Στις τράπεζες για 265 εκατ. οι εν δυνάμει δικαιούχοι Σχεδίων Βελτίωσης

22 Δεκεμβρίου, 2018
Sxedia

Μία µέση απαίτηση κάτω των 25.000 ευρώ δανειακών κεφαλαίων ανά επένδυση προέβλεψαν στο οικονοµικό τους πλάνο οι εν δυνάµει δικαιούχοι των Σχεδίων Βελτίωσης, που στο ακραίο σενάριο έγκρισης όλων των φακέλων, τα ποσά αυτά µαζεµένα φτάνουν τα 265 εκατ. ευρώ, την ώρα που το 44% των αιτούντων προβλέπει µηδενικό δανεισµό στα επενδυτικά του πλάνα. Από την άλλη στο Μέτρο της Μεταποίησης οι δανειακές απαιτήσεις ανά φάκελο δεν ξεπερνούν το 1,5 εκατ. ευρώ για τις 284 προτάσεις από τις 302 που προβλέπουν δανεισµό.


Τα στοιχεία αυτά παρουσίασε κατά την 6η Επιτροπή Παρακολούθησης, ο Κώστας Αποστολόπουλος, προϊστάµενος της Μονάδας Υποστήριξης και Αξιολόγησης των διαχειριστικών αρχών, η ανάλυση των οποίων έθεσαν τη βάση για το σκεπτικό πίσω από το οποίο δοµήθηκαν τα χρηµατοδοτικά εργαλεία.

Η ανάλυση των Σχεδίων Βελτίωσης:

Πραγµατοποιήθηκαν συνολικά 15.364 αιτήσεις, µε προϋπολογισµό επενδύσεων 1,6 δις ευρώ. Η αιτούµενη δηµόσια δαπάνη έφτασε τα 935 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών, οι αιτήσεις που περιέχουν απαιτήσεις µε δανεισµό φτάνουν τις 8.605. Οι αιτήσεις µε δανεισµό από 10.000 έως 25.000 ευρώ έφτασαν τις 3.485 και για άνω των 25.000 ευρώ δανειακά κεφάλαια τις 3.535.

Όσον αφορά τα συνολικά απαιτούµενα δανειακά κεφάλαια, στο ακραίο σενάριο όπου όλες οι προτάσεις, που έχουν κατατεθεί, ενταχθούν στο πρόγραµµα, τα απατούµενα δανειακά κεφάλαια υπολογίζονται σε περίπου 265 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό µειώνεται σε 255 εκατ. ευρώ αν ληφθούν υπ’ όψιν µόνο οι προτάσεις που περιλαµβάνουν δανειακά κεφάλαια άνω των 10.000 ευρώ.

Πηγή