Παράταση για το Πρόγραμμα ” Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” 24/09/2010

24 Σεπτεμβρίου, 2010

Λόγω επικείμενης έκδοσης Απόφασης Παράτασης και Τροποποίησης του Προγράμματος “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες”, αναστέλλεται προσωρινά η υποβολή προτάσεων από τους υποψήφιους επενδυτές.<>
-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΩΣ 20/12/2010
-ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ +5% (40-45-50% ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ)
-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ 35%-40%-45% (51-250 ΕΜΕ)

Διευρύνονται οι δικαιούχοι ενισχύσεων του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» καθώς δίδεται δικαίωμα συμμετοχής και στις Μεσαίες Επιχειρήσεις οποιασδήποτε δραστηριότητας καθώς και φυσικά πρόσωπα που έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Επίσης αυξάνονται τα ποσοστά δημόσιας χρηματοδότησης στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας τουλάχιστον κατά 5% και μειώνεται το ελάχιστο ύψος προϋπολογισμού του επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στα 30.000,00€. Τέλος παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2010.

Πηγη: efapae