Ενημέρωση

Home Δημοσιότητα Άρθρα - Δημοσιεύσεις Σχέδια Βελτίωσης 2023 του Π.Α.Α.
Τα Σχέδια Βελτίωσης παρέχουν στήριξη σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με τη μορφή επιχορήγησης σε ποσοστό 50-60% (ανάλογα την Περιφέρεια), για επενδύσεις προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού (ελκυστήρες, ψεκαστικά, καταστροφείς κτλ.), ανέγερσης κτιριακών εγκαταστάσεων, εγκατάστασης πολυετών φυτειών ή/και φωτοβολταϊκών συστημάτων κ.ά., οι οποίες στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 50% για τις κανονικές περιοχές, στο 60% στις μειονεκτικές/ορεινές περιοχές ή για τους εγκεκριμένους ή επιλαχόντες Νέους Αγρότες.
1.Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποψηφίου
 • Ηλικία έως 62 ετών
  • Κατέχει την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη βάσει του Μητρώου Αγροτών
  • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος/η
2.Κριτήρια Επιλεξιμότητας Εκμετάλλευσης
  • Ο υποψήφιος έχει υποβάλλει δήλωση ΟΣΔΕ για το 2022 με μέγεθος (ενδεικτικά):

   Φυτικό ή Ζωικό κεφάλαιοΤυπική Απόδοση (Τ.Α.) Ευρώ/Στρέμμα12.000 ΕΥΡΩ Τ.Α. «Εισόδου»16.000 ΕΥΡΩ Τ.Α. «Δυναμικής Εισόδου»25.000 ΕΥΡΩ Τ.Α. Μέγιστης Βαθμολογίας
   Επιτραπέζιες ελιές295,30 €415585
   Ελαιοποιήσιμες ελιές188,20 €6486133
   Κηπευτικά1.177,50 €111422
   Βερίκοκα/Πυρηνόκαρπα675,00 €182438
   Μελισσοσμήνη74,00 €109217338
   Σκληρό σιτάρι32,40 €371494772
   Βίκος147,40 €82109170
   Επιτραπέζιο Αμπέλι961,20 €131727
   Οινοποιήσιμο Αμπέλι686,80 €182437
   Αρωματικά φυτά950,00 €131727
   Ακτινίδια523,80 €233148
   Ακρόδρυα505,70 €243250
   Βαμβάκι151,60 €80106165
   Καπνά573,50 €212844
   Φυτώρια5.217,00 €345
  • Σε περιπτώσεις που η εκμετάλλευση αποτελείται από διάφορους κλάδους (π.χ. από ελαιώνες, συν βερίκοκα, συν σιτηρά), ελέγχεται αν η εκμετάλλευση συμπληρώνει ενα ελάχιστο «κατώφλι» εισόδου στο σύνολό της
  • Ανάλογα με το μέγεθος της δήλωσης ΟΣΔΕ 2022, ο ανώτατος προϋπολογισμός των έργων μπορεί να ανέλθει έως και τις 250.000€.
3.Επιλέξιμες Δαπάνες
  • Ενδεικτικά αναφέρονται:
   • δενδροκομικός/γεωργικός ελκυστήρας
   • συρόμενα/αναρτώμενα ψεκαστικά
   • παρελκόμενα/αναρτώμενα ελκυστήρα (καταστροφείς, πλατφόρμες κτλ.)
   • αγροτικές αποθήκες
   • προκάτ οικίσκοι για την φιλοξενία εργατών γης
   • αγορά γης
   • διαλογείς, ψυγεία, ξηραντήρια
   • φωτοβολταϊκά
   • δενδροφυτείες
   • περιφράξεις
   • ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.ά.
   • αμοιβή συμβούλου
  • Αναλυτική λίστα επενδύσεων μπορεί να βρεθεί εδώ
  • Δεν είναι επιλέξιμο το αγροτικό αυτοκίνητο, ο Φ.Π.Α. καθώς και επενδύσεις αρδευτικών συστημάτων (θα προκηρυχθεί ξεχωριστό Σχέδιο Βελτίωσης για αρδευτικά)
  • Κάθε αιτούμενη επένδυση πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστη.
  • Η μέγιστη ιπποδύναμη του γεωργικού ελκυστήρα που «δικαιούται» ο υποψήφιος, εξαρτάται από το μέγεθος της εκμετάλλευσης (του ΟΣΔΕ) που θα κατέχει στο μέλλον
4. Βαθμολογικά κριτήρια
  • Το πρόγραμμα θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, δηλαδή θα ενταχθούν οι υποψήφιοι που θα πετύχουν υψηλές βαθμολογίες, έπειτα από αξιολόγηση επί κριτηρίων επιλογής, καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι περιορισμένος. Το πρόγραμμα λειτουργεί ως εξής: ο υποψήφιος με την υψηλότερη βαθμολογία λαμβάνει πρώτος επιδότηση, έως ότου εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της δράσης. Όσοι υποψήφιοι δεν διαθέτουν την απαραίτητη βαθμολογία, κατατάσσονται στην λίστα των επιλαχόντων.
  • Ενέργειες που μπορεί να κάνει ένας υποψήφιος για να αυξήσει τη βαθμολογία του:
   • Να εκδώσει φορολογική – ασφαλιστική ενημερότητα με μηδενικές οφειλές
   • Να αποδείξει ότι κατέχει το 20-50% του προϋπολογισμού σε τραπεζικές καταθέσεις. Π.χ. για ένα επενδυτικό σχέδιο 100.000€, θα πρέπει να «φαίνεται» μέσο υπόλοιπο τριμήνου/εξαμήνου/δωδεκαμήνου στις 20.000-50.000€.
   • Να εγγραφεί σε κάποιον αναγνωρισμένο Αγροτικό Συνεταιρισμό ή Ομάδα/Σύλλογο Παραγωγών
  • Επενδύσεις που μπορεί να υλοποιήσει ο υποψήφιος για να αυξήσει τη βαθμολογία του:
   • Καινοτόμες επενδύσεις, π.χ. «έξυπνα» ψεκαστικά (ηλεκτροστατικά, μεταβλητής δόσης κτλ.). Αναλυτική λίστα καινοτόμων επενδύσεων μπορεί να βρεθεί εδώ
   • Αποθήκες προϊόντων της εκμετάλλευσης
   • Πολυετείς φυτείες. Ενδεικτική λίστα πολυετών φυτειών μπορεί να βρεθεί εδώ
   • Φωτοβολταϊκά ή επενδύσεις σε άλλες ΑΠΕ
   • Διαλογείς, ψυγεία, ξηραντήρια, συσκευαστήρια, πλυντήρια κ.ά.
   • Θερμοκήπια, Δικτυοκήπια κτλ.
   • Αγορά αγροτεμαχίου όμορου προς ιδιόκτητο αγροτεμάχιο
5.Πως λειτουργεί το πρόγραμμα
  • Ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση στο πρόγραμμα παρουσιάζοντας το επενδυτικό του σχέδιο. Η αίτηση αυτή αξιολογείται από τα αρμόδια όργανα και εγκρίνεται αν διαθέτει την απαραίτητη βαθμολογία
  • Έπειτα παρέχεται χρονικό διάστημα έως τα τέλη του 2025 ώστε να ολοκληρωθεί το επενδυτικό πλάνο, δηλαδή να τιμολογηθούν και εξοφληθούν οι δαπάνες που έχουν εγκριθεί και περιλαμβάνονται σ’ αυτό
  • Τιμολόγια γίνονται αποδεκτά μόνο μετά την οριστικοποίηση του φακέλου (δηλαδή και πριν την έγκριση) και τα οποία έχουν εξοφληθεί ολοσχερώς (στο 100%) μέσω τραπεζικών μέσων
  • Ο δικαιούχος μπορεί να καταθέσει έως και τρία (3) αιτήματα πληρωμής κατά την διάρκεια της υλοποίησης του έργου, όπου, μετά από επιτόπιο έλεγχο των επενδύσεων, πιστώνεται η εκάστοτε αναλογούσα επιχορήγηση. Ο δικαιούχος μπορεί επίσης να «αλλάζει» το επενδυτικό του πλάνο (μεταφέροντας ποσά μεταξύ δαπανών) κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου.
Οι υποβολές θα παραμείνουν «ανοιχτές» έως και τις 16 Μαΐου!
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλέσετε στο 2373025020 ή/και στο 2310365189 αλλά και μέσω e-mail στο balikyr@gmail.com. Συμπληρώστε μια σύντομη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατώντας εδώ, ώστε να ειδοποιηθείτε όταν προκηρυχθεί το τρέχον Σχέδιο Βελτίωσης, ή αν θέλετε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον και για μελλοντικά αγροτικά προγράμματα που θα προκηρυχθούν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΠΑΛΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ : ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 6, ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ – ΤΗΛ.: 2373025020, 6984641489 ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ, ΒΕΠΕ, Κτίριο Γ2, ΠΥΛΑΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΤΗΛ.: 2310365189

Θέλετε αναλυτική ενημέρωση;

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν ενημέρωση.