Μίσθωσης Δημόσιας Γεωργικής και Κτηνοτροφικής Γης 28/11/2011

28 Νοεμβρίου, 2011

Προϋποθέσεις απευθείας μίσθωσης

Δικαίωμα αίτησης μίσθωσης αγροτεμαχίων έχουν οι παρακάτω κατηγορίες:

  • Νέοι έως 35 ετών
  • Νέοι αγρότες σύμφωνα με τον άρθρο 22 του ΚΑΝ. 1698/2005 της ΕΕ
  • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΟΑΕΔ
  • Επαγγελματίες αγρότες
  • Νομικά Πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης

Με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ήδη καλλιεργούμενων ιδιόκτητων ή μισθωμένων εκτάσεων δεν υπερβαίνει τα 100 στρέμματα.

Μίσθωμα

Το μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των 5 ευρώ ανά στρέμμα και καλλιεργητική περίοδο και καταβάλλεται στην οικεία Δ.Ο.Υ. στον Κ.Α.Ε. 2446.

Διάρκεια μίσθωσης

Η διάρκεια μίσθωσης για τις μονοετείς καλλιέργειες ορίζεται σε πέντε (5) έτη, με δικαίωμα ανανέωσης για άλλη μία 5ετία με τους όρους και τις προϋποθέσεις πού θα ισχύουν.Η διάρκεια μίσθωσης για τις πολυετείς καλλιέργειες ορίζεται στα 25 έτη εφόσον ο μισθωτής είναι ηλικίας έως 35 ετών. Στο διάστημα αυτό ο μισθωτής δεν μπορεί να αλλάξει ούτε το προϊόν καλλιέργειας, ούτε τη χρήση της γης από γεωργική σε κτηνοτροφική και αντίστροφα.

Θεσμικό πλαίσιο

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την μίσθωση δημόσιας γης είναι: ΦΕΚ 2290/Β/2011 Τροποποίηση της αριθ. 2358/29-6-2004 απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 837/Β/2005)

http://www.opekepe.gr/agrotemaxia.asp

Εφαρμογή

Μπορείτε να υποβάλλετε τις αιτήσεις σας επιλέγοντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://it.opekepe.gr/rentparcels/

Διαθέσιμα αγροτεμάχια

Μπορείτε να δείτε τα αγροτεμάχια ανά Νομό στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://it.opekepe.gr/rentparcels/geofile/index

Για να επισκεφτείτε  άμεσα τα δηλωθέντα αγροτεμάχια θα πρέπει να απευθυνθείτε στις κατά τόπους περιφερειακές ενότητες (παλιά Νομαρχία) ώστε να σας δοθούν περισσότερες πληροφορίες για την τοποθεσία των αγροτεμαχίων.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τα διαθέσιμα αγροτεμάχια συγκεντρωτικά έως 23/11/2011.

 

Στις 01/12/2011 εντάχθηκαν επιπλέον 24 αγροτεμάχια του ΥΠΑΑΤ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, στη διαδικασία μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τα 24 νέα αγροτεμάχια που αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό σύστημα είναι η 4/01/2012.

 

Στις 08/12/2011 εντάχθηκαν 14 νέα τεμάχια της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής έκτασης 39 στρμμάτων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης μίσθωσης για τα νέα αναρτημένα αγροτεμάχια είναι η 11/1/2012.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για περισσότερες πληροφορίες να ανατρέξουν στη διαδικτυακή διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ: http://www.opekepe.gr/agrotemaxia.asp.

 

Στην ενημερωτική ανακοίνωση που ανάρτησε στην ιστοσελίδα του ο ΟΠΕΚΕΠΕ διευκρινίζονται θέματα που αφορούν την ηλεκτρονική διαδικασία, την εφαρμογή της μέσω ίντερνετ και τη συμπλήρωση της αίτησης.  Μπορείτε να διαβάσετε εδώ την ενημερωτική ανακοίνωση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

 

 

Η ΟικοΝομοΤεχνική έχοντας ασχοληθεί με το αντίστοιχα προγράμματα καταγράφοντας υψηλή επιτυχία στο παρελθόν , είναι σε θέση να αναλάβει την εκπόνηση και υποβολή της πρότασης καθώς και το συνολικό σχεδιασμό –  μελέτη του έργου και τη τεχνική στήριξη υλοποίησης του προγράμματός σας, με εξειδικευμένους συνεργάτες.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2373025020 και 2310510733 ή με e-mail στο   balikyr@otenet.gr