Φωτοβολταϊκά 02/2010

14 Φεβρουαρίου, 2010

Φωτοβολταϊκά

«πράσινη» ενεργειακή πολιτική

Τα τελευταία νέα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα μας απασχολήσουν σήμερα και θα σταθούν αφορμή για να επιστρέψουμε σε ένα θέμα πολύ σημαντικό, όπως τα φωτοβολταϊκά τόξα και γενικότερα η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Έτσι κι αλλιώς οι ΑΠΕ και οι επενδύσεις στον τομέα αυτό θα μας απασχολήσουν πολύ στο μέλλον καθώς στα κυβερνητικά σχέδια  ο δρόμος της πράσινης ανάπτυξης περνά μέσα από αυτές.

 

Ειδική διάταξη λοιπόν, όπως εξαγγέλλεται από το Υπουργείο, επιτρέπει την εγκατάσταση χωρίς άδεια παραγωγής φωτοβολταϊκών πάρκων, ηλιακών συστημάτων και μικρών υδροηλεκτρικών, ισχύος έως 500 ΚW, έναντι των 100 KW όπως ισχύει σήμερα. Επίσης για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ, προβλέπεται η δυνατότητα εγκατάστασης  σταθμών πράσινης ενέργειας χωρίς άδεια παραγωγής με ισχύ έως 5 MWe, από εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Με το καινούριο νομοσχέδιο –το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας του- μετά την περάτωση των διαδικασιών της δημόσιας διαβούλευσης, τροποποιείται το άρθρο 4 του Ν. 3468/2006 και συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής: «Εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ή άλλης διαπιστωτικής απόφασης (…) εφόσον η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από εγκαταστάσεις ΑΠΕ που χαρακτηρίζονται από την κείμενη νομοθεσία, ως μη οχλούσες, ή χαμηλής όχλησης, δραστηριότητες». Αυτή η συγκεκριμένη ρύθμιση συνιστά τη βάση πάνω στην οποία τεκμηριώνεται η δημιουργία μονάδων ΑΠΕ που φθάνουν τα 500 KW χωρίς άδεια παραγωγής, διότι από την υπουργική απόφαση 19500/2004, ΑΠΕ αυτής της δυναμικότητας εκλαμβάνονται  ως μη οχλούσες ή χαμηλής όχλησης.

Στο άρθρο 4 του Ν. 3468/2006 που τροποποιείται αναφέρεται σαφώς ότι από την υποχρέωση απόκτησης άδειας παραγωγής εξαιρούνται μονάδες ΑΠΕ έως 100 KW και όπως είπαμε με την καινούρια διάταξη το όριο φτάνει τα 500 KW. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται επενδύσεις κυρίως σε φωτοβολταϊκά και ηλιακά συστήματα, ικανοποιώντας με αυτόν τον τρόπο το πάγιο αίτημα του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά. Μάλιστα με τη διάταξη αυτή διευκολύνονται όχι μόνο όσοι πρόκειται να δημιουργήσουν  αλλά και όσοι έχουν ήδη εγκατεστημένα μικρά ηλιακά πάρκα ή κατέχουν ήδη «εξαιρέσεις» τις οποίες θα μπορέσουν πλέον να αυξήσουν.

Από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ή άλλης διαπιστωτικής απόφασης θα εξαιρεθούν οι σταθμοί συμπαραγωγής (ΣΗΘΥΑ) με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση των 50 KWe, καθώς και οι αυτόνομοι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, οι οποίοι δεν συνδέονται στο σύστημα ή στο δίκτυο, με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των 5 MWe.

Δεν υποχρεώνονται να λάβουν  άδεια παραγωγής σταθμοί με ισχύ έως 5 ΜWe, εφόσον η εγκατάστασή τους διενεργείται  από εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς φορείς, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, υπό την προϋπόθεση ότι  οι σταθμοί αυτοί λειτουργούν αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Ακόμη εξαιρούνται από την υποχρέωση άδειας παραγωγής και σταθμοί που εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) εφόσον οι σταθμοί αυτοί λειτουργούν για τη διενέργεια πιστοποιήσεων ή μετρήσεων».

Βασικός στόχος του υπουργείου συνιστά η αύξηση της διείσδυσης  των φωτοβολταϊκών στο σύστημα που εκτιμάται στο 2,8% για το 2013 ενώ επιδιώκεται το ποσοστό να ανέλθει στο 7,2% για το 2020.

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά πιέζει προς την κατεύθυνση της ετήσιας αναπροσαρμογής της τιμής πώλησης στο ύψος του πληθωρισμού όπως συμβαίνει με τα αιολικά. Το θέμα πάντως το μελετά ακόμη το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως επίσης  και την προοπτική επιβάρυνσης της τελικής τιμής του ρεύματος.

Αυτή τη στιγμή, σημειώνουμε ενημερωτικά, ότι οι εγγυημένες τιμές που εισπράττουν οι παραγωγοί ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκά, είναι στα 0,45 ευρώ/kWh.

Τονίζουμε ότι οι ΑΠΕ είτε αφορούν σε αιολική ενέργεια είτε σε ηλιακή και βεβαίως και στα φωτοβολταϊκά συνιστούν εξαιρετική ενεργειακή λύση σε μια χώρα όπως η Ελλάδα. Επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά και γενικότερα τεχνολογίες αξιοποίησης ηλιακής ενέργειας σε μια χώρα με τόση ηλιοφάνεια, όπως η δική μας θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με κάθε δυνατή βοήθεια από το οργανωμένο κράτος. Και κατά περίπτωση το ίδιο ισχύει και για άλλες ΑΠΕ (π.χ. αιολική ενέργεια σε νησιά).

Η ενεργειακή αυτοδυναμία για τη χώρα και για κάθε χώρα είναι προφανώς θέμα ύψιστης προτεραιότητας. Ας δούμε ποια είναι η κατάσταση για παράδειγμα στα νησιά που δε συνδέονται με το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας . Οι μεγάλες διακοπές ρεύματος ή οι συνεχείς βυθίσεις τάσεως, δε δημιουργούν μόνο προβλήματα και ανασφάλεια στον κόσμο, αλλά καταστρέφουν συν τοις άλλοις τις ηλεκτρικές συσκευές, αντιμετωπίζονται με μια γεννήτρια πετρελαίου. Η γεννήτρια  πετρελαίου, πάλι, εκτός του ότι καταναλώνει πετρέλαιο, κατά διαστήματα παρουσιάζει βλάβες (το πόσο εύκολα και γρήγορα αποκαθίστανται οι βλάβες είναι ένα άλλο ζήτημα. Η απελπιστική αυτή κατάσταση οδηγεί σε συζητήσεις τραγελαφικές περί διασύνδεσης με την Τουρκία που βρίσκεται κοντά. Αν όμως τουλάχιστον οι  ξενοδοχειακές μονάδες διέθεταν φωτοβολταϊκές μονάδες παραγωγής ανάλογης του αριθμού των κλινών τους, η κατάσταση θα ήταν πολύ διαφορετική.

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και μεταξύ αυτών και τα φωτοβολταϊκά τόξα είναι άλλη μια ευκαιρία για μας τους πολίτες να εξοικονομήσουμε αλλά και να κερδίσουμε χρήματα, και να αξιοποιήσουμε μια φιλική προς το περιβάλλον ενεργειακή πηγή. Και όπως φαίνεται και από το παράδειγμα που αναφέραμε παραπάνω για τα νησιά, οι ΑΠΕ επιλύουν καθημερινά προβλήματα και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του.

Γι’ αυτό και σε επόμενο άρθρο μας θα αναφερθούμε διεξοδικά στις νέες εξελίξεις με την πεποίθηση επιπλέον ότι ανατρέπουμε το κλίμα κρίσης που έχει επικρατήσει και ότι δίνουμε λύσεις με ισχυρή επιχειρηματολογία.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για ευκαιρίες επενδύσεων  στα τηλέφωνα 2373025020 και 2399021797 ή με e-mail στο balikyr@otenet.gr

Μετά τιμής

Μπαλλή Κυριακή

Σύμβουλος Επενδύσεων και Πιστοποιήσεων

Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ