Η ομάδα μας

Home Η εταιρία Η ομάδα μας

H ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

H  ΟικοΝομοΤεχνική  αποτελείται από μια ομάδα καταρτισμένων συνεργατών που καλύπτουν όλους τους τομείς της οικονομίας (γεωπόνοι, περιβαλλοντολόγοι, οικονομολόγοι, αναλυτές, μηχανικοί) που διαθέτουν τις γνώσεις και την εμπειρία για την ταχεία και ευέλικτη ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του επιχειρηματικού κόσμου.

Συνεργάτες

Για την κάλυψη όλων των αναγκών της εταιρίας και  για τη πλήρη εξυπηρέτηση των πελατών της, η ΟικοΝομοΤεχνική, εκτός της  ομάδος της, διαθέτει ένα δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών, με μακροετή εμπειρία οι οποίοι  έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν γνώση σε εξειδικευμένα θέματα.