Μειωμένα Επιτόκια για τα “Aγροτικά” Δάνεια 11/11/2010

11 Νοεμβρίου, 2010

Κατά δύο μονάδες βάσης και, πιο συγκεκριμένα, στο 5,28% υποχώρησε το μέσο επιτόκιο των νέων δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια προς αγρότες τον Σεπτέμβριο του 2010, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου η Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Παράλληλα, το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρουσίασε πτώση κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,45%.

 

Για τα νέα επιχειρηματικά δάνεια καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό για μέχρι 1 έτος και για μικρά σχετικώς ποσά (μέχρι 1 εκατ. ευρώ), το μέσο επιτόκιο παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 5,86%.

 

Γενικότερα, στην ανακοίνωσή της η ΤτΕ σημειώνει ότι το Σεπτέμβριο του 2010 τα μέσα επιτόκια των σημαντικότερων κατηγοριών νέων καταθέσεων και δανείων εμφάνισαν μικτές τάσεις.

 

Πιο συγκεκριμένα, τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα το Σεπτέμβριο του 2010 στο 0,46% και 0,33% αντίστοιχα.

 

Αντίθετα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρουσίασε περαιτέρω πτώση 5 μονάδων βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,61%.

 

Όσον αφορά στα επιτόκια των δανείων, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις) παρουσίασε οριακή άνοδο κατά 2 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,33%.

 

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρουσίασε μικρή πτώση το Σεπτέμβριο του 2010 κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,45%. Παρόμοια εικόνα παρουσίασε και το μέσο επιτόκιο των δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια που χορηγούνται στους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις το οποίο και μειώθηκε κατά 2 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 9,21%.

 

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό για μέχρι 1 έτος και για μικρά σχετικώς ποσά (μέχρι 1 εκατ. ευρώ), παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 5,86%, ενώ το αντίστοιχο των δανείων για μεγάλα σχετικώς ποσά (άνω του 1 εκατ. ευρώ) παρουσίασε σημαντική άνοδο κατά 77 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,28%.

 

Αντίθετα, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος και το αντίστοιχο των δανείων με επιτόκιο σταθερό πάνω από 1 και μέχρι και 5 έτη παρουσίασαν πτώση κατά 13 και 37 μονάδες βάσης αντίστοιχα και διαμορφώθηκαν στο 3,54% και 3,96% αντίστοιχα.

 

Επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων

 

Μικρή άνοδο σημείωσαν το Σεπτέμβριο του 2010 τα επιτόκια που εφαρμόζονται στα υφιστάμενα υπόλοιπα των σημαντικότερων κατηγοριών καταθέσεων και δανείων, με εξαίρεση το επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών που παρουσίασε οριακή πτώση.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο καταθέσεων από τα νοικοκυριά με διάρκεια έως 2 έτη παρουσίασε, το Σεπτέμβριο του 2010, μικρή αύξηση κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,41%, ενώ το μέσο επιτόκιο των αντίστοιχων καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,59%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρουσίασε οριακή πτώση κατά 2 μ.β. και διαμορφώθηκε στο 3,62%.

 

Τόσο το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών όσο και το μέσο επιτόκιο προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις παρουσίασαν άνοδο κατά 8 και 11 μονάδες βάσης αντίστοιχα και διαμορφώθηκαν.

Συντάχθηκε από τον/την Παναγιώτης Κούγιας
Πηγή: ΠΑΣΕΓΕΣ