ΕΣΠΑ 03/2010

4 Μαρτίου, 2010

ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εν αναμονή της οριστικοποιημένης μορφής δυο πολύ σημαντικών προγραμμάτων  που στηρίζει το ΤΕΜΠΜΕ , ο επιχειρηματικός κόσμος δεν παρέμεινε αδρανής, αλλά δια μέσου της επίσημης φωνής του –όπως είναι τα επιμελητήρια και οι παραγωγικοί φορείς- κατέβαλλε και καταβάλλει πυρετώδεις προσπάθειες, ώστε οι τελικές διατάξεις να τονώσουν την αγορά στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Σύμφωνα με πληροφορίες η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Λούκα Κατσέλη, έχει δεχτεί δεκάδες υπομνήματα με προτάσεις τις τελευταίες βδομάδες. Τα δυο προγράμματα στα οποία αναφερόμαστε και για τα οποία έγινε λόγος σε προηγούμενα άρθρα,  χρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΣΠΑ ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους  επενδυτές να διεκδικήσουν δάνεια με εγγυητή το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ).

 

 

Είχαμε αναφέρει λοιπόν ότι το Υπουργείο ανακοίνωσε δυο νέα προγράμματα καίριας σημασίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα οποία συν τοις άλλοις αποδίδουν μεγάλα ταμειακά οφέλη για το κράτος και τους ασφαλιστικούς τομείς. Συγκεκριμένα ανακοινώθηκαν οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές και οι αρχές των δύο προγραμμάτων που έχουν να κάνουν με χαμηλότοκα δάνεια και εγγυητή το ΤΕΜΠΜΕ. Οι τελικές προδιαγραφές, οι όροι και οι διαδικασίες έχουν ήδη συγκεκριμενοποιηθεί από το Δ.Σ. του ΤΕΜΠΜΕ , θα τα παρουσιάσουμε λεπτομερώς σε επόμενο άρθρο μας.

Το πρώτο πρόγραμμα αφορά στην εξόφληση των ασφαλιστικών και των φορολογικών υποχρεώσεων ενώ το δεύτερο αφορά στην κάλυψη των δαπανών αγοράς των πρώτων υλών, εμπορευμάτων και άλλων άυλων αγαθών. 

Τα δυο αυτά προγράμματα συνιστούν την απάντηση του Υπουργείου στα έντονα αιτήματα των επιχειρηματικών φορέων, τα οποία ουσιαστικά συνοψίζονται στα δυο παρακάτω:

  1. Η ενθάρρυνση – με άλλα λόγια η εύρεση των κατάλληλων κινήτρων- για την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων (ακόμη και αν η επένδυση αφορά σε  ανακαίνιση μιας υφιστάμενης επιχείρησης), ώστε να δοθεί ανάσα ζωής σε κλάδους που ανέκαθεν συνεισέφεραν στην αύξηση του ΑΕΠ και στην απασχόληση,
  2. Η αύξηση της ρευστότητας, η οποία θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να εξοφλήσουν τα χρέη προς τράπεζες, ακάλυπτες επιταγές, ασφαλιστικές εισφορές και υποχρεώσεις προς την εφορία.

Με τα δυο αυτά προγράμματα ξεμπλοκάρει το επενδυτικό δυναμικό της χώρας το οποίο γνώρισε μια δύσκολη περίοδο ανάσχεσης το καλοκαίρι όταν πάγωσαν οι προκηρύξεις προγραμμάτων ενίσχυσης νέων επενδύσεων.

Φαίνεται ωστόσο ότι ο χορός των επιδοτήσεων έχει πλέον ξεκινήσει, καθώς σύμφωνα με έγκυρες πηγές το υπουργείο σύντομα θα προκηρύξει τρία ακόμη προγράμματα, όπως αυτό που καλύπτει  τη δεύτερη δράση για την ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων,  το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ οίκον» και το «Μετεγκατάσταση 2009».

Το πρώτο πρόγραμμα μπορεί να καλύψει σχεδόν το σύνολο των επιχειρηματιών που σκοπεύουν να επενδύσουν –ανεξαρτήτως κλάδου μεν αλλά σε υφιστάμενες επιχειρήσεις- και το οποίο θα διαχειριστούν και αυτήν τη φορά οι τράπεζες. Αυτές με τη σειρά τους, προετοιμασμένες καταλλήλως, ήδη έχουν σχεδιάσει προϊόντα για την προκαταβολική χρηματοδότηση, μέσω δανείων, των δικαιούχων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.  Ήδη από την προηγούμενη δράση επωφελήθηκαν πάνω από 17.000 επιχειρήσεις.  Μάλιστα έχει ξεκινήσει και  η καταβολή των ενισχύσεων στις ενταγμένες επιχειρήσεις.

Αυτό που πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι ενδιαφερόμενοι για τα δυο επόμενα προγράμματα, συνιστά το γεγονός ότι οι τελικές προκηρύξεις διαφοροποιούνται σε ουσιαστικά σημεία σε σχέση με τις προδημοσιευμένες οδηγίες που συνέταξε η προηγούμενη κυβέρνηση. Τα δυο αυτά προγράμματα είναι περισσότερο εξειδικευμένα και σχεδιάστηκαν με τρόπο που να προωθείται η πράσινη ανάπτυξη. Οι πιο αισιόδοξες προβλέψεις τοποθετούν την έναρξη της υποβολής των προτάσεων μέσα στο Μάρτιο.

Πολλοί από σας σίγουρα γνωρίζετε και ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» και παρακολουθήσατε στενά την πορεία του προγράμματος. Θα θυμάστε λοιπόν ότι το πρόγραμμα ουσιαστικά ακυρώθηκε λόγω έλλειψης των απαραίτητων κονδυλίων που θα κάλυπταν τον προϋπολογισμό του –ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ-. Τώρα όμως το πρόγραμμα θα ενεργοποιηθεί διότι ο οικοδομικός και ο κατασκευαστικός κλάδος χρήζει άμεσης τόνωσης όπως άλλωστε και η  βιομηχανία δομικών υλικών και αλουμινίου που επίσης βαρυγκωμά. Όσοι λοιπόν αναζητάτε λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, αδράξτε αυτήν την εξαιρετική ευκαιρία, που θα παρουσιάσουμε λεπτομερώς σε επόμενο άρθρο μας.

Ευκαιρία διαφαίνεται στον ορίζοντα και για τις υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις και τις υφιστάμενες επιχειρήσεις που ανήκουν σε συγκεκριμένους κλάδους υπηρεσιών και εμπορίου –σύμφωνα πάντα με τους όρους επιλεξιμότητας του προγράμματος «Μετεγκατάσταση 2009». Με το πρόγραμμα αυτό ενισχύεται η μεταφορά υφιστάμενων επιχειρήσεων σε οργανωμένες βιομηχανικές και επιχειρηματικές περιοχές. Το πρόγραμμα αποβλέπει όχι μόνο σε νέες επενδύσεις, αλλά και σε χωροθέτηση των μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε εντοπισμένες περιοχές που θα συνιστούν στο μέλλον οργανωμένους πυρήνες οικονομικών δραστηριοτήτων. Με άλλα λόγια τερματίζει την άναρχη και ανεξέλεγκτη χωροθέτηση των επιχειρήσεων μέσα σε χωράφια και δίπλα σε κατοικημένες περιοχές.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις μας θα πρέπει ακόμη να αναμένουμε σύντομα το νέο κύκλο ενίσχυσης της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας, καθώς πρόκειται για προγράμματα που προσελκύουν το ενδιαφέρον των γυναικών και των νέων όπως φάνηκε από τον τελευταίο κύκλο. Ενημερώνουμε, βέβαια όσες και όσους υπέβαλαν προτάσεις, ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο.

Για όσους ενδιαφέρονται να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση, δε λείπουν οι ευκαιρίες. Για παράδειγμα ο ΟΑΕΔ με πρόγραμμα επιδοτεί επιχειρηματικά σχέδια  ανέργων,  οι οποίοι θέλουν να ιδρύσουν την προσωπική τους επιχείρηση, υπό την προϋπόθεση ότι  έχουν παρακολουθήσει τα προγράμματα συμβουλευτικής του οργανισμού. 

Τι γίνεται όμως με τα προγράμματα «Μετοικώ», «Διαπιστευθείτε», «Πράσινες Υποδομές 2009», «Πράσινη Επιχείρηση 2009», «Σύγχρονη Επιχείρηση»; Θυμίζουμε ότι τα προγράμματα αυτά έμειναν στάσιμα, παρά το γεγονός ότι αναμένονταν να ενεργοποιηθούν ήδη από το τέλος του 2009, καθώς η συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου ήταν αδύνατη, αν και απαραίτητη για την εκταμίευση κοινοτικών πόρων –καθώς η συνεισφορά εθνικών πόρων συνιστά προϋπόθεση για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Προκειμένου όμως α) να επιτευχθούν έστω και σε μικρότερη κλίμακα οι στόχοι των προγραμμάτων αυτών, β) να απορροφηθούν όσο γίνεται περισσότερα κοινοτικά κονδύλια αλλά και γ) να επαληθευτούν οι αυξημένες προσδοκίες των ενδιαφερόμενων, το υπουργείο πιθανότητα να ενσωματώσει τα παραπάνω προγράμματα σε νέο κύκλο ενισχύσεων για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις. Άλλωστε με αυτόν τον τρόπο θα μειώσει και το γραφειοκρατικό κόστος.

Αυτά είναι λοιπόν σε γενικές γραμμές οι σημαντικότερες ευκαιρίες αυτήν την εποχή τις οποίες πρέπει να κυνηγήσουν οι επιχειρήσεις  όσο είναι καιρός. Εμείς, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία όποτε μας χρειαστείτε.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2373025020 και 2399021797 ή με e-mail στο balikyr@otenet.gr

 

Μετά τιμής

Μπαλλή Κυριακή

Σύμβουλος Επενδύσεων και Πιστοποιήσεων

Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ