Τα project μας

Home Η εταιρία Τα project μας
Enterprise Management1

Στην πολυετή μας παρουσία, για περισσότερα από 30 χρόνια ασχοληθήκαμε:

 

Ι) Στον χώρο του Δημοσίου:

Εκπονήσαμε Εμπειρογνωμοσύνη-Μελέτη, συστημάτων μηχανογραφικής υποστήριξης και εφαρμογή τους στα Σχέδια Βελτίωσης, για τα κοινοτικά προγράμματα του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης , εκπονήθηκε ολοκληρωμένη η Αίτηση υποβολής και στο σύνολό του ο απαιτούμενος φάκελος των επενδυτών. Η επιτυχία είναι προφανής καθότι έως και σήμερα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα αλλά και άλλα συναφή προγράμματα, αντλούν μεθόδους και φιλοσοφία του έργου που παραδώσαμε,(ανάθεση από το Υπουργείο Γεωργίας).

 

Εκπονήσαμε και εφαρμόσαμε το KNOW HOW, μεταφορά τεχνογνωσίας, για το σύστημα των Σχεδίων Βελτίωσης και εκπαίδευση των υπαλλήλων, υπεύθυνων των Σχεδίων Βελτίωσης του Υπουργείου Γεωργίας . Η παρουσίαση και εργασία μας ήταν πρότυπη , απόλυτα εμπεριστατωμένη, επίκαιρη έως και σήμερα και στέφθηκε με ιδιαίτερη πανελλήνια επιτυχία,(ανάθεση από το Υπουργείο Γεωργίας).

 

Εκπονήσαμε Ερευνητικό έργο, πειραματικές διαδικασίες που περιλαμβάνουν χειρισμό μελισσοσμηνών στον αγρό και στο εργαστήριο, μετά από επίδραση με φυτοφάρμακα,(ανάθεση από το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)).

 

Αναλάβαμε τη Μελέτη και κατασκευή έργων πρασίνου, στην ΠΑΘΕ και συμμετέχουμε επί σειρά ετών, σε Δημόσια έργα και διαγωνισμούς  μέσω του πτυχίου μας  ΥΠΕΧΩΔΕ.

 

Αναλαμβάνουμε επί σειρά ετών, την εκπαίδευση Πανεπιστημιακών 5ετών φοιτητών, της Σχολής Γεωπονίας ΑΠΘ, κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών εργαστηρίων του Dr A. Σιώμου.

 

Συμμετέχουμε στα μητρώα αξιολογητών: αξιολογήσαμε τα  επενδυτικά προγράμματα, Σχεδίων βελτίωσης,  ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού νόμου, 270 επενδυτικών προγραμμάτων.

 

Πιστοποιούμε την Ποιότητα υπηρεσιών, κατά ISO και την Διαχειριστική επάρκεια, σε 7 Δήμους και 2 Φορείς του Δημοσίου.

 

II) Στoν χώρο του πρωτογενούς τομέα:

Εντάξαμε 3.700 Νέους αγρότες, στο πριμ πρώτης εγκατάστασης.

 

Εκπονήσαμε και διαχειριστήκαμε , στηρίξαμε προγράμματα Σχεδίων Βελτίωσης, για περισσότερους από 4.900 παραγωγούς.

 

Πιστοποιήσαμε προϊόντα της Ελληνικής Γης , βιολογικά και πιστοποιημένα ολοκληρωμένης διαχείρισης, για περισσότερα απο 125.000 στρέμματα.

 

Δημιουργήσαμε και στηρίξαμε 45 ομάδες παραγωγών, για ελαιοκαλλιέργεια και μελισσοκομία.

 

Προωθήσαμε την πιστοποιημένη ελιά, για 2.600 στρέμματα, μέσω προγράμματος προώθησης, για τον ΣΠΠΕΧ (Σύνδεσμος προώθησης πιστοποιημένης ελιάς Χαλκιδικής).

 

Προωθήσαμε τις εξαγωγές σε 27 μεταποιητικές επιχειρήσεις και 4 φυτώρια καλλωπιστικών φυτών.

 

Εκπονήσαμε και διαχειριστήκαμε , στηρίξαμε τα  επενδυτικά προγράμματα, 170 μεταποιητικών επιχειρήσεων.

 

Σχεδιάσαμε και υποβάλλαμε 1.340 αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης, ΟΣΔΕ, μέσω της δικής μας πύλης ΟΠΕΚΕΠΕ.

 

Επιμορφώσαμε-εκπαιδεύσαμε, παρείχαμε γεωργικές συμβουλές, για τους ΚΟΓΠ, την ολοκληρωμένη διαχείριση, την εξοικονόμηση ενέργειας, το περιβάλλον, τη προώθηση εξαγωγών κ.α., σε 460 παραγωγούς.

 

Διατελούμε επί σειρά ετών, Εκπαιδευτές ενηλίκων, για πάνω από 50 παραγωγούς, στο ευρωπαϊκό έργο Farm inc που είναι μία διαδικτυακή και διαδραστική πλατφόρμα εκπαίδευσης και κατάρτισης, που προάγει την Έρευνα, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα .

 

Διατελούμε επί σειρά ετών, υπεύθυνοι γεωπόνοι σε 6 φυτώρια και  εκπονούμε Έρευνα και Τεχνική Υποστήριξη συστημάτων υψηλής τεχνολογίας του πρωτογενή τομέα, σε υδροπονικά συστήματα, σε 4 θερμοκηπιακές μονάδες κηπευτικών.

 

Προάγουμε περιβαλλοντικές επενδύσεις, εγκαταστάθηκαν 37 φωτοβολταϊκά συστήματα από επενδυτές και εφαρμόστηκαν 55 συστήματα IRIGON εξοικονόμησης ύδατος, από παραγωγούς.

 

III) Στον χώρο της επιχειρηματικότητας των Μ.Μ.Ε.:

Εκπονήσαμε και διαχειριστήκαμε , στηρίξαμε τα  επενδυτικά προγράμματα Αναπτυξιακού νόμου, 94 επιχειρήσεων.

 

Εκπονήσαμε και διαχειριστήκαμε , στηρίξαμε τα  επενδυτικά προγράμματα ΕΣΠΑ, 230 Μ.Μ.Ε. επιχειρήσεων.

 

Εκπονήσαμε και διαχειριστήκαμε , στηρίξαμε τα  επενδυτικά προγράμματα ΕΣΠΑ, 180, νεανικής επιχειρηματικότητας , νεοφυών επιχειρήσεων και πτυχιούχων.

 

Εκπονήσαμε και διαχειριστήκαμε , στηρίξαμε τα  επενδυτικά προγράμματα, 65 τουριστικών επιχειρήσεων.

 

Πιστοποιήσαμε κατά ISO και HACCP, 117 επιχειρήσεις.

 

Εκπονήσαμε σχέδια Business plan, Marketing plan και ‘Ερευνες αγοράς, σε 40 επιχειρήσεις.