Τεμπμε 03/2010

5 Μαρτίου, 2010

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 500 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΕΜΠΜΕ

Ευχάριστα τα νέα –και βρισκόμαστε μόνο στην αρχή του καινούριου έτους- από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Αναφερόμαστε στηνεπαναπροκήρυξη του προγράμματος του ΕΣΠΑ για τις Μικρές και πολύ Μικρές Επιχειρήσεις μέσα στην  Άνοιξη, που θα διανείμει περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ.

 

Η προκήρυξη, λοιπόν, του πολυαναμενόμενου δεύτερου κύκλου του προγράμματος ενισχύσεων των ΜΜΕ μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) αναμένεται να περιέχει διατάξεις που να προβλέπουν πρόσθετες υποχρεώσεις για διατήρηση και αύξηση των θέσεων απασχόλησης και μέτρα για την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών.

Τα νέα ΠΕΠ επαναπροσδιορίζονται και δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στη στήριξη της καινοτομίας και των επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό, στην ενίσχυση των «πράσινων» επιχειρήσεων και ενθάρρυνση της παραγωγικής δραστηριότητας. Και ενώ τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων με όλα τα υπουργεία, τις τοπικές αρχές και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα αποκρυσταλλώνουν μέχρι τον Ιούνιο του 2010 στα υπόλοιπα ΠΕΠ τον νέον αυτόν προσανατολισμό, το ΠΕΠ για το οποίο συζητούμε θα μας δώσει μια πρώτη γεύση για το νέο αυτό πνεύμα από το οποίο θα εμφορούνται τα προγράμματα των επόμενων ετών.

Αυτήν τη στιγμή το Υπουργείο μελετά τους τρόπους με τους οποίους θα επιτύχει πιο ευέλικτη και σύντομη διαχείριση του προγράμματος. Βασική του επιδίωξη η ταχύτερη αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων, με διαφανείς και ορθολογικές διαδικασίες καθώς επίσης και αποκέντρωση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό των προβλεπόμενων διαδικασιών. Μεταξύ των προτεραιοτήτων του Υπουργείου είναι η κατά το δυνατό συντόμευση του χρόνου που θα μεσολαβεί από την έγκριση ως την ολοκλήρωση των πληρωμών των επιλεγμένων επενδυτικών σχεδίων. Γι’ αυτόν το λόγο προβαίνει σε συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με τις εμπορικές τράπεζες.

Στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων με τις εμπορικές τράπεζες, δηλαδή με τους ενδιάμεσους δικαιούχους, συζητούνται:

  • Η απλούστευση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό των απαιτήσεων για την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων. Με άλλα λόγια θα πρέπει να είναι δυνατό για τον ενδιαφερόμενο να συγκεντρώσει γρήγορα και εύκολα τα δικαιολογητικά και τα λοιπά έγγραφα που θα πρέπει να προσκομίσει με την υποβολή της αίτησης.
  • Η συντόμευση του χρόνου που θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων.
  • Η αμεσότερη εξόφληση των χρημάτων που δικαιούνται από την κοινοτική επιδότηση, οι εγκεκριμένες επενδυτικές προτάσεις μόλις μάλιστα διαπιστωθεί η ολοκλήρωση των επιμέρους στόχων στον συμφωνημένο χρόνο.
  • Η αποφυγή παρεξηγήσεων σε ό,τι αφορά την ελεύθερη επιλογή της τράπεζας για άλλες τραπεζικές συναλλαγές του δικαιούχου που δεν έχουν να κάνουν με το επενδυτικό πρόγραμμα για το οποίο δόθηκε η έγκριση χρηματοδότησης. Με άλλα λόγια ο δικαιούχος του προγράμματος είναι ελεύθερος να αναζητήσει και να επιλέξει άλλη τράπεζα εάν αυτό επιτάσσει το προσωπικό του συμφέρον, τουλάχιστον σε ότι έχει να κάνει με συναλλαγές διαφορετικές από αυτές που είναι υποχρεωμένος  να πραγματοποιήσει στην τράπεζα που διαχειρίζεται το πρόγραμμα.

Το Υπουργείο πρέπει να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη τυχόν καταγγελίες που  δυναμιτίζουν την εμπιστοσύνη του πολίτη στο σύστημα διαχείρισης των προγραμμάτων και δημιουργείται τέτοιο κλίμα που  φυσικά αναστέλλει την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο θα πρέπει να αναμένουμε θεσμικές ρυθμίσεις που να αναβαθμίζουν και να ισχυροποιούν ακόμη περισσότερο το ρόλο των συμβούλων. Οι ειδικοί μπορούν να παρακολουθούν στενότερα τις διαδικασίες, να διαπιστώνουν παρεκκλίσεις από την ορθή λειτουργία του συστήματος ή ακόμη και να εντοπίζουν καταστάσεις που απλά ίσως ξενίζουν ή δημιουργούν προβληματισμό και καθιστούν το σύστημα αναξιόπιστο στη συνείδηση των πολιτών ακόμη και όταν δεν είναι. Οι σύμβουλοι είναι δυνατό να προβούν και στις κατάλληλες και στοχευμένες ενέργειες προκειμένου να διορθωθούν  καταστάσεις που ενδεχομένως να αδικούν κάποιους υποψηφίους.

Αυτές είναι οι νέες εξελίξεις που αφορούν στα ΠΕΠ. Εξελίξεις όμως αναμένονται και σε ό,τι αφορά την ενεργοποίηση των χρηματοδοτήσεων μέσω του αναπτυξιακού νόμου 3299/04 . Ο αναπτυξιακός νόμος επίσης αναθεωρείται προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα  προβλήματα δυσλειτουργίας  που καταγράφηκαν κατά την υλοποίηση των εγκεκριμένων προτάσεων.

Στα άμεσα μέτρα και στην κατεύθυνση της μείωσης της αναμονής που σήμερα στον αναπτυξιακό ξεπερνά το χρόνο, προωθείται η αύξηση του δυναμικού των αρμόδιων υπηρεσιών αλλά και η δημιουργία ειδικών γραφείων υποδοχής αιτήσεων για συγκεκριμένα είδη επενδύσεων (π.χ. φωτοβολταϊκά).

Εξελίξεις επίσης αναμένονται και σε ό,τι αφορά την ενεργοποίηση των χρηματοδοτήσεων μέσω του ΤΕΜΠΜΕ. Ανακοινώθηκαν πριν μερικές ημέρες δυο σημαντικά προγράμματα από την υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κα. Λούκα Κατσέλη σχετικά με την παροχή βοήθειας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την εξόφληση ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων αλλά και για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών και εμπορευμάτων. Ας δούμε περισσότερο αναλυτικά, με απλά λόγια, τι προβλέπουν τα δυο αυτά προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ.

Πρώτο πρόγραμμα: Εξόφληση ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων

Με το πρώτο πρόγραμμα καλύπτονται, με εγγυημένα από το ΤΕΜΠΜΕ χαμηλότοκα δάνεια, για την εξόφληση ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων. Θα παρέχει κάλυψη έως του 100% των υποχρεώσεων και θα δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να λαμβάνουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (έτσι θα είναι και επιλέξιμες από το σχετικό νόμο για τη ρύθμιση των οφειλών).

Επιχειρήσεις οι οποίες σήμερα δεν μπορούν να πάρουν κάποιο δάνειο ή να ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα επιδότησης επειδή δεν διαθέτουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, μπορούν με χαμηλότοκο δάνειο μέσω του ΤΕΜΠΜΕ να εκπληρώσουν μέχρι και το 100% των υποχρεώσεών τους προς την εφορία και τους ασφαλιστικούς φορείς.

Δεύτερο πρόγραμμα: Κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων, υπηρεσιών και άλλων άυλων αγαθών.

Το δεύτερο πρόγραμμα απευθύνεται τόσο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να καλύψουν τις δαπάνες αγοράς πρώτων υλών και άλλων άυλων αγαθών όσο και προς τους προμηθευτές τους οι οποίοι σήμερα είτε πληρώνονται με μεγάλη καθυστέρηση, είτε βρίσκονται “εγκλωβισμένοι” σε ακάλυπτες επιταγές.

 

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2373025020 και 2399021797 ή με e-mail στο balikyr@otenet.gr

 

Μετά τιμής

Μπαλλή Κυριακή

Σύμβουλος Επενδύσεων και Πιστοποιήσεων

Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ