρέπει ασφαλώς να καθοριστούν αντικειμενικά κριτήρια που να διασφαλίζουν την πιστοληπτική ικανότητα και φερεγγυότητα της επιχείρησης.
Αυτά λοιπόν για σήμερα. Θα σας ενημερώνουμε διαρκώς για τις νέες εξελίξεις αλλά κυρίως για τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε μια εποχή κρίσης.
Στην ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ θα ακούσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις ιδέες σας και θα προτείνουμε δικές μας, ώστε η «επιχείρηση ΕΣΠΑ-ΠΕΠ » να στεφθεί με επιτυχία.
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2373025020 και 2399021797 ή με e-mail στο balikyr@otenet.gr

Μετά τιμής
Μπαλλή Κυριακή
Σύμβουλος Επενδύσεων και Πιστοποιήσεων
Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ