Προγράμματα ΟΠΑΑΧ

5 Οκτωβρίου, 2010

Σε τρία καινούρια προγράμματα, τα οποία έχουν ήδη ενεργοποιηθεί θα αναφερθούμε σήμερα. Ανήκουν στο πρόγραμμα  Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013, και αποτελούν δράσεις του Άξονα 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας». Τα προγράμματα αυτά αποτελούν συνέχιση των ΟΠΑΑΧ (ή αλλιώς Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης του Αγροτικού Χώρου) και αφορούν τις περιοχές ΟΠΑΑΧ που είναι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές (κυρίως) της χώρας, (σημειώνουμε ότι όσες  περιοχές δε χαρακτηρίζονται περιοχές ΟΠΑΑΧ, αποτελούν τις περιοχές LEADER και ΕΠΑΛ).

 

Οι αποφάσεις πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν ήδη δημοσιευτεί , ενώ η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα από τους ενδιαφερόμενους –ιδιώτες και αγρότες- τοποθετείται στις 15 Οκτωβρίου 2010

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος που καλύπτεται από τη δημόσια δαπάνη φτάνει τα 325 εκατομμύρια ευρώ (από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους).

Ας δούμε όμως κάποιες ενδεικτικές δράσεις που ενισχύονται: α. υποδομές διανυκτέρευσης μικρής δυναμικότητας, β. χώροι εστίασης και αναψυχής, γ. επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των επιλεγμένων μορφών εναλλακτικού τουρισμού (αγροτουρισμός, τουρισμός της υπαίθρου), δ. μονάδες οικοτεχνίας, χειροτεχνίας και δημιουργίας ειδών παραδοσιακής τέχνης, ε. βιοτεχνικές μονάδες σε συγκεκριμένους –επιλεγμένους δηλαδή- κλάδους και υποκλάδους της οικονομίας, στ. επιχειρήσεις ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση.

Σημειώνουμε ακόμη ότι ο σχεδιασμός του Άξονα 3 προβλέπει ακόμη την παροχή ειδικών ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες του πληθυσμού.

Παρακάτω αναφέρουμε εν συντομία το διακριτικό τίτλο και κάποιες γενικές πληροφορίες για καθένα από τα τρία καινούρια προγράμματα:

  • Μέτρο 311: «Διαφοροποίηση προς μη αγροτικές δραστηριότητες με δικαιούχους γεωργούς κατά κύρια ή μερική απασχόληση». Το μέτρο απευθύνεται σε γεωργούς. Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα ενισχυθούν κατά 35-60%. Η δημόσια δαπάνη για το μέτρο αυτό φτάνει τα 102.300.000,00 €. Στο μέτρο εντάσσονται επενδύσεις που στρέφονται π.χ. σε καταλύματα, υπηρεσίες εστίασης, παραγωγή μαρμελάδων, ζελέδων, ψωμιού, μπισκότων, ζυμαρικών, αποσταγμάτων, ενδυμάτων, ξυλείας, κεριών, αιθέριων ελαίων, σαπουνιών κλπ.)
  • Μέτρο 312: «Στήριξη της δημιουργίας της ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων». Για το μέτρο 312 μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης φυσικά πρόσωπα (μη γεωργοί) και δημόσια νομικά πρόσωπα, Α.Σ.Ο. (Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις). Το ποσοστό ενίσχυσης ξεκινά από το 35% και φτάνει το 60%. Θα διατεθούν 67.700.000,00 € από το σύνολο των δημόσιων πόρων. Αναφέρουμε ενδεικτικά τις παρακάτω δράσεις ως εντασσόμενες στο μέτρο 312:
  1. Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων.
  2. Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
  3. Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση.
  • Μέτρο 313: «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων». Δικαιούχοι του προγράμματος είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και Α.Σ.Ο.,  αλλά και  ΟΤΑ α΄ βαθμού και οι εταιρίες τους για τις δημόσιου χαρακτήρα παρεμβάσεις. Θα διατεθούν 155.000.000,00 € από το σύνολο των δημόσιων πόρων. Το ποσό αυτό καταμερίζεται ως εξής: 144 εκ. ευρώ για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, 5 εκ. ευρώ στους συνεταιρισμούς πρώην καπνοπαραγωγικών περιοχών και άλλα 6 εκατομμύρια  ευρώ για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα. Το ποσοστό ενίσχυσης ξεκινά ξεκινά και σε αυτήν την περίπτωση από το 35% και φτάνει το 60%. Το μέτρο 313 διακρίνεται σε δυο επί μέρους «υπομέτρα» (313 Α και 313 Β) που αφορούν σε:
  1. Α. Παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα: Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών (Δικαιούχοι: ΟΤΑ α΄ βαθμού και οι εταιρίες τους).
  2. Β. Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας

Όπως φαίνεται και από τα όσα είπαμε παραπάνω με τα μέτρα 312 και 313 προβλέπεται οικονομική στήριξη σε καπνοπαραγωγικές περιοχές με τη μορφή οικονομικού κινήτρου για επενδύσεις που στρέφονται σε άλλους πιο σύγχρονους κλάδους της οικονομίας. Έτσι από το συνολικό προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) θα διατεθούν 42.300.000 € σε πρώην καπνοπαραγωγούς που θα κριθούν δικαιούχοι –έχουν δηλαδή ενεργοποιήσει το έτος 2009 εκτατικά δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό στις καπνοπαραγωγικές περιοχές που αναφέρονται στην Υπουργική Απόφαση αρ.4215/18-5-2010 (περιοχές παρέμβασης του άξονα 3).

Επίσης 11.000.000 ευρώ (από τα οποία 6.000.000 μέσω του μέτρου 312 και 5.000.000 μέσω του μέτρου 313) θα διατεθούν στις ΑΣΟ των καπνοπαραγωγικών περιοχών που χαρακτηρίζονται επιπλέον και περιοχές Ο.Π.Α.Α.Χ. Προϋπόθεση για να κριθούν δικαιούχες οι Α.Σ.Ο. αυτές αποτελεί η ενεργοποίηση το έτος 2009, από το 51% τουλάχιστον των μελών τους, των εκτατικών δικαιωμάτων που προέρχονται από τον καπνό.

Οι ενισχύσεις των μέτρων 311, 312, 313 αφορούν στη δημιουργία , επέκταση και εκσυγχρονισμό πολύ μικρών επιχειρήσεων με δραστηριότητα στο χώρο του αγροτουρισμού και γενικότερα του τουρισμού της υπαίθρου ή της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων (με εξαίρεση την πρώτη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων).

Μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι ενισχύονται αποκλειστικά από τα Ο.Π.Α.Α.Χ. επενδύσεις μικρών οικογενειακών μονάδων σε αγροτικές περιοχές για: παρασκευή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά, αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, παραγωγή φρυγανιών και μπισκότων, παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής, παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών, παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων, επεξεργασία τσαγιού και καφέ, παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών, υφαντήρια, ταπητουργία, κατασκευή ενδυμάτων εργασίας, κατασκευή ειδών ταξιδίου (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελλοποιίας και σαγματοποιίας, πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός του ξύλου, κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδομική, κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής, κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και ειδών συσκευασίας από χαρτί και χαρτόνι, παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών, παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης, παραγωγή αιθέριων ελαίων, κατασκευή κοίλου γυαλιού, κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών, κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων, κατασκευή ειδών μαχαιροποιίας, κατασκευή εργαλείων, κατασκευή άλλων γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων, κατασκευή καρεκλών και καθισμάτων, κατασκευή άλλων επίπλων για γραφεία και καταστήματα, κατασκευή άλλων επίπλων κουζίνας, κατασκευή άλλων επίπλων, κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών, κατασκευή μουσικών οργάνων, παντοπωλεία, λιανικό εμπόριο οινοπνευματωδών και λοιπών ποτών, λιανικό εμπόριο αναμνηστικών και ειδών λαϊκής τέχνης, επισκευή υποδημάτων κάθε είδους και άλλων δερμάτινων ειδών, καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία και ερμηνεία, εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες, υπαίθριες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και πάρκα αναψυχής, πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων, δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και ινστιτούτων καλλονής, δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία.

Οι δικαιούχοι μπορούν να επωφεληθούν δηλαδή να ενισχυθούν και για τη χρήση Α.Π.Ε. (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) για την κάλυψη των αναγκών σε ενέργεια που έχει η ίδια επιχείρηση (μέτρα 311, 312 και 313).

Μεταξύ των δράσεων που ενισχύονται από τα μέτρα του άξονα 3 (μέτρο 312), συγκαταλέγεται επίσης δράση προώθησης της δικτύωσης ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας, με απώτερο στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των υπηρεσιών αλλά και των προϊόντων των υπό καθεστώς ενίσχυσης επιχειρήσεων. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται από τον δικαιούχο η συμμετοχή 5 τουλάχιστον επιχειρήσεων στο δίκτυο για να κριθεί αυτό βιώσιμο.

Στα πλαίσια του άξονα του ΠΑΑ 2007-2013 προβλέπονται ακόμη ενισχύσεις για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα (μέτρο 313) που θα στοχεύουν στην ανάδειξη και προβολή  των περιοχών παρέμβασης και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών ΟΠΑΑΧ ώστε να προαχθεί η ανάπτυξη των περιοχών αυτών μέσα από δυο μηχανισμούς:

  • Προσέλκυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος
  • Προσέλκυση του κοινού για επίσκεψη και εκτεταμένη διαμονή τους στις περιοχές που μέσω των μέτρων αυτών θα αναδείξουν όχι μόνο τους φυσικούς αλλά και τους πολιτισμικούς τους πόρους.

Τα 3 αυτά Μέτρα του Άξονα 3 του ΠΑΑ συνιστούν πολύ σημαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Η υλοποίηση των εν λόγω Μέτρων έχει ως στόχο την τόνωση της τοπικής οικονομίας με προώθηση των παραγωγικών επενδύσεων στις αγροτικές περιοχές. Η επίτευξη του στόχου αυτού θα δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για περεταίρω εξέλιξη και ανάπτυξη των περιοχών αυτών καθώς εκτιμάται ότι θα συγκρατήσει τον πληθυσμό στην αγροτική ύπαιθρο και πιθανότητα να δημιουργήσει και ρεύμα εγκατάστασης προς αυτή, καθώς μεταξύ άλλων θα αυξηθεί και η απασχόληση.

Με τις δράσεις αυτές συμπληρώνονται οι προσπάθειες για την ενίσχυση των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών (κυρίως) της χώρας, τον περιορισμό και κατά το μέτρο του δυνατού την εξάλειψη των περιφερειακών ανισοτήτων και την ενδυνάμωση της οικονομικής τους αυτοδυναμίας.

 

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2373025020 και 2399021797 ή με e-mail στο balikyr@otenet.gr και να ενημερωθείτε διαδικτυακά από την ιστοσελίδα μας http://www.oikonomotexniki.com

 

Μετά τιμής

Μπαλλή Κυριακή

Σύμβουλος Επενδύσεων και Πιστοποιήσεων

Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ