Επιδότηση 100% έως 5.000 € για δημιουργία e-shop λιανικής πώλησης

12 Ιανουαρίου, 2021
Hlektroniko Emporio E Commerce Osa Prepei Na Gnorizete Gia Ena E Shop

Nέα Δράση ΕΣΠΑ – ΕΠΑνΕΚ: «e-λιανικό»

Με στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19).

Επιδοτούνται αιτήσεις μέχρι 5.000 ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 100%! Για επιχειρήσεις που αναβαθμίζουν το υφιστάμενο ηλεκτρονικό τους κατάστημα, το οποίο είχε δημιουργηθεί πριν τις 18/03/2020, το ύψος της επιδότησης ανέρχεται στα 1.500 ευρώ.

Ο προϋπολογισμός της Δράσης είναι 80.000.000 ευρώ (το ποσό δύναται να αυξηθεί).

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

  • Υφιστάμενες, οι οποίες έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019.
  • Νεοσύστατες, οι οποίες έχουν συσταθεί από την 01/10/2019 μέχρι και τις 12/02/2020.

Δικαιούχοι της Δράσης αποτελούν μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου και οι οποίες έχουν τον ΚΑΔ 47 είτε ως κύρια δραστηριότητα είτε ως την δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης:

  1. Να διατηρούν φυσικό κατάστημα
  2. Η λειτουργία τους στην έδρα ή/και στα υποκαταστήματα να έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρααπό την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.
  3. Στην περίπτωση υφιστάμενης επιχείρησης (έναρξη έως και τις 30/09/2019), να σημειώνουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών του 4ου τριμήνου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο του έτους 2019.

Επιλέξιμες θα είναι επενδύσεις από την 18/3/20 έως και την υποβολή της αίτησης. Επιδοτείται εξοπλισμός πληροφορικής (Η/Υ, Server κτλ.) έως και 30% επί του συνολικού προϋπολογισμού και λογισμικό (e-shop κτλ.) έως και 100% επί του συνολικού προϋπολογισμού. Για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν υφιστάμενο e-shop, δεν είναι επιλέξιμος ο εξοπλισμός πληροφορικής.

Ηλεκτρονική Υποβολή

Για τη χρηματοδότηση από την παρούσα Δράση, απαιτείται η υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία θα δέχεται αιτήσεις από τις 22/02/2021 έως και τις 24/03/2021.

Δεν απαιτείται από τους υποψηφίους να έχουν κατασκευάσει ή να έχουν εξοφλήσει τη δαπάνη του e-shop πριν από την υποβολή και την έγκριση της μελέτης. Αφού εκδοθεί η απόφαση ένταξης της πράξης, ο δικαιούχος διαθέτει ένα διάστημα έξι (6) μηνών για την υλοποίηση, ολοκλήρωση και εξόφληση της επιδοτούμενης δαπάνης.

Η  Οικονομοτεχνική και οι συνεργάτες της διαθέτουν άριστη τεχνογνωσία και  αναλαμβάνουν με επιτυχία 100%, την υποβολή της αίτησης καθώς και την κατασκευή του e shop σας.