Νέοι Επιχειρηματίες ανά τον Κόσμο 01/2010

15 Ιανουαρίου, 2010

Βρισκόμαστε στο ξεκίνημα του νέου έτους και τα νέα από το μέτωπο των επενδύσεων φέρνουν στο προσκήνιο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς αυτήν την εποχή «τρέχει» πρόγραμμα επιδότησης των ΜΜΕ (όπως αναφέραμε στο προηγούμενο άρθρο μας). Για όσους ψάχνουν για οιωνούς, αυτό το γεγονός θεωρείται σημαδιακό. Για τους ορθολογιστές, αναμενόμενο: η εποχή μας επιτάσσει στροφή στην επιχειρηματικότητα, διότι η αγορά την έχει ανάγκη και η οργανωμένη πολιτεία την ενθαρρύνει και την υποστηρίζει.

 

Η οικονομική ανάπτυξη της χώρας και συνεπώς η δυναμική της παρουσία στον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επιχειρηματικότητά της. Ας μην ξεχνάμε ότι η παγκοσμιοποίηση έχει επηρεάσει και τον επιχειρηματικό κόσμο κι αυτό το βλέπουμε στα ανοίγματα των επιχειρήσεων στις ξένες αγορές, στις επενδύσεις σε τεχνολογίες επικοινωνίας και μεταφορών αλλά και στην κατάρτιση των εργαζομένων τους πάνω στις τεχνολογίες αυτές και όχι μόνο. Ενθαρρύνεται για παράδειγμα και η καλλιέργεια δεξιοτήτων που διευκολύνουν τη σύναψη εμπορικών σχέσεων με αγορές του εξωτερικού, όπως για παράδειγμα η γνώση ξένων γλωσσών. Άλλες φορές η προσπάθεια να εισέλθουν οι επιχειρήσεις στη διεθνή αγορά αντικατοπτρίζεται και στη ζήτηση προσωπικού που διαθέτει στενές σχέσεις με τη χώρα όπου θέλει να εισέλθει εμπορικά η επιχείρηση (π.χ. χώρα καταγωγής).

Η ανάπτυξη μιας προσανατολισμένης στη διεθνή αγορά επιχειρηματικότητας συντελεί στο κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών και ακόμη περισσότερο στην άμβλυνση της παγκόσμιας φτώχειας. Έχει υποστηριχθεί άλλωστε η άποψη ότι η διεθνοποίηση των εμπορικών και ευρύτερων επιχειρηματικών σχέσεων μπορεί να συνδράμει στην αντιμετώπιση κι ενός άλλου παγκόσμιου προβλήματος, όπως οι κλιματικές αλλαγές. Ένας από τους λόγους που κάτι τέτοιο είναι εφικτό, είναι η συμμόρφωση των συμβαλλόμενων μερών σε ένα κοινό κώδικα, όπως είναι για παράδειγμα περιβαλλοντική νομοθεσία.  Άλλος λόγος  η προώθηση φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας ή και η υιοθέτηση πρακτικών που διαπνέονται από πνεύμα οικολογικής ευαισθησίας.

Οπουδήποτε και αν λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα μιας επιχείρησης, απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία του κοινωνικού συνόλου αποτελούν η επιχειρηματική μαεστρία και ικανότητα των επικεφαλής της επιχείρησης αλλά και η αγάπη και ο ζήλος των εργαζομένων προς την επιχείρηση την οποία θέλουν να βλέπουν να προοδεύει. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει διαρκής επαγρύπνηση για τον εντοπισμό ευκαιριών, αλλά και διάθεση για διαρκή αναζήτηση της καινοτομίας. Θα πρέπει να υπάρχει επινοητικότητα, επιμονή και πείσμα ώστε να τελεσφορούν οι προσπάθειες και να αναλαμβάνονται τα ρίσκα με δυναμικότητα και αποτελεσματικότητα για να καταλήγουν σε επιτυχίες.

Ο επιχειρηματίας θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του πως θα βελτιώσει την επίδοση και απόδοσή του όσον αφορά στο τρίπτυχο έμπνευση-πόροι-αγορές. Για παράδειγμα η έμπνευση είναι αλληλένδετη με τη δημιουργικότητα και ο επιχειρηματίας πρέπει να είναι εξαιρετικά δημιουργικός σε ότι αφορά στα προϊόντα ή /και τις υπηρεσίες που παράγει και προσφέρει και μεταξύ άλλων και στον τρόπο προώθησής τους στην αγορά. Η έμπνευση προϋποθέτει πνευματική ανησυχία και εγρήγορση, διάθεση αναζήτησης και μεθοδικότητα στην εύρεση πληροφοριών ή γενικότερα του απαραίτητου εκείνου συστατικού που θα οδηγήσει στην επιτυχία. Άλλωστε στον κόσμο των επιχειρήσεων η περιέργεια αποτελεί προσόν και επιβραβεύεται.

Ο επιχειρηματίας πρέπει να διαθέτει την ικανότητα να βρίσκει πόρους είτε υλικούς είτε άυλους , να τους διαχειρίζεται σωστά και να τους αξιοποιεί. Όταν π.χ. αναφερόμαστε στο κεφάλαιο κίνησης, έναν υλικό πόρο ζωτικής σημασίας, ο επιχειρηματίας θα πρέπει να γνωρίζει τρόπους και πηγές απ’ όπου μπορεί να το αντλήσει, και να επιλέγει κάθε φορά τη λύση που τον συμφέρει περισσότερο –ίδιοι πόροι, δανεισμός, επιχορηγήσεις,  ή σύμπραξη με κάποια άλλη επιχείρηση. Σημαντικοί άυλοι πόροι όπου καταφεύγει ο συνετός επιχειρηματίας είναι π.χ. συμβουλευτικές υπηρεσίες για επενδύσεις, ανάπτυξη και εξέλιξη ή και εξυγίανση της επιχείρησης, η εύρεση προσωπικού, θέματα marketing ή πιο πρακτικά όπως το θέμα της τιμολόγησης των προϊόντων ή των υπηρεσιών του.

Συγχρόνως ο επιχειρηματίας θα πρέπει να διερευνά τις δυνατότητες της αγοράς. Πρέπει να απλώσουν το δίκτυό τους βαθιά και πλατιά μέσα στην αγορά που τους ενδιαφέρει ίσως και πιο πέρα από τον αγοραστή των προϊόντων ή/και υπηρεσιών του, ως τον τελικό καταναλωτή ή αποδέκτη. Και όπως έχουμε επανειλημμένως τονίσει θα πρέπει να βρει τρόπο να διερευνήσει την παγκόσμια αγορά.

Κοινωνία και πολιτεία μπορούν να στηρίξουν τις επιχειρήσεις και να ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα. Πρώτα θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν δαπάνες σε υποδομές που προάγουν την επικοινωνία και τις μεταφορές στο εσωτερικό αλλά και διεθνώς. Πρέπει να παρέχουν ένα ασφαλές και αξιόπιστο επενδυτικό περιβάλλον για τους δημιουργικούς  ανθρώπους που έχουν την ικανότητα να επιχειρούν. Και βέβαια θα πρέπει να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα των πολιτών τους όχι μόνο στο ξεκίνημα αλλά και με μακροπρόθεσμες στρατηγικές. Να οργανώσει εκστρατείες προβολής των επιχειρήσεων ή προγράμματα επιμόρφωσης σε νέα πεδία ή νέες εξελίξεις είναι μερικά από τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Ειδικά το θέμα της επιμόρφωσης και εν γένει της εκπαίδευσης είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο το αντικείμενο πάνω στο οποίο θα πρέπει να καταρτισθούν οι ενδιαφερόμενοι όπου πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, αλλά και η κοινωνική ομάδα όπου απευθύνεται η προσπάθεια. Οι νέοι είναι η ομάδα που πρέπει να προσανατολισθεί προς την επιχειρηματικότητα. Είναι η νέα γενιά που θα πάρει στις πλάτες της το βάρος της οικονομικής ζωής και γι’ αυτό όπως όλα δείχνουν θα πρέπει να σκέφτεται επιχειρηματικά και να αναλάβει δράση. Άλλωστε η επιχειρηματικότητα μπορεί να κάνει ένα νέο αφεντικό του εαυτού του.

Και οι νέοι βέβαια που θα  ενδιαφερθούν να φτιάξουν τη δική τους επιχείρηση θα πρέπει να αγωνιστούν. Είναι σημαντικό να αρχίσουν να σκέφτονται παγκόσμια. Ίσως χρειαστεί να ταξιδέψουν ή να διαμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό: θα πρέπει να είναι πάντα έτοιμοι άλλα και πρόθυμοι για κάτι τέτοιο. Οι νέοι –όπως βέβαια και όσοι βρίσκονται από παλιά στον κόσμο των επιχειρήσεων- θα πρέπει να οργανώσουν δίκτυα που θα εξυπηρετούν την επιχείρησή τους, και δεν αναφερόμαστε μόνο στο δίκτυο των πελατών ή αγοραστών αλλά και άλλα κοινωνικά δίκτυα, που μπορούν να αναπτυχθούν μέσω διαδικτύου, όπως π.χ. μια ένωση ή μια ομοσπονδία ή ένα επιμελητήριο. Και σε χώρες που δεν υπάρχουν πολλοί υποστηρικτικοί μηχανισμοί και υποδομές, τόλμη και αποφασιστικότητα.

Επειδή όμως καμιά κοινωνία δε θέλει για τη νέα γενιά, τα παιδιά της, να σηκώνουν δυσβάσταχτους σταυρούς και να δώσουν τόσο σκληρούς αγώνες –και καταδικασμένους αν τα πράγματα αφεθούν στην τύχη- η λήψη μέτρων και η ανάληψη δράσεων αποτελεί μονόδρομο.

Τι μπορεί να κάνουν πολιτεία και κοινωνία  για τους νέους που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο των επιχειρήσεων;

Οι κυβερνήσεις πρέπει να προβάλλουν την επιχειρηματικότητα ως εξαιρετικά δελεαστική διέξοδο για τους ταλαντούχους νέους. Ένας τρόπος να το πετύχουν είναι η υποστήριξη κάθε προσώπου ή φορέα που δραστηριοποιείται αναλόγως.

Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να αναπτύξει και να βελτιώσει τις δεξιότητες των νέων οπωσδήποτε πολύπλευρα ωστόσο θα πρέπει να ενθαρρύνει την επιχειρηματική σκέψη και το πνεύμα της παγκοσμιότητας από νωρίς και μεθοδικά.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να παρέχουν στους εργαζόμενούς τους υποστήριξη και να ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητά τους, εκκολάπτοντας με τόλμη τους νέους επιχειρηματίες. Οι ίδιοι οι επιχειρηματίες θα πρέπει μνα αποτελούν πρότυπο για τους νέους και να προετοιμάζουν τον εαυτό τους να αναλάβει ρόλο μέντορα για τους επόμενους που θα αναλάβουν τα ηνία της επιχείρησης.

Κοινωνικά δίκτυα –όπως ενώσεις, επιμελητήρια, σύλλογοι, συνομοσπονδίες-θα πρέπει να διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα των μελών τους με κάθε πρόσφορο μέσο.

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση μπορούν να σφραγίσουν το εγχείρημα κα να το εκτινάξουν στα ύψη: πρέπει να προβάλλουν τους επιχειρηματίες, τη συμμετοχή τους στην πρόοδο, κυρίως όμως θα πρέπει περιβάλλονται με σεβασμό και εκτίμηση για τα επιτεύγματά τους

Πέρα όμως από την ανάληψη των παραπάνω δράσεων από τα κράτη μεμονωμένα, η επιχειρηματικότητα σε κάθε χώρα αλλά και παγκοσμίως θα μπορούσε να εκτοξευθεί στα ύψη, αν στον τομέα αυτό οργανωθούν συντονισμένες διακρατικές προσπάθειες. Με ανταλλαγή πρακτικών και επιτευγμάτων  μπορεί να δημιουργηθεί ακόμη και κίνημα απελευθέρωσης του επιχειρηματικού δυναμικού των νέων.

Σε τελική ανάλυση όλοι μας, πολιτεία και πολίτες πρέπει να σκεφτούμε με ποιόν τρόπο θα διασφαλίσουμε έναν θεσμικό οικονομικό παράδεισο για την προσέλκυση και την ενθάρρυνση των επενδύσεων και ιδιαίτερα από τους νέους συμπολίτες μας και να επιστρατεύσουμε όλες μας τις δυνάμεις, τη σοφία και το επιχειρηματικό δαιμόνιο για την εύρεση ευκαιριών. Και φυσικά τον εξορκισμό της κρίσης.

 

Κλείνοντας το άρθρο μας διατυπώνουμε ως εξής ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ : με τη βοήθεια των κοινοτικών κονδυλίων και όχι μόνο ας ελπίσουμε ότι θα αυξηθεί η αναλογία των νέων επιχειρηματιών στην Ελλάδα

 

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για ευκαιρίες επενδύσεων  στα τηλέφωνα 2373025020 και 2399021797 ή με e-mail στο balikyr@otenet.gr

 

Μετά τιμής

Μπαλλή Κυριακή

Σύμβουλος Επενδύσεων και Πιστοποιήσεων

Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ

 

*Το αναγνωστικό μας κοινό που  μας διαβάζει κάθε Παρασκευή στην εφημερίδα “ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ” ,  μπορεί να ανατρέξει σε όλα τα άρθρα μας (και παλαιότερα διότι υπάρχει αρχείο) ,στην ιστοσελίδα της εφημερίδας στην Ηλεκτρον. Δ/νση www.epikoinonia-news.gr .