ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία

13 Ιανουαρίου, 2019
234235 71 3

5η πρόσκληση

Προδημοσίευση της 5ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του «Σχεδίου Επιχορήγησης για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για ανάπτυξη και επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές», από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, «για πρώτη φορά στα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας, μια πρόσκληση απευθύνεται σε επιχειρήσεις της διασυνοριακής περιοχής του Άξονα Προτεραιότητας 1 και στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην επιλέξιμη περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας και συμβάλλει στον Ειδικό Στόχο του προγράμματος για επέκταση πέρα από τις τοπικές αγορές και την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας σε νέες αγορές».

Η συνολική δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 10.000.000 ευρώ που αναλύεται σε 8.500.000 από κονδύλια του ΕΤΠΑ και 1.500.000 από την Εθνική Συνεισφορά Ελλάδας-Βουλγαρίας.

Η ελάχιστη συνολική επιλέξιμη επένδυση (ανά πρόταση) ανέρχεται στις 300.000 και η μέγιστη στις 600.000 ευρώ.

Η μέγιστη επιχορήγηση είναι 200.000 ευρώ, για τριετή περίοδο.

Το πρόγραμμα ανοίγει στις 15 Φεβρουαρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.greece-bulgaria.eu/article/83_5th-Call-for-proposals-under-Priority-Axis-1.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΜΠΑΛΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΗΛ.2373025020 & 2310365189