Ξεκίνησε ο χριστουγεννιάτικος «ανεφοδιασμός» της αγοράς με έλατα