Οι υπηρεσίες μας

Home Οι υπηρεσίες μας

Επικοινωνία

  Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

  Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση νέας δράσης για τον τουριστικό κλάδο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγκεκριμένα μέσω του προγράμματος “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” 2021-2027. Πρόκειται για τη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων». Η δράση έχει ως στόχο την Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών […]

  Σχέδια Βελτίωσης 2023 του Π.Α.Α.

  Τα Σχέδια Βελτίωσης παρέχουν στήριξη σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με τη μορφή επιχορήγησης σε ποσοστό 50-60% (ανάλογα την Περιφέρεια), για επενδύσεις προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού (ελκυστήρες, ψεκαστικά, καταστροφείς κτλ.), ανέγερσης κτιριακών εγκαταστάσεων, εγκατάστασης πολυετών φυτειών ή/και φωτοβολταϊκών συστημάτων κ.ά., οι οποίες στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 50% για τις κανονικές περιοχές, στο 60% στις μειονεκτικές/ορεινές περιοχές ή για τους […]

  Το Ελληνικό Στρατηγικό Σχέδιο της νέας ΚΑΠ 2023-2027

  Η έγκριση του Στρατηγικού μας Σχεδίου σηματοδοτεί μια νέα περίοδο σημαντικών μεταρρυθμίσεων και αλλαγών για τον πρωτογενή μας τομέα και τις αγροτικές μας περιοχές. Η Ελλάδα υπέβαλε για πρώτη φορά το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ στις 30 Δεκεμβρίου 2021, μετά από διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Στις 17 Οκτωβρίου 2022, η Ελλάδα υπέβαλε μια αναθεωρημένη […]

  Oikonomotexniki 3

  Η ΟικοΝομοΤεχνική Αναπτυξιακή εταιρία λειτουργεί από το έτος 1986, με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στρατηγικής επιχειρηματικής ανάπτυξης ,σε Ιδιώτες, Επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

  Από την ΟικοΝομοΤεχνική παρέχονται υπηρεσίες Αγροτικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Καινοτομίας, Τεχνολογίας και Διαχείρισης ποιότητας, που καλύπτουν το σύνολο των επιχειρησιακών λειτουργιών, κυρίως όμως τους τομείς της χρηματοδότησης και διαχείρισης επενδυτικών σχεδίων, του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού και της τεχνικής στήριξης σε θέματα ποιότητας.

  Η πολυετής εμπειρία μας, το εξειδικευμένο προσωπικό μας, οι εξωτερικοί συνεργάτες μας, η τήρηση των κανόνων Εγγύηση-Συνέπεια-Αξιοπιστία, καθώς και η επαρκής κάλυψη όλου του φάσματος των επιχειρησιακών λειτουργιών, υπόσχεται ανταπόκριση των προσδοκιών των πελατών μας και τους  οδηγεί με ασφάλεια και σιγουριά στο δρόμο της ανάπτυξης.

  Η φιλοσοφία μας είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου σε επίπεδο Coaching Consulting, σε σφαιρική και συνεχή μακροετή υποστήριξη (full support), δημιουργώντας έτσι πυρήνες επιχειρήσεων αποδεκτών αυτών των υπηρεσιών.

  Business Consulting
  Επιχειρηματικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

  • Επιχειρηματικά Σχέδια
  • Στρατηγικός και Επιχειρηματικός Σχεδιασμός
  • Μarketing plan
  • Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
  • Έρευνες Αγοράς

  Εργαλεία Χρηματοδότησης

  • Yποβολή Επενδυτικών προτάσεων προς επιχορήγηση
   Υποβολή Αιτήσεων Υπαγωγής σε όλα τα επιχορηγούμενα προγράμματα:
   • Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
   • Αναπτυξιακός Νόμος
   • ΕΣΠΑ του Πλαισίου Αναφοράς 2014-2020
  • Διαχείριση Επενδυτικών Έργων (Project Management)
   Υποστήριξη Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων -Διαχείριση Επιχορηγούμενων Επενδυτικών έργων κατά την υλοποίηση, (πλήρης τεχνική στήριξη, έλεγχος έως και τη τελική εκταμίευση της επιδότησης)
  • Μελέτες Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας
  • Αξιοποίηση Πηγών Χρηματοδότησης Επενδυτικών Έργων
  • Δράσεις & Μελέτες Μελλοντικών Προοπτικών (Foresight)
  • Υποστήριξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Start up)

  Στήριξη Καινοτομίας

  • Στρατηγική και Χρηματοδότηση Καινοτομίας (Horizon 2020, Venture Capital κ.α.)
  • Δράσεις & Μελέτες Μελλοντικών Προοπτικών (Foresight)
  • Υποστήριξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Start up)

  Περιφερειακή Ανάπτυξη

  • Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Οργανισμών
  • Συστήματα / Διαχειριστική Επάρκεια / Ανάπτυξη Εσωτερικών Διαδικασιών
  • Κατάρτιση Μελετών – Σχεδίων Περιφερειακής Ανάπτυξης
  • Μελέτες Επενδυτικών & Αναπτυξιακών Χαρακτηριστικών

  Συστήματα Διαχείρισης - Πιστοποιήσεις

  • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001
  • Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων – Ανάλυση Κίνδυνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP) ISO 22000 (HACCP)
  • Διαχείριση της Ασφάλειας των Πληροφοριών ISO 27000
  • Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία / OHSAS 18001
  • Ποιότητα και ασφάλεια των αγροτικών προϊόντων GLOBAL GAP, AGRO 1,2,3
  • Πρότυπα της προμηθευτικής αλυσίδας τροφίμων IFS (International Food Standard), BRC (British Retail Consortium)
  • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001

  Περιβάλλον & Ενέργεια

  • Σύστημα Περιβαλλοντικής ΔιαχείρισηςI SO 14001
  • Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
  • Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες
  • Διαχείριση Ενεργειακών Έργων
  • Αδειοδότηση Έργων ΑΠΕ
  • Αξιοποίηση Πηγών Χρηματοδότησης

  Τουρισμός

  • Έργα Τουρισμού
  • Αξιολόγηση Επενδύσεων
  • Χρηματοδοτικά Εργαλεία

  ΟικοΝομοΤεχνική Academy

  • Παροχή συμβουλών στον πρωτογενή τομέα
  • Παροχή συμβουλών σε ΜΜΕ επιχειρήσεις (Σύντομα)

  Πιστοποιημένη πύλη ΟΠΕΚΕΠΕ Φορέας Α

  • Αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης των παραγωγών στον ΟΠΕΚΕΠΕ
  • Διαχείριση αιτημάτων μεταβίβασης δικαιωμάτων των παραγωγών

  Επενδυτές του εξωτερικού

  Συνεργασία με την Δικηγόρο Παπαγεωργίου Μαρία για μεγάλα επενδυτικά έργα από ευρωπαϊκούς φορείς κλπ.

   

  Maria V. Papageorgiou – Curiculum Vitae

   

  Maria Papageorgiou Photo CV