Παράταση του ΟΠΑΑΧ (Μέτρα 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3) 09/10/2010

9 Οκτωβρίου, 2010

Με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης “Αλέξανδρος Μπαλτατζής” δόθηκε παράταση στην περίοδο υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης-φακέλων υποψηφιότητας έως την 01 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 14:30, από τις 15 Νοεμβρίου που ίσχυε μέχρι σήμερα.