Επισήμως στα 500 MW το Πλαφόν για Αγροτικά Φ/Β 14/10/2010

14 Οκτωβρίου, 2010

Το 1/3 της συνολικής “πίτας” των φωτοβολταικών και συγκεκριμένα 500 MW έως το 2014 και 750 MW από εκεί και πέρα και μέχρι το 2020 παραχωρεί στους αγρότες το ΥΠΕΚΑ, επιβεβαιώνοντας πλήρως σχετικά ρεπορτάζ του Agronews και της εφημερίδας Agrenda. H πολυαναμενόμενη υπουργική απόφαση που έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη αφορά την κατανομή των διαφόρων “πράσινων” τεχνολογιών στο συνολικό ενεργειακό μίγμα της χώρας μέχρι το 2020.

Σύμφωνα με αυτή, λοιπόν, η ισχύς που δεσμεύεται για τα φωτοβολταικά των αγροτών φτάνει τα 500 MW σε σύνολο 1500 MW των φωτοβολταικών μέχρι το 2014.Από τη χρονιά αυτή και μετά και μέχρι το 2020 το “πλαφόν” για τους αγρότες ανεβαίνει στα 750 MW από τα 2200 που είναι ο “εθνικός στόχος” για τα φωτοβολταικά στο σύνολό τους μέχρι το 2020.Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση περί το 1/3 της συνολικής φωτοβολταικής ισχύος παραχωρείται στους επαγγελματίες αγρότες.

 

Αιτήσεις, αδειοδότηση

 

Τα όρια που δημοσιεύει η απόφαση, πάντως, δεν είναι τελεσίδικα καθώς η απόφαση ορίζει ότι θα επανεξετασθούν σε μια διετία από τώρα δηλαδή το 2012.

Αυτό σχετίζεται άμεσα με τις διαδικασίες και υποβολής αιτήσεων. Συγκεκριμένα, η διαδικασία αδειοδότησης έργων ΑΠΕ θα μπορεί να ανασταλεί (με νέα απόφαση) εάν προκύψει ότι τα όρια που τίθενται για κάποια κατηγορία παραγωγών/τεχνολογίας μπορούν να υπερκαλυφθούν νωρίτερα απ’ όσα προβλέπει ο πίνακας με τις κατανομές (βλ. απόφαση).

Τα δεδομένα που θα λαμβάνονται υπόψη έχουν να κάνουν με τη συνολική ηλεκτρική ισχύ αιτήσεων για τις οποίες έχει καταστεί δεσμευτική η προσφορά σύνδεσης και τον ηλεκτρικό χώρο που τούς αντιστοιχεί και τον ρυθμό υλοποίησης των έργων.

Η απόφαση για την αναστολή θα εκδίδεται ύστερα από σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας ΑΠΕ η οποία για τον σκοπό αυτό θα υπολογίζει κάθε δύο μήνες, βάσει των στοιχείων που διαθέτει, την συνολική ισχύ των σταθμών που λειτουργούν, αυτών που διαθέτουν άδεια εγκατάστασης, αυτών για τους οποίους έχει εκδοθεί δεσμευτική προσφορά σύνδεσης, καθώς και αυτών που έχουν υπογράψει συμβάσεις σύνδεσης και συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με τους αρμόδιους διαχειριστές, προκειμένου να εκτιμήσει την ενδεχόμενη υπερκάλυψη των ορίων ισχύος του πίνακα του άρθρου

Τα στοιχεία ανά τεχνολογία και κατηγορία θα βρίσκονται διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Α.Π.Ε.

 

Εξαιρούνται οι επενδύσεις fast track

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι της απόφασης του ΥΠΕΚΑ εξαιρούνται όλες οι μεγάλες επενδύσεις που θα ενταχθούν στη διαδικασία του fast track.

Tα έργα αυτά δεν συνυπολογίζεται κατά την εκτίμηση της ενδεχόμενης υπερκάλυψης των ορίων ισχύος του πίνακα και, επιπλέον, δεν υπόκεινται σε διαδικασίες αναστολής, ανεξαρτήτως τεχνολογίας ή κατηγορίας παραγωγού.

 

Πώς κατανέμονται οι ΑΠΕ

 

Κατά τα άλλα και σύμφωνα πάντα με την υπουργική απόφαση, τη μερίδα του λέοντος των ΑΠΕ παίρνουν αιολικά, αφού από σύνολο 9.490 ΜW που προβλέπονται μέχρι το 2014 τα 4.000 MW θα είναι αιολικά.

Ακολουθούν τα υδροηλεκτρικά με 3.650 MW, τα φωτοβολταϊκά με 1.500 MW (πέρα από τα 500 “αγροτικά” MW, υπάρχουν και 200 MW σε στέγες κτιρίων), η βιομάζα με 200 MW, τα ηλιοθερμικά με 120 MW, η γεωθερμία με 20MW.

Αντίστοιχα, για το 2020 επί συνόλου 15.070 “πράσινων” MW η κατανομή είναι αιολικά 7.500 MW, υδροηλεκτρικά 4.650 MW, φωτοβολταϊκά 2.200 MW (750 τα αγροτικά, όπως προαναφέραμε και 350 MW σε κτίρια), βιομάζα 350 MW, ηλιοθερμικά 250 MW και γεωθερμία 120 MW.

 

 

Ολόκληρη η Υπουργική Απόφαση

Υπουργική απόφαση για τα 500 MW των φ/β στους αγρότες

ΠΗΓΗ Agronews