Παραδείγματα Αμειψισποράς ’10-’11 12/11/2010

12 Νοεμβρίου, 2010

ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑ, ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

Με αφορμή ερωτήματα των γεωργών σε σχέση με την εφαρμογή της αμειψισποράς στο πλαίσιο της πολλαπλής Συμμόρφωσης, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τον κανονισμό 73/2009 και την ΚΥΑ 262385/2010, διευκρινίζει με παραδείγματα δύο εναλλακτικούς τρόπους εφαρμογής και μία περίπτωση πλήρους απαλλαγής για τους γεωργούς της χώρας. Όπως προκύπτει από τις σχετικές αποφάσεις, προβλέπεται η εφαρμογή αμειψισποράς στις αρόσιμες εκτάσεις, με σκοπό τη διατήρηση της αειφορίας των γεωργικών εδαφών. Πιο αναλυτικά, ισχύουν τα εξής:

1. Οι γεωργοί μπορούν να καλλιεργούν κάθε χρόνο τουλάχιστον τρεις διαφορετικές καλλιέργειες στην εκμετάλλευσή τους, χωρίς κανένα περιορισμό για τις εκτάσεις κάθε καλλιέργειας. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει συγκεκριμένο ποσοστό για κάθε καλλιέργεια και δεν εξετάζεται σε ποιο αγροτεμάχιο γίνεται η κάθε καλλιέργεια.

Για παράδειγμα :

– Γεωργός έχει πέντε αγροτεμάχια εκ των οποίων 2 με έκταση 100 στρέμματα, 1 με έκταση 10 στρέμματα και δύο αγροτεμάχια με έκταση 3 στρέμματα το καθένα. Ο γεωργός αυτός μπορεί να καλλιεργήσει ντομάτα στα 3 στρέμματα, σιτάρι στο άλλο αγροτεμάχιο των τριών στρεμμάτων και βαμβάκι σε όλα τα υπόλοιπα (δηλαδή στα 210 στρέμματα). Με αυτόν τον τρόπο καλύπτεται η υποχρέωση αμειψισποράς πλήρως. Η αναφορά των καλλιεργειών είναι απλά ενδεικτική, και η κάθε καλλιέργεια μπορεί να αντικατασταθεί με όποια άλλη επιθυμεί ο γεωργός χωρίς περιορισμούς εκτάσεων.

– Άλλος γεωργός διαθέτει ένα αγροτεμάχιο 100 στρεμμάτων. Αρκεί στο αγροτεμάχιο αυτό να συμπεριλάβει ένα στρέμμα πχ. Σιτάρι, ένα στρέμμα π.χ. καλαμπόκι και 98 στρέμματα όποια άλλη καλλιέργεια της επιλογής του.

2. Εφόσον ο γεωργός δεν επιθυμεί αυτή τη λύση, εναλλακτικά μπορεί να επιλέξει την αμειψισπορά με ψυχανθή. Σε αυτή την περίπτωση είναι υποχρεωμένος να έχει κάλυψη με ψυχανθή στο 20% των αρόσιμων εκτάσεων της εκμετάλλευσης του (εκτός δενδρώνων και βοσκοτόπων), όποτε το επιθυμεί, δηλαδή είτε τη χειμερινή περίοδο είτε την θερινή περίοδο. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιήσει όποιο ψυχανθές επιθυμεί, είτε για χλωρή λίπανση (βίκος κλπ), είτε για παραγωγή καρπού (όσπρια, κτηνοτροφικά ψυχανθή).

Παραδείγματα ορθής εφαρμογής:

– Σε εκμετάλλευση 3 ποτιστικών αγροτεμαχίων από 20 στρέμματα, μπορεί να καλλιεργηθεί βαμβάκι ή καλαμπόκι σε όλη την έκταση κατά την καλοκαιρινή περίοδο και το χειμώνα στο 20% ήτοι στα 12 στρέμματα να γίνει καλλιέργεια ψυχανθούς για χλωρή λίπανση. Εναλλακτικά στην ιδία εκμετάλλευση ο γεωργός μπορεί να καλλιεργήσει φακή στα 12 στρέμματα και βαμβάκι στα υπόλοιπα 48 ή να κάνει όποιο συνδυασμό επιθυμεί.

– Σε εκμετάλλευση 2 ξηρικών αγροτεμαχίων 50 στρεμμάτων έκαστο, ο γεωργός μπορεί να έχει στα 20 στρέμματα του ενός αγροτεμαχίου οποιουδήποτε χειμερινού ψυχανθούς (βίκο, ρεβίθι, μπιζέλι) και στα υπόλοιπα 80 πχ. στάρι.

3. Απαλλαγή από την υποχρέωση αμειψισποράς μπορεί να έχουν τα εδάφη με πάνω του 3% οργανική ουσία και οι ορυζώνες.

Επισημαίνεται ότι το ΥΠΑΑΤ, στο πλαίσιο της τροποποίησης του Ευρωπαϊκού κανονισμού 73/2009, που είναι ήδη σε εξέλιξη, διεκδικεί την απλούστευση της πολλαπλής συμμόρφωσης ώστε να διευκολυνθούν οι έλληνες γεωργοί και στο θέμα της αμειψισποράς.

Για τη φετινή περίοδο πάντως, το ΥΠΑΑΤ βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το ζήτημα αυτό ώστε να διευκολυνθούν οι γεωργοί στην εφαρμογή και να μην κινδυνεύουν με μείωση των επιδοτήσεών τους από τυχόν παραλείψεις.