ΕΣΠΑ 2ος Κύκλος 01/2010

10 Ιανουαρίου, 2010

ΕΣΠΑ 2ος ΚΥΚΛΟΣ ΤΟ 2010

Σήμερα επιστρέφουμε σε ένα από τα αγαπημένα μας θέματα: στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Άλλωστε και οι συγκυρίες φέρνουν για μια ακόμη φορά τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο προσκήνιο καθώς το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  προωθεί δημόσιες επενδύσεις ύψους περίπου 525 εκατομμυρίων ευρώ ,μέσω των Π.Ε.Π. στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις , στα πλαίσια του δεύτερου κύκλου επιδοτήσεών τους. Απώτερος στόχος η απεμπλοκή της εγχώριας αγοράς από την  οικονομική δυσπραγία και η γενικότερη τόνωσή της ξεκινώντας από τις ΜΜΕ.

 

Θυμίζουμε ότι το φθινόπωρο η προηγούμενη κυβέρνηση με  αφιέρωσε συνολικό προϋπολογισμό ύψους 1.050 εκ. ευρώ στον πρώτο κύκλο χρηματοδοτήσεων των ΜΜΕ. Το ίδιο περίπου ποσό προορίζεται για τον ίδιο στόχο με μόνη διαφορά ότι η τωρινή κυβέρνηση μοιράζει τη διάθεση του ποσού αυτού σε δυο φάσεις. Σε αυτήν  την απόφαση προέβη η Υπουργός, κ. Λούκα Κατσέλη για δυο λόγους. Ο πρώτος αφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα, δηλαδή αυτήν την περίοδο αυτό είναι το διαθέσιμο ποσό.

Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με τις αλλαγές στο σχεδιασμό του μέτρου. Με άλλα λόγια η προσπάθεια να ενθαρρυνθούν οι επιχειρήσεις που θα υποβάλλουν προτάσεις για πράσινη δηλαδή φιλική προς το περιβάλλον ανάπτυξη, αναμένεται σε πρώτη φάση να είναι σχετικά περιορισμένη. Συνεπώς τα 525 εκατομμύρια ευρώ που θα διατεθούν τώρα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών  τους. Το στόχο αυτό δηλαδή την ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας εξυπηρετεί το σπάσιμο του προϋπολογισμού στα δυο και με άλλον τρόπο: η αποδέσμευση  μικρότερου ποσού από τα ταμεία στην αγορά θα είναι πιο άμεση καθώς θα εξετασθούν και θα αξιολογηθούν με επιταχυμένους ρυθμούς καθώς το ποσό θα καλυφθεί πιο γρήγορα.

Ο υφυπουργός Σταύρος Αρναουτάκης και το  επιτελείο του Υπουργείου μελετούν τις απαραίτητες αλλαγές που χρειάζεται το πρόγραμμα ώστε επιτευχθεί η προσέλκυση επενδυτών-Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Επίσης όπως ήδη προαναφέρθηκε το υπουργείο επεξεργάζεται λύσεις για την ταχύτερη δυνατή απόδοση των πόρων αυτών στις επιχειρήσεις. Αναμένεται δηλαδή να καταβληθούν μεγάλες προσπάθειες ώστε να επισπευσθούν τόσο οι διαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων όσο και οι διαδικασίες πληρωμής των επιδοτήσεων στους δικαιούχους.

Οι αλλαγές αυτές –οι οποίες άλλωστε είχαν προαναγγελθεί εδώ και αρκετό καιρό αφορούν στην επιλογή των κατάλληλων κινήτρων που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον για την πράσινη ανάπτυξη. Τα κίνητρα αυτά θα πρέπει βέβαια να συνάδουν με το κοινοτικό δίκαιο και όσα αυτό προβλέπει για τις κρατικές ενισχύσεις, διότι το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από τους κοινοτικούς πόρους μέσω του ΕΣΠΑ.

Σύμφωνα με τις πηγές μας τα κίνητρα που δίνονται στους υποψήφιους επενδυτές αφορούν μεταξύ άλλων όχι μόνο στη διασφάλιση των θέσεων απασχόλησής αλλά και στην αύξησή τους. Μάλιστα δίνεται τόση βαρύτητα στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που το πρόγραμμα για τη στήριξη της απασχόλησης «δανείζεται» το πρότυπό του Ο.Α.Ε.Δ. Θα πρέπει να θεωρήσουμε δηλαδή σχεδόν βέβαιο ότι θα επιδοτηθούν επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν ανέργους που θα μπορούν να αποδεικνύουν νομίμως την ανεργία. Δηλαδή άνεργους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ  και οι οποίοι έχουν την καταφύγει στην εξατομικευμένη προσέγγιση του Ο.Α.Ε.Δ. δηλαδή έχουν το Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Κλείνοντας την ενημέρωσή μας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να σημειώσουμε ότι η προκήρυξη για τις ενισχύσεις των Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης, των υπηρεσιών και του εμπορίου μέσω Π.Ε.Π. αναμένεται άμεσα, δηλαδή μέσα στις επόμενες μέρες.

Συνεχίζουμε με εξελίξεις  και πάλι από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Σύμφωνα με απόφαση της Υπουργού κας Λούκα Τ. Κατσέλη, δίνεται παράταση στην προθεσμία υποβολής επενδυτικών σχεδίων από τους ενδιαφερόμενους να αξιοποιήσουν το ν. 3299/2004. Ως τελική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων ορίστηκε η 29η Ιανουαρίου 2010.

Θυμίζουμε ότι η αρχική καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων από τους υποψήφιους ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2009. Ωστόσο η δυσκολία να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και συνεπώς η αδυναμία να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι ολοκληρωμένο φάκελο υποψηφιότητας κατέστησε επιτακτική την ανάγκη για την παραχώρηση παράτασης εκ μέρους του υπουργείου για το πρόγραμμα. Η παράταση θα δοθεί νόμιμα στους υποψήφιους μετά από ψήφιση ειδικής τροπολογίας που προωθεί στη Βουλή από την υπουργό, κ. Κατσέλη.

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να αναφέρουμε επίσης ότι ήδη από τις 11 Δεκεμβρίου 2009 έχει κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων σχέδιο νόμου το οποίο και συζητείται στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Σε αυτό το σχέδιο νόμου έχει περιληφθεί διάταξη που διασφαλίζει κατά κάποιο τρόπο την παράταση καθώς αναφέρεται σε αναστολή της αίτησης υποβολής επενδυτικών σχεδίων για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του νόμου 3299/2004, όπως ισχύει. Παραθέτουμε τον τίτλο του σχεδίου νόμου, ο οποίος είναι: «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις», για όποιον ενδιαφέρεται να το μελετήσει σε μεγαλύτερο βάθος. Η διάταξη στην οποία αναφερόμαστε εμπεριέχεται στο άρθρο 10.

Στην  ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την παράταση της προθεσμίας υποβολής φακέλων για τον αναπτυξιακό νόμο αναφέρεται ακόμη ότι το Υπουργείο έχει προχωρήσει σε επαναπροσδιορισμό των ρυθμίσεων του εν λόγω νόμου (ν. 3299/2004). Στο τελικό κείμενο του νέου αναπτυξιακού νόμου αποτυπώνεται η έντονη προσπάθεια εκ μέρους των υπουργείων αλλά και των  εκπροσώπων επιχειρηματικών φορέων βασικών κλάδων της οικονομίας που έπειτα από σχετική διαβούλευση συμμετείχαν στην ριζική αναθεώρηση και αναμόρφωση του αναπτυξιακού νόμου. Περιττό να σημειώσουμε πόσες ελπίδες έχουν εναποτεθεί στον αναπτυξιακό νόμο για την στήριξη επενδύσεων που θα προάγουν την πράσινη ανάπτυξη.

 

Αυτές λοιπόν είναι δυο πολύ σημαντικές πρόσφατες  εξελίξεις στον κόσμο των επενδύσεων που περιμένουν από σας να τις αξιολογήσετε και να τις χρησιμοποιήσετε προς όφελός σας. Ποιός ξέρει μπορεί να εντοπίσατε μια νέα ευκαιρία -την πρώτη για το νέο χρόνο- για να εξορκίσετε την κρίση, που καμιά φορά δεν είναι κάτι άλλο παρά ένα κλίμα μιζέριας και κακοδαιμονίας.

Κλείνοντας το άρθρο μας διατυπώνουμε ως εξής ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ : στην ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ θα ακούσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις ιδέες σας και θα προτείνουμε και δικές μας, ώστε η «υπόθεση ΕΣΠΑ» να στεφθεί με επιτυχία.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για ευκαιρίες επενδύσεων  στα τηλέφωνα 2373025020 και 2399021797 ή με e-mail στο balikyr@otenet.gr

 

Μετά τιμής

Μπαλλή Κυριακή

Σύμβουλος Επενδύσεων και Πιστοποιήσεων

Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ

 

*Το αναγνωστικό μας κοινό που  μας διαβάζει κάθε Παρασκευή στην εφημερίδα “ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ” ,  μπορεί να ανατρέξει σε όλα τα άρθρα μας (και παλαιότερα διότι υπάρχει αρχείο) ,στην ιστοσελίδα της εφημερίδας στην Ηλεκτρον. Δ/νση www.epikoinonia-news.gr .