Προαιρετική η αναγραφή του ΑΤΑΚ στα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια. Όλες οι οδηγίες για το ΟΣΔΕ