Μικρά Σχέδια Βελτίωσης 26/07/2010

26 Ιουλίου, 2010

Στις 26 Ιουλίου 2010 ξεκινάει η κατάθεση αιτήσεων υποψηφιότητας για τα μικρά σχέδια βελτίωσης στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδοτεί με ποσοστά 40% – 75% την εγκατάσταση αμελκτικής μηχανής και κτηνοτροφικού εξοπλισμού σε υφιστάμενες αιγοπροβατοτροφικές μονάδες.

Το ανώτατο συνολικό επιλέξιμο κόστος για τη δράση αυτή ανέρχεται στα 50.000 ευρώ.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι  στο πρόγραμμα είναι τα φυσικά πρόσωπα ηλικίας 18-60 ετών που είναι κάτοχοι αιγοπροβατοτροφικών  μονάδων με ζωικό κεφάλαιο άνω των 145 αιγοπροβάτων και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί.

 

Μεταξύ άλλων επιδοτούνται:

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ η αγορά αμελκτικής μηχανής και προαιρετικά:

1.Η κατασκευή ή η ανακατασκευή ή η επέκταση ή η διαμόρφωση υπάρχοντος χώρου σε αμελκτήριο με ή χωρίς αίθουσα γάλακτος και μηχανημάτων, wc. Επίσης η αγορά πλατφόρμας αποκλειστικά για την τοποθέτηση σε αυτήν αμελκτικού συγκροτήματος.
2.Η αγορά εξοπλισμού ψύξης γάλακτος (μέχρι 2 παγολεκάνες), συνολικής χωρητικότητας ανάλογης της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας.
3.Η αγορά μηχανών γαλουχίας αμνοεριφίων.
4.Η αγορά γεννήτριας πετρελαίου για τη λειτουργία του εξοπλισμού της εκμετάλλευσης.
5.Η αγορά παρασκευαστήριου ζωοτροφών (με χρήση είτε πρώτων υλών ζωοτροφών είτε με ανάμειξη πρώτων υλών ζωοτροφών με συμπληρωματική ζωοτροφή – ισορροπιστή), αποκλειστικά για ιδιοκατανάλωση, αποτελούμενο από ζυγιστικό, σπαστήρα και αναμικτήρα, συνολικής δυναμικότητας μέχρι ενός τόνου ανά ώρα.
6.Η αγορά και εγκατάσταση μέχρι τριών σιλό συνολικής (αθροιστικής) χωρητικότητας έως 40 κυβικών μέτρων.
7.Η κατασκευή αποθηκευτικών χώρων θερμοκηπιακού εγκεκριμένου τύπου για ζωοτροφές εμβαδού μέχρι 500 τετραγωνικών μέτρων.
8.Η κατασκευή μικρού βιολογικού καθαρισμού.
9.Η αγορά και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα.

 

Τα ποσοστά επιδότησης είναι τα εξής:

 

Δικαιούχος ΕΔΡΑ / ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Μικρό Νησί του Αιγαίου Πελάγους Υπόλοιπη Χώρα
Περιοχές Ορεινές, Μειονεκτικές,  περιοχές Natura 2000 και περιοχές οδηγίας 2000/60/ΕΚ Κανονική Περιοχή
Νέος γεωργός του μέτρου 112 του ΠΑΑ 2007 – 2013 75% 60% 50%
Λοιπά πρόσωπα 50% 40%

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Metre&todo=Load&id=fe4e2a8a9740bc93