ΥΠΟΜΕΤΡΟ 5.1 ΤΟΥ ΠΑΑ

1 Μαρτίου, 2018
Halazi 4

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 5.1 ΤΟΥ ΠΑΑ , ΜΕΣΩ ΕΛΓΑ.

Ξεκινά πρόγραμμα του ΠΑΑ το Υπομέτρο 5.1, που αφορά την επιδότηση για την εγκατάσταση συστηµάτων πρόληψης ζηµιών ,(αντιπαγετικά, αντιχαλαζικά και αντιβρόχινα δίκτυα), στις μόνιμες φυτείες. Εχει συνολικό κονδύλι 12,5 εκατ. ευρώ και θα τρέξει μέσω ΕΛΓΑ. Από τις 24 Απριλίου έως και 25/6/18, θα µπορούν να καταθέτουν αιτήσεις οι ενδιαφερόµενοι παραγωγοί που επιθυµούν να ενταχθούν. Δικαιούχοι του µέτρου θα είναι όσοι έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας (και δεν υπερβαίνουν τα 61 έτη), είναι ενεργοί γεωργοί, ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµεροι. Η διαφορά µε τα αντίστοιχα προγράµµατα του παρελθόντος είναι ότι η επιδότηση από το 60% τώρα θα φτάνει έως το 80% για τους µεµονωµένους αγρότες και στο 100% για τα συλλογικά σχήµατα. Ο ανώτατος επιλέξιµος προϋπολογισµός ανά παραγωγό θα ανέρχεται έως τις 100.000 ευρώ, ενώ ανά συλλογικό σχήµα έως 1.000.000 ευρώ. Καλλιέργειες και καλυπτόµενες επενδύσεις:

  1. Ενεργητικά συστήµατα για την προστασία των καλλιεργειών από τον παγετό, σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες εσπεριδοειδών
  2. Ενεργητικά συστήµατα για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες µηλοειδών, πυρηνοκάρπων, ακτινιδίων, αµπέλου και ροδιάς. Ειδικά στην περίπτωση των ακτινιδίων, της αµπέλου και της ροδιάς η καλλιέργεια πρέπει να είναι αµιγής.
  3. Ενεργητικά συστήµατα για την προστασία των καλλιεργειών από τη βροχή σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες κερασιάς και αµπέλου
  4. Ενεργητικά συστήµατα για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες κερασιάς και αµπέλου.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Μπαλλή Κυριακή και Συνεργάτες

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2373025020, 2310325189