ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ-ΠΕΠ 2012

30 Ιανουαρίου, 2012

ΝΕΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ – ΠΕΠ :

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΕΜΠΟΡΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Με εντατικό ρυθμό ετοιμάζεται το νέο μεγάλο πρόγραμμα ΕΣΠΑ – ΠΕΠ : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ύψους 500.000.000 ευρώ που θα αφορά όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας : ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΕΜΠΟΡΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Στο πρόγραμμα θα μπορούν να λάβουν μέρος τόσο υφιστάμενες επιχειρήσεις όσο και επιχειρήσεις που θα συσταθούν μελλοντικά.

Αναφορικά με τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, για να είναι επιλέξιμες θα πρέπει :

 • Να ανήκουν στους προαναφερόμενους κλάδους
 • Ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών (τζίρος) της τελευταίας διετίας (ή έτους αν λειτουργεί μικρότερο χρονικό διάστημα) να κυμαίνεται από 30.000 (τριάντα χιλιάδες) ευρώ έως και 50.000.000 (50 εκατομμύρια) ευρώ.
 • Να απασχολούν από 0 έως 250 άτομα προσωπικό.
 • Να λειτουργούν νόμιμα και να έχουν σε ισχύ όλες τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες.

Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος είναι :

 • Ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Ανακαίνιση, διαμόρφωση, εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων (υδραυλικές εργασίες, ηλεκτρολογικές εργασίες, βαψίματα, πλακάκια, γυψοσανίδες κτλ)
 • Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
 • Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού (μηχανήματα παραγωγής, συσκευασίας κτλ)
 • Αγορά εξοπλισμού (ράφια, κλάρκ, έπιπλα, φωτοτυπικά, τηλεφωνικά κέντρα κτλ)
 • Αγορά ηλεκτρονικού – μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτές, λογισμικά, κλπ.)
 • Αγορά ειδικού εξοπλισμού (πχ. ξενοδοχειακός εξοπλισμός)
 • Συστήματα πυρόσβεσης – πυροπροστασία
 • Συστήματα ασφαλείας (κάμερες – συναγερμοί κτλ)
 • Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των αγαθών ή υπηρεσιών (ISO – HACCP κτλ)
 • Αγορά Δικαιωμάτων Τεχνογνωσίας ή και αδειών εκμετάλλευσης για την εισαγωγή των καινοτομιών στις διαδικασίες της επιχείρησης.
 • Εισαγωγή προϊόντων και εφαρμογών πληροφορικής (erp, crm, λογιστικά προγράμματα κτλ)
 • Δαπάνες προώθησης, διαφήμισης, συμμετοχής σε εκθέσεις κτλ
 • Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος
 • Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
 • Συστήματα αυτοματοποίησης
 • Δαπάνες σχετιζόμενες με την δημιουργία σημείων πώλησης των παραγόμενων προϊόντων για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις
 • Αμοιβές Συμβούλων

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες ΜΕΤΑ την ημερομηνία υποβολής της μελέτης.

Τα ποσοστά ενίσχυσης διαφοροποιούνται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια στην οποία θα πραγματοποιηθεί η επένδυση:

 • Κεντρική Μακεδονία, Αττική, Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο Βόρειο και Νότιο Αιγαίο
  • 50% για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
  • 40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις
 • Αν. Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα
 1. 60% για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
 2. 50% για τις μεσαίες επιχειρήσεις

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

 • Για τον κλάδο της μεταποίησης και του τουρισμού ενισχύονται επενδυτικά σχέδια από 30.000,00¤ μέχρι 300.000,00¤
 • Για τον κλάδο του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών επενδυτικά σχέδια από 30.000,00¤ μέχρι 80.000,00¤

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

 • Για τον κλάδο της μεταποίησης και του τουρισμού : 15 μήνες
 • Για τον κλάδο του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών : 10 μήνες

ΠΡΟΣΟΧΗ : Το πρόγραμμα ενδέχεται να «τρέξει» με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της μελέτης. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να συζητήσουμε την δυνατότητα συμμετοχής σας στο πρόγραμμα και να ξεκινήσουμε την προετοιμασία του φακέλου της επιχείρησης σας.

Η επίσημη προκήρυξη αναμένεται τον Απρίλιο του 2012  η οποία δύναται να περιλαμβάνει μικρές τροποποιήσεις.

 

Η ΟικοΝομοΤεχνική έχοντας ασχοληθεί με το αντίστοιχα προγράμματα καταγράφοντας υψηλή επιτυχία στο παρελθόν , είναι σε θέση να αναλάβει την εκπόνηση και υποβολή της πρότασης καθώς και το συνολικό σχεδιασμό –  μελέτη του έργου και τη τεχνική στήριξη υλοποίησης του προγράμματός σας, με εξειδικευμένους συνεργάτες.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2373025020 και 2310510733 ή με e-mail στο   balikyr@otenet.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.