Το LEADER Κατεβαίνει στα Πεδινά!

15 Ιουνίου, 2011

Σήμερα η στήλη μας θα σας παρουσιάσει ένα νέο πρόγραμμα, ή καλύτερα ένα πρόγραμμα γνωστό λίγο πολύ εδώ και αρκετά χρόνια, το LEADER, που παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον για τις τουριστικές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα .Το πρόγραμμα διανύει αυτόν τον καιρό την τέταρτη προγραμματική του περίοδο και έχει ήδη προκηρυχθεί είτε αναμένεται άμεσα σ΄ολη την Ελλάδα. Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε το LEADER ως προσέγγιση επίτευξης μιας σειράς μέτρων που δίνουν τη δυνατότητα σε αγροτικές περιοχές να αξιοποιήσουν πόρους και να εξυπηρετήσουν βασικούς στόχους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.

 

Από το πρόγραμμα μπορούν να επωφεληθούν ορεινές μειονεκτικές περιοχές αλλά και πεδινές και νησιωτικές με πληθυσμό από 5.000 έως 150.000, όπου βέβαια πρώτο λόγο στη διανομή των επιδοτήσεων θα έχουν Δημοτικά Διαμερίσματα με πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκους. Ειδική μέριμνα προβλέπεται για τις πυρόπληκτες περιοχές  (αφορά στις περιοχές όπου εκδηλώθηκαν οι πλέον πρόσφατες και εκτεταμένες πυρκαγιές της περιόδου Ιούλιου-Αύγουστου του 2007).

 

Στην περίπτωση του προγράμματος LEADER, οι παροχές είναι γενναιόδωρες. Σε κάποιες περιοχές, μια επιχείρηση είναι δυνατό να επιδοτηθεί με 300.000 ευρώ (ποσοστό 60% σε επενδύσεις της τάξης των 500.000 ευρώ). Σε περίπτωση μικρότερων επενδύσεων, της τάξης π.χ. των 200.000 ευρώ, το ποσοστό που επιδοτείται είναι μεγαλύτερο: 65% , το οποίο με τη σειρά του μεταφράζεται σε ποσό 135.000 ευρώ!

 

Σε καθεστώς επιχορήγησης μπορούν να ενταχθούν ακόμη επενδυτικά σχέδια ύψους έως 600.000 ευρώ στον τομέα του Τουρισμού. Όμως και δημόσια έργα με συνολικό προϋπολογισμό έως και 1.000.000 ευρώ μπορούν να υποστηριχθούν από το LEADER. Στην τελευταία αυτή περίπτωση περιλαμβάνονται Παρεμβάσεις που αποβλέπουν σε ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών, όπου το επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να προβλέπει

  • βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων,
  • αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση,
  • παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά

<>
 

Σε δράσεις αυτής της μορφής, δικαιούχοι δύναται να είναι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και οι εταιρείες τους, καθώς επίσης φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

 

Η καταβολή της ενίσχυσης για τα επενδυτικά σχέδια γίνεται τμηματικά και ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των εργασιών.

Υπάρχουν και άλλες πολλές επιχειρηματικές δράσεις που επιδοτούνται από το LEADER όπως η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός ή και η μετεγκατάσταση μιας μονάδας παραγωγής  του αγροτικού τομέα (Κωδικός 411, Ανταγωνιστικότητα στον Αγροτικό τομέα, π.χ. ΓΑΛΑ, ΑΥΓΑ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ – ΚΟΥΝΕΛΙΑ, ΚΡΕΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ,ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ κ.ά.).

 

Οι τομείς όμως της μεταποίησης και της παροχής υπηρεσιών, προσφέρουν εξαιρετικές δυνατότητες για ευφάνταστη αξιοποίηση των πόρων του LEADER. Έτσι μεταξύ άλλων είναι δυνατό να επιδοτηθούν επιχειρηματικές δράσεις όπως: αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, υφαντήρια, κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτική, παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων, κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών, δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων, υπαίθριες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και πάρκα αναψυχής, εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και άλλες συναφείς δραστηριότητες, Μάλιστα αναλυτικό κατάλογο των δραστηριοτήτων που εντάσσονται στην προσέγγιση LEADER, μπορεί να βρει κανείς στις σελίδες  http://www.leaderplus.grhttp://www.minagric.gr .

 

Μέσω του  Leader μπορούν να πραγματοποιηθούν ορισμένες βασικές επιδιώξεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως η ενίσχυση της προσπάθειας διαφοροποίησης της οικονομίας της υπαίθρου, η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων και η διευκόλυνση της πρόσβασης σε αγορές, η αξιοποίηση, προστασία και ανάδειξη φυσικών και πολιτιστικών πόρων και  η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και νέας τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Από αυτήν τη σκοπιά οι παρεμβάσεις που θα επιδοτηθούν θα πρέπει να στοχεύουν σε:

  • Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων
  • Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες
  • Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων
  • Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
  • Παροχή βασικών υπηρεσιών για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό
  • Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών
  • Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς

<>
 

Από τα παραπάνω εύλογα συμπεραίνει κανείς ότι οι στόχοι του LEADER μπορούν να υλοποιηθούν ιδεωδώς με την μεσολάβηση ενός φορέα, που έχοντας τη γενικότερη εποπτεία των δυνατοτήτων μιας περιοχής θα μπορέσει να εντοπίσει και να εντάξει μικρότερης κλίμακας επιχειρήσεις , σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δράσεων, ώστε να επιφέρει εντονότερη αλλαγή στην κοινωνικοοικονομική φυσιογνωμία της περιοχής αναφοράς.

 

Χαρακτηριστικό της πρωτοβουλίας LEADER , συνιστά η υποστήριξη των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης μέσω των Ομάδων Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.), γεγονός που προϋποθέτει την εύρυθμη συνεργασία των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων μιας περιοχής.

 

Ήδη από τον Ιανουάριο του 2008, δημοσιεύθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Ομάδων Τοπικής Δράσης και τοπικών προγραμμάτων και αυτόν τον καιρό αναμένονται οι τεχνικές συσκέψεις για την οριστικοποίηση των τοπικών προγραμμάτων και τους αντίστοιχους φορείς ελέγχου και εφαρμογής αυτών.

 

Λίγα λόγια για τις Ομάδες Τοπικής Δράσης. Πρόκειται για κοινές δομές με τη νομική υπόσταση  Ανώνυμης Εταιρείας ή Κοινοπραξίας. Δήμοι ή Κοινότητες, Νομαρχίες ή και άλλοι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΚΕ, ΕΝΑΕ, ΤΕΔΚ, Σύνδεσμοι και οι Ανώνυμες Αναπτυξιακές Εταιρείες Ο.Τ.Α.), φορείς του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, Επιστημονικοί Φορείς, Επιμελητήρια, Φορείς συλλογικών, κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων, καθώς και τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων μπορούν να θεωρηθούν  ενδεικτικοί εταίροι – μέτοχοι.

 

Στην ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ θα ακούσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις ιδέες σας και θα προτείνουμε και δικές μας, ώστε η «επιχείρηση LEADER» να στεφθεί με επιτυχία.

 

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2373025020 και 2399021797 , με e-mail στο balikyr@otenet.gr ή μέσω της  ιστοσελίδας μας ,  web : oikonomotexniki.com.