Οι υπηρεσίες μας

Home Οι υπηρεσίες μας

Επικοινωνία

  Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

  Σύνοψη της δράσης Η δράση «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» αφορά την ενίσχυση ανέργων στις περιοχές Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η δράση στοχεύει στην έξυπνη εξειδίκευση με […]

  Σχέδια Βελτίωσης για νέα αρδευτικά συστήματα (Δράση 4.1.2)

  Σχέδια Βελτίωσης για νέα αρδευτικά συστήματα. Ενεργεή αποτελεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπαγωγή στη ∆ράση 4.1.2 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, η οποία αφορά στη συγχρηµατοδότηση επενδύσεων γεωργικών εκµεταλλεύσεων φυσικών και νοµικών προσώπων. Σκοπός του μέτρου αυτού είναι η ορθολογικότερη χρήση του νερού και η μείωση των απωλειών με την εισαγωγή προηγμένων […]

  Έναρξη υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ 2021

  Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) 2021 Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΠΑΛΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, παρέχοντας ποιοτικές και αξιόπιστες συνδυασμένες υπηρεσίες προς τους αγρότες, γνωστοποιεί ότι με την ίδια συνέπεια αναλαμβάνει και φέτος να προασπίσει τα Δικαιώματα των αγροτών, υποβάλλοντας τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Με αίσθημα ευθύνης ενημερώνει όλους τους Αγρότες να αποστείλουν τους κωδικούς στα γραφεία […]

  oikonomotexniki

  Η ΟικοΝομοΤεχνική Αναπτυξιακή εταιρία λειτουργεί από το έτος 1986, με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στρατηγικής επιχειρηματικής ανάπτυξης ,σε Ιδιώτες, Επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

  Από την ΟικοΝομοΤεχνική παρέχονται υπηρεσίες Αγροτικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Καινοτομίας, Τεχνολογίας και Διαχείρισης ποιότητας, που καλύπτουν το σύνολο των επιχειρησιακών λειτουργιών, κυρίως όμως τους τομείς της χρηματοδότησης και διαχείρισης επενδυτικών σχεδίων, του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού και της τεχνικής στήριξης σε θέματα ποιότητας.

  Η πολυετής εμπειρία μας, το εξειδικευμένο προσωπικό μας, οι εξωτερικοί συνεργάτες μας, η τήρηση των κανόνων Εγγύηση-Συνέπεια-Αξιοπιστία, καθώς και η επαρκής κάλυψη όλου του φάσματος των επιχειρησιακών λειτουργιών, υπόσχεται ανταπόκριση των προσδοκιών των πελατών μας και τους  οδηγεί με ασφάλεια και σιγουριά στο δρόμο της ανάπτυξης.

  Η φιλοσοφία μας είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου σε επίπεδο Coaching Consulting, σε σφαιρική και συνεχή μακροετή υποστήριξη (full support), δημιουργώντας έτσι πυρήνες επιχειρήσεων αποδεκτών αυτών των υπηρεσιών.

  Business Consulting
  Επιχειρηματικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

  • Επιχειρηματικά Σχέδια
  • Στρατηγικός και Επιχειρηματικός Σχεδιασμός
  • Μarketing plan
  • Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
  • Έρευνες Αγοράς

  Εργαλεία Χρηματοδότησης

  • Yποβολή Επενδυτικών προτάσεων προς επιχορήγηση
   Υποβολή Αιτήσεων Υπαγωγής σε όλα τα επιχορηγούμενα προγράμματα:

   • Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
   • Αναπτυξιακός Νόμος
   • ΕΣΠΑ του Πλαισίου Αναφοράς 2014-2020
  • Διαχείριση Επενδυτικών Έργων (Project Management)
   Υποστήριξη Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων -Διαχείριση Επιχορηγούμενων Επενδυτικών έργων κατά την υλοποίηση, (πλήρης τεχνική στήριξη, έλεγχος έως και τη τελική εκταμίευση της επιδότησης)
  • Μελέτες Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας
  • Αξιοποίηση Πηγών Χρηματοδότησης Επενδυτικών Έργων
  • Δράσεις & Μελέτες Μελλοντικών Προοπτικών (Foresight)
  • Υποστήριξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Start up)

  Στήριξη Καινοτομίας

  • Στρατηγική και Χρηματοδότηση Καινοτομίας (Horizon 2020, Venture Capital κ.α.)
  • Δράσεις & Μελέτες Μελλοντικών Προοπτικών (Foresight)
  • Υποστήριξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Start up)

  Περιφερειακή Ανάπτυξη

  • Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Οργανισμών
  • Συστήματα / Διαχειριστική Επάρκεια / Ανάπτυξη Εσωτερικών Διαδικασιών
  • Κατάρτιση Μελετών – Σχεδίων Περιφερειακής Ανάπτυξης
  • Μελέτες Επενδυτικών & Αναπτυξιακών Χαρακτηριστικών

  Συστήματα Διαχείρισης - Πιστοποιήσεις

  • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001
  • Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων – Ανάλυση Κίνδυνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP) ISO 22000 (HACCP)
  • Διαχείριση της Ασφάλειας των Πληροφοριών ISO 27000
  • Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία / OHSAS 18001
  • Ποιότητα και ασφάλεια των αγροτικών προϊόντων GLOBAL GAP, AGRO 1,2,3
  • Πρότυπα της προμηθευτικής αλυσίδας τροφίμων IFS (International Food Standard), BRC (British Retail Consortium)
  • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001

  Περιβάλλον & Ενέργεια

  • Σύστημα Περιβαλλοντικής ΔιαχείρισηςI SO 14001
  • Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
  • Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες
  • Διαχείριση Ενεργειακών Έργων
  • Αδειοδότηση Έργων ΑΠΕ
  • Αξιοποίηση Πηγών Χρηματοδότησης

  Τουρισμός

  • Έργα Τουρισμού
  • Αξιολόγηση Επενδύσεων
  • Χρηματοδοτικά Εργαλεία

  ΟικοΝομοΤεχνική Academy

  • Παροχή συμβουλών στον πρωτογενή τομέα
  • Παροχή συμβουλών σε ΜΜΕ επιχειρήσεις (Σύντομα)

  Πιστοποιημένη πύλη ΟΠΕΚΕΠΕ Φορέας Α

  • Αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης των παραγωγών στον ΟΠΕΚΕΠΕ
  • Διαχείριση αιτημάτων μεταβίβασης δικαιωμάτων των παραγωγών