Προγράμματα LEADER και ΟΠΑΑΧ 10/06/2010

10 Ιουνίου, 2010

Αρχές Ιουλίου αναμένεται να προκηρυχθεί από την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο άξονας 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», που αφορά στις επενδύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και της διαφοροποίησης στον πρωτογενή τομέα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ