Πληροφόρηση Αγροτών

30 Οκτωβρίου, 2018
Agricultural Agriculture Carrier 53622
Με στόχο Πέμπτη απόγευμα πληρωμή των συνδεδεμένων
Με στόχο να πιστωθούν οι λογαριασμοί των δικαιούχων αγροτών και κτηνοτρόφων για τις συνδεδεμένες μέχρι την Πέμπτη 17 Μαΐου το απόγευμα κινούνται τις τελευταίες ώρες οι αρμόδιοι στο υπουργείο και οι διοικητικοί υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ.

 

D7215E0DEFFA5FEBEDB4ADACC9B158A9

 

Ο συνολικός προϋπολογισµός για τις συνδεδεμένες στα ζωικά πλησιάζει τα 90 εκατ. ευρώ, με την πληρωμή να αναμένεται να πλησιάσει το ποσό αυτό, σύμφωνα με τους αρμόδιους.

 

Το δρόμο για την πληρωμή άνοιξε η έκδοση των σχετικών αποφάσεων με το ύψος των ενισχύσεων ανά προϊόν, σύμφωνα με τις οποίες για τα αιγοπρόβατα ανέρχεται στα 9,7 ευρώ ανά ζώο, για τα θηλυκά βοοειδή στα 192,5 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο, για σπόρους σποράς στα 31,26 ευρώ το στρέμμα, για κορινθιακή σταφίδα στα 49,3 ευρώ το στρέμμα, για πορτοκάλια στα 52 ευρώ το στρέμμα, για ρύζι στα 27,9 ευρώ το στρέμμα και για τη σηροτροφία στα 248 ευρώ το κουτί.
 <>

Οι δηλώσεις Αποστόλου από τη συνέντευξη τύπου της Τετάρτης 16 Μαΐου

 

Θέλω να σας ανακοινώσω ότι τα ποσά που αποφασίσαμε να χορηγηθούν ως συνδεδεμένες ενισχύσεις για το 2017 στον τομέα της κτηνοτροφίας και τα οποία θα δουν οι κτηνοτρόφοι στους λογαριασμούς τους την ερχόμενη Παρασκευή. Αυξάνουμε τους δικαιούχους από 33.000 το 2016 σε 49.500 το 2017 μια αύξηση περίπου 50%. Αυξάνουμε τα συνολικά ποσά της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην κτηνοτροφία από 47,5 εκατ. το 2016 στα 87,3 εκατ. ευρώ δηλαδή σχεδόν διπλασιάζονται.

Apostolou Gala1

Για τους αιγοπροβατοτρόφους από 6,2 ευρώ ανά ζώο το 2016 θα δοθεί τώρα 9,7 ευρώ ανά ζώο. Για τους αγελαδοτρόφους από140 ευρώ ανά ζώο το 2016 θα δοθούν τώρα 192,5 ευρώ ανά ζώο. Μέσα από τις συνδεδεμένες ενισχύσεις έχουμε μια στήριξη τέτοια που φτάνει μέχρι και των διπλασιασμών των δικαιούχων όσο και των εισπράξεων Είναι μια τέτοια ανακούφιση αυτή την ώρα.

Το σχετικό δελτίο τύπου αναφέρει:
Αύξηση συνδεδεμένων ενισχύσεων, ενίσχυση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων

Θέλω να σας ανακοινώσω τα ποσά που αποφασίσαμε να χορηγηθούν ως συνδεδεμένες ενισχύσεις για το 2017 στον τομέα της κτηνοτροφίας και τα οποία θα δουν στους λογαριασμούς τους οι κτηνοτρόφοι την Παρασκευή.

Συγκεκριμένα:

• Αυξάνουμε τους δικαιούχους, από 33.000 το 2016 σε 49500 το 2017, δηλαδή αύξηση 49%.

• Αυξάνουμε τα συνολικά ποσά της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την κτηνοτροφία, από 47,5 εκατ. ευρώ σε 87,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν διπλασιάζονται.

• Για τους αιγοπραβατοτρόφους, από 6,2 ευρώ ανά ζώο το 2016 θα δοθεί τώρα 9,7 ευρώ ανά ζώο.

• Για τους αγελαδοτρόφους, από 140 ευρώ το ζώο το 2016, θα δοθούν τώρα 192,5 ευρώ ανά ζώο.

Βρείτε εδώ τα Στοιχεία υπουργείου για τις συνδεδεμένες στα ζωικά για το 2017.pdf

 

Η Agrenda έγραφε

<>

Δεν τα βρίσκουν στο πριμ αιγοπροβάτων, που πέφτει κάτω από τα 10 ευρώ ανά ζώο

<>
Όπως πρώτη αποκάλυψε η εφημερίδα Agrenda, τις τελευταίες ημέρες συσκέψεις και διαβουλεύσεις αρµοδίων της Δοµοκού και της πλατείας Βάθη, προκειμένου να αποφασιστούν και αν εκδοθούν οι αποφάσεις με το ύψος των ενισχύσεων στα ζωικά, ήταν που καθυστερούσαν την πληρωµή των δικαιούχων. Το πρόβληµα, εξ αρχής εντοπίστηκε στα αιγοπρόβατα. Οι δηλώσεις Αποστόλου για ενιαία ενδεικτική τιµή στα 11 ευρώ το ζώο (τόσο για πρόβατα όσο και για αίγες, για ορεινά αλλά και πεδινά), µε στόχο τη στήριξη της κτηνοτροφίας, φαίνεται πως τελικά δεν θα εφαρµοστούν στην πράξη, καθώς οι αλλαγές που έφεραν µείωση της υποχρέωσης των 120 κιλών γάλα στα 100 κιλά, έχει αυξήσει σηµαντικά των αριθµό των ζώων που δηλώθηκαν το 2017.

 

Σύµφωνα µε τον αντιπρόεδρο του Οργανισµού ο συνολικός προϋπολογισµός για τα ζωικά πλησιάζει τα 90 εκατ. ευρώ, µε την πίστωση να «δείχνει» κάτι λιγότερο από το ποσό αυτό. Να σηµειωθεί ότι αφορά 50,978 εκατ. ευρώ για τα αιγοπρόβατα, 36,336 εκατ. ευρώ για τα θηλυκά βοοειδή και τα ειδικά δικαιώµατα κτηνοτροφίας κοντά στα 3 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι σχετικές αποφάσεις έχουν ως εξής:

Αιγοπρόβατα

Άρθρο 1

Τον καθορισμό της συνδεδεμένης ενίσχυσης στο ποσό των 9,7 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 1629/64708/2017(ΦΕΚ Β’ 2127) Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την 328/53481/2018 (ΦΕΚ Β΄ 1359) Υπουργική Απόφαση, με θέμα «Λεπτομέρειες εφαρμογής της χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος, σύμφωνα με το άρθρο 52, του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής από το έτος 2017 και εφεξής», όπως ισχύει κάθε φορά.

Βοοειδή

Άρθρο 1

Τον καθορισμό του ύψους της συνδεδεμένης ενίσχυσης στο ποσό των 192,5 ευρώ ανά επιλέξιμο θηλυκό ζώο, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. 1639/65123/15-06-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2212/τ. Β/2017), με θέμα «Λεπτομέρειες εφαρμογής της χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του βόειου κρέατος σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής από το έτος 2017 και εφεξής», όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 2

Ισχύς

Η παρούσα απόφαση αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης που υποβλήθηκαν για το έτος 2017.

Αλλαγές στα ποσά των ενισχύσεων

Αλλαγές εν τω μεταξύ από τις ενδεικτικές τιμές φέρνουν οι ενισχύσεις σε κορινθιακή σταφίδα, πορτοκάλια και σπόρους σποράς, όπως αυτές δημοσιεύτηκαν στη Διαύγεια. Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις, το γεγονός ότι η επιλέξιμη έκταση στον τομέα της καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας για το 2017 υπολείπεται της έκτασης αναφοράς των 14.200 εκταρίων ανεβάζει την τιμή της ενίσχυσης στα 49,3 ευρώ το στρέμμα από τα 35,3 ευρώ που είχε οριστεί ως ενδεικτική τιμή.

Το ίδιο ισχύει και για τα πορτοκάλια, με την ενίσχυση να ανεβαίνει στα 52 ευρώ το στρέμμα από τα 41,1 ευρώ ως ενδεικτική τιμή, αλλά και στο ρύζι με την τιμή στα 27,9 ευρώ το στρέμμα από την ενδεικτική των 25,7 ευρώ.

Αντίθετα, στους σπόρους σποράς, το γεγονός ότι η επιλέξιμη έκταση καλλιέργειας στον τομέα των σπόρων σποράς για το 2017 ξεπερνά την έκταση αναφοράς των 4.285 εκταρίων, οδηγεί στον υπολογισμό του ύψους του ανά μονάδα ποσού στήριξης με τη διαίρεση του ετήσιου προϋπολογισμού προς την επιλέξιμη έκταση, με αποτέλεσμα η ενίσχυση να μειώνεται στα 31,26 ευρώ το στρέμμα, από το ύψος των 68,4 ευρώ το στρέμμα που οριζόταν ως ενδεικτική τιμή.

Στη σηροτροφία, τέλος, το ύψος της ενίσχυσης παραμένει ως είχε οριστεί στα 248 ευρώ το κουτί.

 

Βρείτε εδώ τις αποφάσεις:

Συνδεδεμένη ενίσχυση για το αιγοπρόβειο κρέας για το 2017.pdf

Συνδεδεμένη ενίσχυση για τα θηλυκά βοοειδή.pdf

Συνδεδεμένη σπόρων σποράς για το 2017.pdf

Συνδεδεμένη στο ρύζι για το 2017.pdf

Συνδεδεμένη πορτοκαλιών για το 2017.pdf

Συνδεδεμένη στην κορινθιακή σταφίδα για το 2017.pdf

Συνδεδεμένη για τη σηροτροφία για το έτος 2017.pdf

 

Οι σχετικές αποφάσεις αναφέρουν τα εξής:

Κορινθιακή σταφίδα

5. Το γεγονός ότι η επιλέξιμη έκταση στον τομέα της καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας για το 2017 υπολείπεται της έκτασης αναφοράς των 14.200 εκταρίων, οδηγεί στον υπολογισμό του ύψους του ανά μονάδα ποσού στήριξης ως μία τιμή μεταξύ των τιμών που προκύπτουν από

α) το λόγο του ποσού που καθορίζεται για τη χρηματοδότηση του μέτρου το οποίο κοινοποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I σημείο 3) στοιχείο θ) του κανονισμού 639/2014 προς την έκταση που είναι επιλέξιμη για στήριξη κατά το έτος 2017και

β) το λόγο του ποσού που καθορίζεται για τη χρηματοδότηση του μέτρου το οποίο κοινοποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I σημείο 3) στοιχείο θ) του κανονισμού 639/2014 προς την έκταση που καθορίστηκε σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του κανονισμού 639/2014.

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα της καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας, για το έτος ενίσχυσης 2017, καθορίζεται στα 493 Ευρώ/Εκτάριο.

Πορτοκάλια

5. Το γεγονός ότι η επιλέξιμη έκταση στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση για το 2017 υπολείπεται της έκτασης αναφοράς των 18.500 εκταρίων, οδηγεί στον υπολογισμό του ύψους του ανά μονάδα ποσού στήριξης ως μία τιμή μεταξύ των τιμών που προκύπτουν από α)το λόγο του ποσού που καθορίζεται για τη χρηματοδότηση του μέτρου το οποίο κοινοποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I σημείο 3) στοιχείο θ) του κανονισμού 639/2014 προς την έκταση που είναι επιλέξιμη για στήριξη κατά το έτος 2017 και β) το λόγο του ποσού που καθορίζεται για τη χρηματοδότηση του μέτρου το οποίο κοινοποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I σημείο 3) στοιχείο θ) του κανονισμού 639/2014 προς την έκταση που καθορίστηκε σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του κανονισμού 639/2014.

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση, για το έτος ενίσχυσης 2017, καθορίζεται στα 520 ευρώ/εκτάριο.

Σπόροι σποράς

6. Το γεγονός ότι η επιλέξιμη έκταση καλλιέργειας στον τομέα των σπόρων σποράς για το 2017 ξεπερνά την έκταση αναφοράς των 4.285 εκταρίων, οδηγεί στον υπολογισμό του ύψους του ανά μονάδα ποσού στήριξης με τη διαίρεση του ετήσιου προϋπολογισμού προς την επιλέξιμη έκταση.

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα των σπόρων σποράς, για το έτος ενίσχυσης 2017, καθορίζεται στα 312,66 ευρώ/εκτάριο.

Ρύζι

6.Το γεγονός ότι η επιλέξιμη έκταση στον τομέα του ρυζιού για το 2017 υπολείπεται της έκτασης αναφοράς των 30.410 εκταρίων, οδηγεί στον καθορισμό του ανά μονάδα ποσού στήριξης ως μία τιμή μεταξύ των τιμών που προκύπτουν από α) το λόγο του ποσού που καθορίζεται για τη χρηματοδότηση του μέτρου το οποίο κοινοποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I σημείο 3) στοιχείο θ) του κανονισμού 639/2014 προς την έκταση που είναι επιλέξιμη για στήριξη κατά το έτος 2017και

β) το λόγο του ποσού που καθορίζεται για τη χρηματοδότηση του μέτρου το οποίο κοινοποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I σημείο 3) στοιχείο θ) του κανονισμού 639/2014 προς την έκταση που καθορίστηκε σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του κανονισμού 639/2014.

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα του ρυζιού για το έτος ενίσχυσης 2017, καθορίζεται στα 279 €/εκτάριο.

Σηροτροφία

6. Το γεγονός ότι ο αριθμός των επιλέξιμων κουτιών μεταξόσπορου για το 2017 υπολείπεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό του αριθμού των κουτιών αναφοράς, οδηγεί στον υπολογισμό του ύψους του ανά μονάδα ποσού στήριξης με τη διαίρεση του ετήσιου προϋπολογισμού προς τον αριθμό των κουτιών αναφοράς ο οποίος είναι 3.150 κουτιά.

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα της σηροτροφίας, για το έτος ενίσχυσης 2017, καθορίζεται στα 248,00 Ευρώ/Κουτί .

 

Πηγή

<>