Νεανική και Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

1 Φεβρουαρίου, 2009

Αν είστε νέος και ενδιαφέρεστε να δημιουργήσετε δική σας επιχείρηση…
Αν είστε γυναίκα και επιθυμείτε να ενταχθείτε στον επιχειρηματικό κόσμο…

Από την επιχειρηματική ευκαιρία  περάστε στην Υπεύθυνη επιχειρηματικότητα , ενταχθείτε στα προγράμματα του ΕΣΠΑ , στη  ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, προγράμματα ιδιαίτερα ελκυστικά στις σημερινές δύσκολες εποχές κρίσης ! Χωρίς ιδιαίτερες  προϋποθέσεις, χωρίς σημαντική δυσκολία υποβολής φακέλου και με συγκεκριμένο πλάνο χρηματοδότησης, που προβλέπει διευκολύνσεις όπως προκαταβολές της επιδότησης ακόμη και άτοκα ή χαμηλότοκα δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, (ταμείο ΤΕΜΠΜΕ ), προσφέρει την καλύτερη δυνατή βάση για ένα επιτυχημένο ξεκίνημα στον κόσμο των επιχειρήσεων.

Μόνη προϋπόθεση η 100% επιθυμία και δέσμευσή σας για σκληρή δουλειά και το πάθος σας για επαγγελματική αποκατάσταση και καταξίωση!
Προδημοσιεύτηκαν  την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2009 οι δράσεις ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) του Υπουργείου Ανάπτυξης – Πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΩ 2009» Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων που υποβάλλονται από νέους 18-39 ετών και γυναίκες έως 55 ετών σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας .
Και οι δύο δράσεις αφορούν άτομα που δεν έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα από την 1/1/2008 κι μέχρι τις 4-3-09 που προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα. Κατ΄εξαίρεση  εντάσσονται χωρίς περιορισμό όσοι ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, πχ. (δικηγόροι , λογιστές , μηχανικοί κ.α.).
Ποσοστό επιχορήγησης 50%, ενώ στα νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων το ποσοστό θα είναι 60%.
Οι υποβαλλόμενες προτάσεις θα έχουν προϋπολογισμούς από 30.000 μέχρι 200.000 €.
Οι σημαντικότερες δαπάνες που χρηματοδοτούνται είναι:
Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις
Κτιριακά – Διαμόρφωση Χώρων
Τεχνογνωσία
Προβολή-Προώθηση επιχείρησης

Ο συνολικός προϋπολογισμός  των δύο δράσεων ανέρχεται σε 250 εκατομμύρια ευρώ. Ο παρών Α΄ κύκλος (θα ακολουθήσουν και άλλοι εντός του 2009) θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 80 εκ. €, εκ των οποίων τα 40 εκ. € θα αποτελούν Δημόσια Χρηματοδότηση (Αύξηση 30% σε σχέση με τον αντίστοιχο Α’ κύκλο του Γ’ ΚΠΣ).

Εφόσον πρόκειται για νέες επιχειρήσεις, οι νέοι επιχειρηματίες δύνανται να επιδοτηθούν ταυτόχρονα και από πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Αυτό σημαίνει πως μπορούν να λάβουν επιδότηση για την ίδρυση της επιχείρησής τους εντασσόμενοι σε κάποιο από τα προγράμματα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών που εξαγγέλει τελευταία ο ΟΑΕΔ. Ακολούθως μέσω των προγραμμάτων της ΝΕΑΝΙΚΗΣ και ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, μπορούν παράλληλα να επιδοτηθούν για το κόστος ίδρυσης της επιχείρησής τους.

Παράλληλα νέα προκήρυξη για την ενίσχυση μικρών ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ επιχειρήσεων, που απασχολούν έως και 50 εργαζομένους, στις 5/3/2009 ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
Οι διαδικασίες για την έκδοση της προκήρυξης κινούνται ταχύτατα, με στόχο να ξεκινήσει η υποβολή προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου.
Οι ενισχύσεις για τις μικρές επιχειρήσεις μέσω του σχετικού προγράμματος υπολογίζεται ότι θα φθάσουν το 1,3 δις.ευρώ.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της προκήρυξης είναι τα εξής:
– Θα αναφέρεται σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας (μεταποίηση, εμπόριο, τουρισμός, παροχή υπηρεσιών).
– Θα αφορά μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως και 50 εργαζόμενους.
– Ο ενισχυόμενος προϋπολογισμός της κάθε επενδυτικής πρότασης δεν θα υπερβαίνει τις 350.000 ευρώ.
– Το ποσοστό επιχορήγησης θα ανέρχεται έως και 60% του ενισχυόμενου προϋπολογισμού της επένδυσης.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περαιτέρω λεπτομέρειες στο τηλ 2373025020 & 2399021797 ή με email στο balikyr@otenet.gr.
Μετά τιμής
Μπαλλή Κυριακή
Σύμβουλος  Επενδύσεων και Πιστοποιήσεων
Αναπτυξιακή εταιρία ΟΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ