Το Leader Αλιείας- ΕΡΧΕΤΑΙ

5 Ιανουαρίου, 2010

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ 2007-2013)

 

Στο σημερινό μας άρθρο, θα μιλήσουμε για δεύτερη φορά για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ 2007-2013), ένα πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη και από το οποίο ο νομός Χαλκιδικής και ειδικότερα οι παραθαλάσσιες και αλιευτικές περιοχές της μπορούν να αποκομίσουν τεράστιας σημασίας οικονομικά οφέλη, τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας, εξυπηρετώντας τους στόχους της κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, επιβραβεύει προτάσεις βασισμένες σε ένα σύστημα διαχείρισης των αλιευτικών περιοχών, που να εξασφαλίζει την ισόρροπη ανάπτυξη των επιχειρήσεων του τομέα της αλιείας, χωρίς να ζημιώνεται το περιβάλλον και χωρίς να εξαντλούνται οι αλιευτικοί πόροι.

 

Επιπλέον ένας ακόμη στρατηγικός στόχος του ΕΠΑΛ, είναι η κατά το δυνατό δικαιότερη κατανομή των πόρων στο κοινωνικό σύνολο και θα αναφέρουμε στο σημείο αυτό, στους δυο τρόπους με τους οποίους μπορεί να υλοποιηθεί μια στρατηγική παροχής ίσων ευκαιριών: με τη στήριξη του εισοδήματος των κατοίκων μιας περιοχής, καθώς και με την αύξηση των θέσεων εργασίας. Όπως θα δούμε παρακάτω, στο ΕΠΑΛ εντάσσονται και άλλες επιχειρήσεις, πέρα από τις κλασσικές αλιευτικές και τις αντίστοιχες μεταποιητικές και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων, όπως για παράδειγμα οι επιχειρήσεις τουρισμού της Υπαίθρου. Αυτό σημαίνει ότι πέρα από αλιείς, μεταποιητές ή εμπόρους αλιευτικών προϊόντων θα επωφεληθούν και άνθρωποι που θα πλαισιώσουν τις νέες επιχειρήσεις και αυτό με τη σειρά του μεταφράζεται σε αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού δηλαδή σε νέες θέσεις εργασίας.

Σήμερα θα ασχοληθούμε με τις δράσεις του Μέτρου 4.1 του τέταρτου άξονα του προγράμματος. Αφού λοιπόν  μιλούμε για τον 4ο Άξονα του ΕΠΑΛ, οι δράσεις που θα περιγράψουμε αφορούν σε στρατηγικές επένδυσης που προάγουν την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών. Ας εξετάσουμε συγχρόνως  με ποιόν τρόπο ο νομός μας μπορεί να απορροφήσει όσο το δυνατό περισσότερους πόρους.

Οι περιοχές του νομού που ανταποκρίνονται στα τυπικά κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα είναι  τα δημοτικά διαμερίσματα: Πυργαδικίων (Δήμος Παναγίας), Αγ. Νικολάου (Δήμος Σιθωνίας), Αμμουλιανής, Ιερισσού, Ν.Ρόδων, Ουρανούπολης και Ολυμπιάδας (Δήμος Σταγίρων –Ακάνθου), Συκιάς & Σάρτης (Δήμος Τορώνης). Πρόκειται δηλαδή για περιοχές άνω των 10.000 κατοίκων, με απόσταση 10 km το πολύ από την ακτή (το πρόγραμμα ευνοεί γενικότερα και περιοχές που δεν υπερβαίνουν κατά κανόνα τα 5km από το όριο λιμνοθάλασσας). Ακόμη οι περιοχές αυτές εκπληρώνουν έναν ακόμη όρο του προγράμματος που θέλει το συνολικό ποσοστό απασχόλησης του πληθυσμού στην αλιεία ή σε ιχθυοτροφεία ή σε μονάδες παραγωγής γόνου να είναι μεγαλύτερο από 0,92 % της συνολικής απασχόλησης της περιοχής. Στα παραπάνω δημοτικά διαμερίσματα το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 7,36 ως 55,19 % !

Οι περιοχές αυτές λοιπόν μπορούν να αξιοποιήσουν τους πόρους που διατίθενται για δράσεις του μέτρου 4, δηλαδή για ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις που προωθούν την αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών και αφορούν σε επιχειρήσεις μη αλιευτικές όπου θα επενδύσουν εργαζόμενοι του αλιευτικού τομέα ή εργαζόμενοι επιχείρησης που συνδέεται με τον τομέα της αλιείας ή ο δημόσιος φορέας.

Οι δράσεις που αφορούν σε ιδιώτες ευνοούν την ίδρυση ή τον εκσυγχρονισμό πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα τη δημιουργία μονάδων οικοτουρισμού, καταδυτικού τουρισμού (εγκαταστάσεις καταδύσεων για φωτογράφηση ή παρατήρηση) ή γενικότερα τουρισμού της υπαίθρου με θεματική τη θάλασσα ή την αλιεία.

Δικαιούνται ακόμη ενίσχυσης και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που θα υποστηρίξουν τις προαναφερθείσες μονάδες εναλλακτικού τουρισμού (χώροι εστίασης και αναψυχής, ξενώνες με δυναμικότητα έως 40 κλίνες, τροφοδοσία (catering), κέντρα αισθητικής, κομμωτήρια και κουρεία ακόμη και παιδότοποι ή βρεφονηπιακοί σταθμοί), αλλά και άλλες δραστηριότητες όπως η συντήρηση και επισκευή αλιευτικών σκαφών, μηχανών & εξοπλισμού αλιείας. Στο σημείο αυτό τονίζουμε ότι  ακόμη και οι νέες τεχνολογίες μπορούν να επιδοτηθούν με αυτό το πρόγραμμα για λόγους περιβαλλοντικής ευαισθησίας όπως η αξιοποίηση της βιομάζας ή της γεωθερμίας, τα φωτοβολταϊκά τόξα κ.α. Το μέτρο αυτό παρέχει ακόμη πρόσφορο έδαφος για την οικοτεχνία, τη χειροτεχνία και τη βιοτεχνία για την παραγωγή και διάθεση ειδών παραδοσιακής τέχνης.

Ύψος επένδυσης: 700.000 € για καταλύματα και 500.000 € για λοιπές επιχειρήσεις.

Μια ακόμη δράση που πρέπει να αναφέρουμε είναι η 1.3 από όπου μπορούν να αντληθούν πόροι για επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας τόσο σε επίπεδο επενδύσεων στην παραγωγή και την ένταξη φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων στη γραμμή παραγωγής όσο και στο επίπεδο της μεταποίησης και εμπορίας.

Ως σχόλιο-επισήμανση να προσθέσουμε τις δυνατότητες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των νέων αλλά και των υφιστάμενων επιχειρήσεων με υπηρεσίες πιστοποίησης ποιότητας .

Το ποσοστό ενίσχυσης είναι σε κάθε περίπτωση υψηλό και διαμορφώνεται ως εξής:

  • Επενδύσεις που πραγματοποιούνται από αλιείς: 65%
  • Επενδύσεις που πραγματοποιούνται από μη αλιείς: 60%
  • Επενδύσεις που πραγματοποιούνται από συλλογικούς αλιευτικούς φορείς : 70%

<>
Ας δούμε τώρα τι προβλέπει ο άξονας 4 και το Μέτρο 4.1 του ΕΠΑΛ για τις δημόσιες επενδύσεις.

Καταρχήν ενισχύονται δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές που έχουν να κάνουν με την τουριστική ανάδειξη των παράκτιων περιοχών, όπως η δημιουργία θαλάσσιων πάρκων και παρατηρητηρίων ή η δημιουργία τουριστικών περιπτέρων. Υπό αυτή τη σκοπιά ενισχύονται και υποδομές που μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των τουριστών σε περιοχές προικισμένες με ιδιαίτερη φυσική ομορφιά π.χ. ένα μνημείο της φύσης ή και περιοχές που διαθέτουν ιστορικά μνημεία. Το μέγιστο κόστος ανά έργο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 300.000 €.

Οι δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές και υπηρεσίες με τις οποίες επιδιώκεται η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές επίσης ενθαρρύνονται από το μέτρο 4.1. του ΕΠΑΛ. Το μέγιστο κόστος ανά έργο και στην περίπτωση αυτή δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 300.000 €. Μεταξύ των προτεινόμενων έργων  που θα μπορούσαν να επιδοτηθούν είναι η δημιουργία μουσείων λαογραφικού ενδιαφέροντος σε προϋπάρχουσα υποδομή που στο παρελθόν φιλοξενούσε αλιευτικές ή γενικότερα παραδοσιακές δραστηριότητες, η δημιουργία ωδείου ή βιβλιοθήκης κ.α.

Το μέτρο χρηματοδοτεί ακόμη και δράσεις  δημόσιων επενδύσεων που θα ενισχύουν πολιτιστικές εκδηλώσεις διατήρησης και τόνωσης των  παραδόσεων της περιοχής όπως π.χ. οικονομική ενίσχυση των πολιτιστικών φορέων για αγορά μουσικών οργάνων, στολών ή εξοπλισμού κ.α.

Πέρα από τις πληροφορίες που δώσαμε όσον αφορά το ύψος των επιδοτήσεων στις επιμέρους δράσεις του  Μέτρου 4.1, πρέπει να τονίσουμε το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τα έτη 2009-2013 από το ΕΠΑΛ : 147.469.087 €. Ένα ποσό διόλου ευκαταφρόνητο που δημιουργεί ευκαιρίες σε μια εποχή κρίσης.

Κλείνοντας το άρθρο μας διατυπώνουμε ως εξής ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ : με τη βοήθεια των κοινοτικών κονδυλίων και όχι μόνο ας ελπίσουμε ότι θα βοηθηθούν οι παράκτιες περιοχές της Ελλάδας.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για ευκαιρίες επενδύσεων  στα τηλέφωνα 2373025020 και 2399021797 ή με e-mail στο balikyr@otenet.gr

 

Μετά τιμής

Μπαλλή Κυριακή

Σύμβουλος Επενδύσεων και Πιστοποιήσεων

Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ

 

*Το αναγνωστικό μας κοινό που  μας διαβάζει κάθε Παρασκευή στην εφημερίδα “ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ” ,  μπορεί να ανατρέξει σε όλα τα άρθρα μας (και παλαιότερα διότι υπάρχει αρχείο) ,στην ιστοσελίδα της εφημερίδας στην Ηλεκτρον. Δ/νση www.epikoinonia-news.gr .